Przejdź do treści głównej

Do: Politycy, polityczki, reprezentanci i reprezentantki władz publicznych

Powstrzymajmy epidemię rasizmu


My, Polki, Polacy, a także osoby żyjące w Polsce, sprzeciwiamy się rasizmowi w przestrzeni publicznej. Nie zgadzamy się na budowanie kapitału politycznego szczując na ludzi o innym niż biały kolorze skóry. Mówimy NIE mowie nienawiści i apelujemy do polityków o odpowiedzialność i powstrzymanie nakręcania epidemii rasizmu wśród Polek i Polaków. 

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Zarówno polska Konstytucja (art. 32) [1], jak i przepisy Kodeksu Karnego (art. 257) [2] zakazują dyskryminacji mniejszości i nakazują równe traktowanie.

Politycy i polityczki PiS, Suwerennej Polski i Konfederacji, w tym nowo wybrani Europosłowie, rozpoczęli nagonkę na mniejszości. Tym razem celem stały się osoby o innym niż biały kolorze skóry [3]. 

Świat nauki zbadał już te mechanizmy [4]. Każda, nawet pojedyncza wypowiedź z ust najważniejszych polityków w kraju, wpływa na osoby, które jej słuchają. I każda dociera do tysięcy lub milionów osób. To działa jak epidemia. Wzbudza się w kolejnych osobach brak wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka, a – w konsekwencji – później uprzedzenia wobec mniejszości. Zmniejsza się nasza empatia, przyzwyczajamy się. Później przestajemy reagować.

Pokażmy, jakim chcemy być społeczeństwem! Tak jak domagamy się ochrony praw kobiet i osób LGBT+, dziś musimy wspólnie sprzeciwić się jasno rasizmowi. Dołącz do nas!

[1] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 32. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

[2] Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. 
Art. 257. Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę
z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo
z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną
innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

[3] W przestrzeni publicznej pojawiły się wpisy, których autorami i autorkami są; Mariusz Błaszczak i Jacek Sasin, Adam Andruszkiewicz (PiS), Krzysztof Bosak i Ewa Zajączkowska-Hernik (Konfederacja), Janusz Kowalski (Suwerenna Polska), za artykułem:
Nowa faza szczucia PiS i Konfederacji na migrantów i organizacje pomocowe. "Wysłać do Afryki", "Strzelać", 16.06.2024, bialystok.wyborcza.pl

[4] Sama ekspozycja na mowę nienawiści powoduje wśród ludzi (z ogółu populacji) obniżenie wrażliwości na inną nienawiść, co z kolei powoduje pogorszenie postaw względem mniejszości (Soral, Bilewicz, Winiewski, 2018; Soral, Świderska, Puchała, Bilewicz, 2023).

Nowe informacje

2024-06-17 19:04:42 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2024-06-17 17:56:55 +0200

Zebrano 500 podpisów

2024-06-17 16:49:52 +0200

Zebrano 100 podpisów

2024-06-17 16:40:44 +0200

Zebrano 50 podpisów

2024-06-17 16:37:40 +0200

Zebrano 25 podpisów

2024-06-17 16:35:28 +0200

Zebrano 10 podpisów