Przejdź do treści głównej

Do: Radni i wójtowie gmin: Hańsk, Urszulin, Sawin, Cyców, Wierzbica

Nie dla kopalni węgla w sąsiedztwie Poleskiego Parku Narodowego

Zwracamy się do samorządów gmin Hańsk, Urszulin, Sawin, Cyców i Wierzbica o zadeklarowanie poparcia dla ochrony przyrody i jakości życia mieszkańców przed zagrożeniami związanymi z planowaną kopalnią węgla kamiennego „Karolina”.

Apelujemy o odstąpienie od procedur zmian Studium Zagospodarowania Przestrzennego w kierunku umożliwienia powstania kopalni.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Tereny zagrożone przez plany wydobywcze to jeden z najcenniejszych przyrodniczo fragmentów Polski i Europy. Objęte są ochroną w prawie krajowym, europejskim oraz na mocy międzynarodowych konwencji podpisanych przez Polskę jako Park Narodowy, ostoje Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obiekt konwencji Ramsar. Obszar ten uznany został przez UNESCO za Międzynarodowy Rezerwat Biosfery.

Występowanie setek rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz podmokłych środowisk związane jest z delikatnymi stosunkami wodnymi. Budowa i eksploatacja kopalni oznaczałaby drastyczną ingerencję w zasoby wodne stanowiące podstawę zachowania przyrody Poleskiego Parku Narodowego. Uderzyłaby także w rolnictwo i turystykę regionu.

Energetyka węglowa to przemysł schyłkowy, który – z uwagi na rosnącą rolę ochrony klimatu i dbałości o stan powietrza – nie ma przed sobą długich perspektyw. Nawet jeśli funkcjonowanie kopalni przyniosłoby na pewien czas pewien impuls ekonomiczny dla regionu, to środowiskowe i społeczne negatywne skutki byłyby bagażem, który obciąży następne pokolenia na okres znacznie dłuższy, niż trwać będzie wydobycie węgla. Wielu z tych skutków nie da się odwrócić.

Projekt ten już dziś budzi ona niepokój polskich i międzynarodowych gremiów przyrodniczych. Forsowanie budowy kopalni doprowadzi nieuchronnie do ostrego konfliktu o międzynarodowej skali, analogicznego do sytuacji wokół doliny Rospudy czy Puszczy Białowieskiej. Taki skandal na pewno nie posłuży dobrze rozwojowi i promocji poleskich gmin.

Nowe informacje

2019-02-08 07:18:08 +0100

Zebrano 5,000 podpisów

2018-10-13 20:41:22 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2018-10-12 08:45:58 +0200

Zebrano 500 podpisów

2018-10-10 20:55:27 +0200

Zebrano 100 podpisów

2018-10-10 13:52:59 +0200

Zebrano 50 podpisów

2018-10-10 11:50:18 +0200

Zebrano 25 podpisów

2018-10-09 19:47:01 +0200

Zebrano 10 podpisów