Przejdź do treści głównej

Do: Pan Marcin Gołaszewski Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi

Aleja Jana Pawła II w Łodzi do zmiany!

Aleja Jana Pawła II w Łodzi do zmiany!

Szanowny Panie Przewodniczący,
Składamy na Pana ręce petycję i apelujemy o skierowanie jej do odpowiedniej komisji Rady Miejskiej w Łodzi dla podjęcia inicjatywy uchwałodawczej, mającej na celu:

1. Zmiany nazwy alei Jana Pawła II na aleję Strajku Włókniarek, którego pięćdziesiąta rocznica przypada na luty 2021 oraz która to nazwa, w przeciwieństwie do obecnej, byłaby nie tylko nieskazitelnego charakteru, bez podejrzeń o wspieranie, ukrywanie, tuszowanie oraz awansowanie osób, które były pedofilami, ale przede wszystkim upamiętniłaby niezwykle zasłużone dla naszego miasta kobiety. Jako drugą propozycję nazwy dla alei proponujemy upamiętnienie jednej z największych inspiratorek polskiego życia kulturalnego: aleja Marii Janion.

2. Zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 202 im. Jana Pawła II, na patronkę lub patrona, którzy byliby osobami nieskazitelnego charakteru, bez podejrzeń o wspieranie, ukrywanie, tuszowanie oraz awansowanie osób, które były pedofilami (rekomendujemy wyłonienie nowej patronki w drodze referendum przeprowadzonego wśród nauczycieli, uczniów oraz rodziców, podobnie jak przeprowadziła to sp. nr.206. Nasze propozycje to Wisława Szymborska lub Maria Janion).

3. Zobowiązanie dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zarządzanych przez Miasto Łódź, aby lekcje religii odbywały się jedynie na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej w każdej grupie lub klasie w każdym dniu.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

UZASADNIENIE
Konstytucja RP stanowi o niezależności państwa oraz kościoła. Niezależność ta w ostatnich latach jest mocno zachwiana, szczególnie przez władze centralne naszego państwa, jak i przez kościół.
W ubiegłym tygodniu byliśmy wszyscy świadkami ujawnienia nowych wiadomości na temat przypadków tuszowania przypadków pedofilii zarówno w Polsce, jak i na Świecie, także przy udziale Jana Pawła II i jego sekretarza, obecnie kardynała Stanisława Dziwisza. Nie przytaczając argumentów publicystycznych, czy opierając się na materiałach dziennikarskich, zwracamy Panu uwagę na publiczny i oficjalny, rządowy Raport Państwa Watykan: “REPORT ON THE HOLY SEE’S INSTITUTIONAL KNOWLEDGE AND DECISION-MAKING RELATED TO FORMER CARDINAL THEODORE EDGAR MCCARRICK”
(http://www.vatican.va/resources/resources_rapporto-card-mccarrick_20201110_en.pdf), w którym jednoznacznie stwierdzono, że Jan Paweł II już w roku 1999 wiedział od kardynała O’Connor’a, że ksiądz McCarrick dopuszczał się przestępstw w świetle prawa kanonicznego (Raport s. 7). W Raporcie stwierdzono, że w Watykanie panowała wiedza o poważniejszych zarzutach, w świetle chociażby listów z lat 1992-1993 będących w posiadaniu Watykanu, w których zawarto zarzuty wobec McCarricka o czyny pedofilskie, także w postaci świadectw. Mimo tych dokumentów, Jan Paweł II zlecił badanie tej sprawy, która nie została do końca wyjaśniona (Raport s. 8 “three of the four American bishops provided inaccurate and incomplete information”).
Wobec tego przyszłość McCarricka miała dotyczyć przeniesienia go w mniej eksponowane kościelne i politycznie stanowisko.
Mimo tych wiadomości (potwierdzonych w Raporcie), o których był informowany Jan Paweł II, za namowami bliskich współpracowników, także Stanisława Dziwisza (którego rola jest co najmniej dwuznaczna w tej historii z uwagi na doniesienia medialne) papież mianował McCarricka arcybiskupem Waszyngtonu. Jak się skończyła historia tego hierarchy? Doskonale ją znamy z przekazów medialnych oraz ze wspomnianego Raportu: został on usunięty ze stanu duchownego, a obecnie przebywa w USA w odosobnieniu czekając na procesy świeckie- pozwy osób pokrzywdzonych zostały złożone do sądów w USA wraz z wynikami śledztwa prowadzonego przez Watykan. Co najbardziej uderza w Raporcie? Wcale nie łatwowierność czy naiwność Jana Pawła II w odniesieniu do MCCarricka, a nie wyjaśnienie sprawy, tuszowanie jej, przymykanie oczu na poczynania prominentnych przedstawicieli Watykanu i kościoła na świecie. Sam Raport stwierdza, że “przymykanie oczu” ze strony Jana Pawła II trwało mimo ostrzeżeń od kardynała O’Connor’a. To Jan Paweł II wysłał kardynała Sodano do Nowego Jorku we wrześniu 2000 roku z okazji posiedzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych: “Cardinal Sodano reported to McCarrick that the Holy Father had told him before his departure for New York, “‘Tell McCarrick that I believe what he said and I am still a friend.’” Sodano did not mention anything about a prospective transfer to Washington.” (Raport s. 186). Te słowa świadczą o tuszowaniu sprawy pedofilii w kościele w USA.
Z tez Raportu można dojść do wniosku, że pedofilia w kościele to jest nie tylko problem kościoła, ale problem związanej z siatką pedofilów działającej na świecie, w której uwikłani są najwyżsi przedstawiciele kościoła. Historia pewnie dojdzie prędzej czy później do tego, czy rezygnacja papieża Benedykta XVI była powodem walki z tą mafią.
Taka postać jak Jan Paweł II ma za pewne zasługi na wielu polach działalności politycznej i społecznej, ale ostatnie oficjalne dokumenty Watykanu kładą cień na nieskazitelnej osobie papieża. Tym samym zasadne jest, aby osoba, która nie ścigała mimo posiadanych wiadomości pedofila, a dodatkowo wynosiła go do kolejnych godności kościelnych, nadając dodatkowe przywileje i przyznając wpływy, nie może być patronem szkoły podstawowej. Tym bardziej, że McCarricka dopuszczał się czynności pedofilskich wobec właśnie takich małoletnich dzieci- co wykazało śledztwo Watykanu.
Nazywanie ulic imieniem zmarłego papieża, również nie świadczy ze strony Miasta o empatii wobec ofiar pedofila, które wynosił do godności kościelnych papież.
Wystarczającym do upamiętnienia pozostałych zasług papieża powinien być w naszym mieście pomnik, znajdujący się przed łódzką katedrą, będący w dyspozycji Archidiecezji, oraz tablica pamiątkowa na fasadzie siedziby Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104.
Lekcje religii powinny odbywać się na pierwszej i ostatniej godzinie lekcyjnej w placówkach oświatowych zarządzanych przez Miasto Łódź, celem wyrównania statusu uczniów chodzących, jak i nie uczęszczających na zajęcia z religii.

Łódź, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2020-11-18 09:05:32 +0100

Zebrano 100 podpisów

2020-11-17 16:27:47 +0100

Zebrano 50 podpisów

2020-11-17 14:26:39 +0100

Zebrano 25 podpisów

2020-11-17 10:14:00 +0100

Zebrano 10 podpisów