Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent Miasta Krakowa Pan Jacek Majchrowski

Kraków wolny od nienawiści!

Domagamy się podjęcia przez władze miasta Krakowa działań mających na celu powstrzymanie Fundacji „Pro – Prawo do życia” przed szerzeniem nienawiści wobec obywateli i obywatelek LGBT na terenie Krakowa.

Fundacja wykorzystuje do tego celu furgonetek. Za ich pomocą rozpowszechnia kłamstwa wobec osób LGBT, zrównując je z przestępcami.

Furgonetki Fundacji “Pro-Prawo do Życia” poruszające się na terenie Krakowa nie tylko naruszają prawa osób LGBT, ale także pozostałych obywateli i obywatelek. Szerzenie nieprawdziwych informacji i emitowanie hałasu, mające znamiona nękania, zakłóca spokój mieszkańcom i mieszkankom Krakowa.

Obowiązkiem władz miasta jest ochrona jego obywateli i obywatelek przed przemocą (fizyczną i psychiczną), obowiązek zapewnienia rzetelnej edukacji oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Naszym marzeniem jest Kraków wolny od nienawiści i nietolerancji. Kraków, który byłby domem dla wszystkich jego mieszkańców i mieszkanek. Niestety coraz częściej osoby LGBT nie czują się w naszym mieście jak u siebie.

Od pewnego czasu ulicami Krakowa jeżdżą furgonetki, które rozpowszechniają kłamstwa na temat osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych). Organizatorem tej agresywnej i kłamliwej akcji jest Fundacja „Pro-Prawo do życia”, która oburzyła Polki i Polaków publicznym prezentowaniem zdjęć płodów z poronień oraz zrównywaniem lekarzy ratujących życie kobiet z mordercami.

Obecnie ta sama Fundacja za pomocą krzykliwych banerów i agresywnych komunikatów emitowanych z głośników wynajętych furgonetek próbuje zrównać osoby LGBT z pedofilami i przestępcami.

Taka retoryka, agresywna, wykluczająca i odczłowieczająca, stwarza przyzwolenie do dyskryminacji i przemocy wobec lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych w Polsce.

Wszyscy czujemy narastającą falę agresji (również fizycznej), z którą coraz częściej spotykają się osoby LGBT. Niestety Kraków nie jest wolny od takich wydarzeń.

Jest to tym bardziej niepokojące, że atmosfera nienawiści szczególnie negatywnie wpływa na rozwój i zdrowie psychiczne młodych osób, które dopiero odkrywają, że są lesbijkami, gejami, osobami biseksualnymi lub transpłciowymi.

Zuza, Kacper, Miło, Wiktor, Dominik - to tylko kilka imion młodych osób, które nie wytrzymały homofobicznej i transfobicznej nagonki, i odebrały sobie życie. Nie zgadzamy się, żeby takie tragedie miały miejsce.

Miasto, które deklaruje, że jest domem dla wszystkich nie może pozwalać, aby bez przeszkód na jego ulicach nawoływano do dyskryminacji osób LGBT. Na wszystkich organach władzy, w tym samorządowej spoczywa obowiązek ochrony obywateli i obywatelek przed przemocą (fizyczną i psychiczną), obowiązek zapewnienia rzetelnej edukacji oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji. Są to obowiązki przewidziane zarówno w prawie polskim, w tym Konstytucji, jak i międzynarodowym (prawo Unii Europejskiej oraz Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności).

Zatrzymanie furgonetek, które są wykorzystywane do atakowania i odczłowieczania lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych jest naszym moralnym obowiązkiem, ponieważ godność należy się wszystkim, a nie tylko wybranym.

Dlatego jeszcze raz gorąco prosimy Pana Prezydenta o pomoc w zatrzymaniu tej fali nienawiści, która dotyka nas wszystkich.

Kraków, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2020-10-26 11:47:08 +0100

Zebrano 500 podpisów

2020-10-05 21:29:50 +0200

Zebrano 100 podpisów

2020-10-05 19:27:00 +0200

Zebrano 50 podpisów

2020-10-05 18:34:50 +0200

Zebrano 25 podpisów

2020-10-05 17:56:23 +0200

Zebrano 10 podpisów