Co to jest Nasza Demokracja?

Nasza Demokracja została stworzona, by umożliwić prowadzenie samodzielnych kampanii przez osoby podzielające wartości społeczności Akcji Demokracji. Są to promocja praw człowieka, wzmacnianie sprawiedliwości społecznej, ochrony środowiska oraz poszerzanie demokracji i państwa prawa. Oddajemy Naszą Demokrację w ręce ludzi, którzy chcą zmieniać Polskę i Świat w tę właśnie stronę.

Pomyśl o Naszej Demokracji jako przestrzeni do prowadzenia działań w sprawach, które są dla Ciebie ważne. Możesz korzystać z tej przestrzeni, pod warunkiem że nasze działania prowadzą w podobnym kierunku. Oznacza to, że Nasza Demokracja jest dla osób, które godzą się z częścią lub wszystkimi z poniższych stwierdzeń:

  • Wierzymy, że nie ma szczęśliwych ludzi w nieszczęśliwym społeczeństwie. Dlatego promujemy solidarność i sprawiedliwość społeczną, które nie mogą się obyć bez aktywnej polityki publicznej.
  • Wspieramy wolność indywidualną, przeciwdziałanie przemocy w życiu prywatnym i publicznym oraz ochronę przed wszelkiego rodzaju dyskryminacją. Wolność nie może być wyłącznie przywilejem większości.
  • Wierzymy, że dobre życie człowieka wymaga zachowania zdrowia planety. Mają do tego prawo zarówno wszyscy jej obecni mieszkańcy i mieszkanki, jak i przyszłe pokolenia. Jesteśmy też przekonani i przekonane, że prawdziwy rozwój społeczny odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw zwierząt.
  • Pasjonuje nas wzmacnianie wolności wypowiedzi, zgromadzeń i zachęcanie innych do aktywności społecznej. Dlatego opowiadamy się za pogłębieniem demokracji poprzez zbiorowe działania i poprawę społecznej kontroli nad polityką. Tylko zjednoczeni i zjednoczone możemy sprawić, by władze służyły naszemu wspólnemu dobru.

Co to jest Akcja Demokracja?

Akcja Demokracja to ruch ludzi zaangażowanych w ważne dla nich sprawy. Wykorzystując nowoczesne technologie, razem podejmujemy skoordynowane działania na rzecz lepszego, bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.

Kierunek zmian społecznych, inicjowanych przez Akcję Demokrację, wyznaczają wartości, które wspólnie wyznajemy. Dążymy do pełnego poszanowania praw człowieka, ochrony środowiska naturalnego i zmniejszenia nierówności społeczno-ekonomicznych. Uważamy, że prawdziwa zmiana polityczna nastąpi nie w wyniku zakulisowych rozgrywek, lecz tylko wtedy, gdy zażądamy jej razem, głośno i wyraźnie.