Przejdź do treści głównej

Do: Do Burmistrza Miasta Bochnia Stefana Kolawińskiego Urząd Miasta Bochnia, Wójta Gminy Bochnia Marka Bzdeka

Bochnia bez polowań

Mieszkańcy miasta i gminy Bochnia, organizacje oraz ludzie nieobojętni na los zwierząt z całej Polski apelują do Panów Burmistrza i Wójta, aby wystąpili Panowie o wyłączenie terenu miasta i gminy Bochnia ze wszystkich obwodów łowieckich zgodnie z art. 26 pkt. 2 i 4 Ustawy Prawo Łowieckie, wskazującym na wyłączenie z obwodów łowieckich terenów w granicach administracyjnych miast i gmin.

Wyłączenia te oznaczają, że myśliwi nie będą mogli tam polować ani wykonywać żadnych innych czynności tzw. gospodarki łowieckiej.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Wymienione wyżej osoby występują w imieniu obywateli i obywatelek , którym zależy na poszanowaniu środowiska naturalnego i możności obcowania z naturą i zwierzętami. Chcemy zwrócić Panów uwagę na wzrost świadomości ekologicznej mieszkanek i mieszkańców Bochni i okolic oraz na rosnącą wrażliwość mieszkanek i mieszkańców gminy, którzy chcą mieć realny wpływ na to, co się dzieje w lasach i łąkach wokół nich. Lasy są naszym wspólnym dobrem, miejscem rekreacji i wycieczek rowerowych i należy o nie szczególnie dbać i chronić. Zwierzęta nie stanowią zagrożenia dla ludzi, w przeciwieństwie do myśliwych, którzy w sposób bezpośredni zagrażają życiu i zdrowiu naszemu oraz naszych zwierząt. W związku z przypadkami postrzeleń myśliwych i przypadkowych osób podczas polowań w Polsce uważamy, że takie wyłączenia mogą zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich użytkowników terenów zielonych naszej gminy.
Decyzje o wyłączeniu gmin z terenów łowieckich znajdują uznanie wśród ich mieszkańców. Przykładem jest Sopot, którego prezydent nie chce polowań na terenie gminy.
Liczymy, że nasz głos zostanie pozytywnie rozpatrzony i wystąpią Panowie do Marszałka Województwa Małopolskiego o wyłączenie obszaru gminy i miasta Bochnia z terenu planowanych nowych obwodów łowieckich.

Nowe informacje

2020-02-11 15:30:38 +0100

Zebrano 500 podpisów

2020-02-01 11:46:27 +0100

Zebrano 100 podpisów

2020-02-01 07:11:21 +0100

Zebrano 50 podpisów

2020-01-31 22:41:19 +0100

Zebrano 25 podpisów

2020-01-31 21:37:44 +0100

Zebrano 10 podpisów