Jak rozpocząć?

Kolaż grafik - memów, promujących wybrane kampanie prowadzone poprzez Naszą Demokrację

1. Nic nie ryzykujesz
Zacznij tworzyć swój apel już teraz. Na każdym etapie możesz zmienić wprowadzoną treść oraz liczyć na nasze wsparcie. Nic nie ryzykujesz. Zanim Twój apel dotrze do wielu osób, ktoś z zespołu Akcji Demokracji sprawdzi i zatwierdzi treść, a w razie potrzeby zasugeruje zmiany.

2. Określ swój cel!
Co chcesz osiągnąć? Pomyśl o konkretnych decyzjach, których podjęcia oczekujesz.

Dobry przykład: Domagaj się sadzenia nowych drzew w Twojej miejscowości, usprawnienia segregacji odpadów na osiedlu czy też przekazania przez rząd pomocy humanitarnej ofiarom konkretnego konfliktu.

Zły przykład: Apelowanie do władz miasta, by zajęły się ochroną środowiska czy do Prezydenta Polski, by działał na rzecz pokoju. Takie żądania są zbyt ogólne. Nie wiadomo, o jakie działania dokładnie nam chodzi.

3. Wymyśl tytuł kampanii
Tytuł to pierwsza rzecz, jaką zobaczą osoby wchodzące na stronę, to wizytówka Twojej akcji. Musi być krótki i jasno wskazywać, o co nam chodzi. Jeśli sprawa dotyczy konkretnej miejscowości, uwzględnij ją w tytule. Na przykład: Żądamy systemu segregacji odpadów na Osiedlu Przyjaźń w Iławie.

Wskazówka 1: Wypisz sobie kilka – kilkanaście tytułów, jakie przychodzą ci do głowy. Z nich wybierz najlepszy lub zapytaj znajomych, który z nich brzmi najbardziej dobitnie. Twój tytuł nie powinien być dłuższy niż 3-5 słów (maksymalnie 100 znaków).

Wskazówka 2: Tytuł będzie wyświetlany przy udostępnianiu w mediach społecznościowych itp. – musi więc mówić, o co chodzi i wzywać do działania, np.: „STOP kopalni węgla w naszym mieście!”, „Nie dla autostrady przez Mazury”, „Apel o realizację postulatów strajkowych nauczycieli”, „Sędziowie w togach, nie sutannach!”, „Szkoła dla wszystkich. Pozwólcie dzieciom niepełnosprawnym uczyć się w szkole”, „Sprzeciw wobec X”, „Domagamy się X”, „Tak dla X”.

4. Wybierz adresata swojego apelu (Pole: Do kogo adresowany jest Twój apel?)
Zastanów się, kto ma możliwość podejmowania decyzji w sprawie, na której Ci zależy. Czy jest to rada Twojego miasta, która może podejmować uchwały i decydować o budżecie, czy jest to konkretny urzędnik w ministerstwie, który odpowiada za pomoc humanitarną? Zastanów się i sprawdź, czy decydent, do którego apelujesz, faktycznie ma wpływ na rozwiązanie problemu.

Jeśli jest to apel solidarnościowy, adresatem jest osoba lub organizacja, którą chcesz wesprzeć. Unikaj apeli, które nie mają określonego adresata.

Wskazówka: Skuteczniejsze są działania adresowane do konkretnych osób. Lepiej wybrać konkretnego ministra niż cały rząd. Wybranego posła lub grupę polityków niż cały Sejm, chyba, że jest to uzasadnione.. Jeśli to możliwe, sprawdź jak się nazywa ta osoba i wpisz w odpowiednie pole jej imię, nazwisko i funkcję.

5. Określ swoje postulaty (Pole: Co mają zrobić?)
To najważniejszy moment, któremu poświęcimy więcej uwagi. Od tego, co napiszesz w tym punkcie, zależy powodzenie Twojego działania.

Napisz konkretnie (może być w punktach), jakich działań oczekujesz od osób, które mogą podjąć decyzję (polityka, dyrektorki firmy czy instytucji). Postulaty muszą być jasne i zwięzłe, przedstaw je w kilku punktach lub dwóch akapitach. Tekst powinien być zrozumiały zarówno dla osoby czy instytucji, od której domagasz się zmiany, jak i dla osób które nie muszą znać się na szczegółach sprawy, ale szukasz ich poparcia.

Ważne: Czy znasz konkretny powód, dla którego osoba lub instytucja, do której kierujesz apel, powinna podjąć postulowane przez Ciebie działania? Napisz to! Może doszło do naruszenia przepisów? Może są inne okoliczności, które sprawią, że podpisy wielu osób zmuszą decydenta do działania? Spróbuj dowiedzieć się więcej. (decydent-polityk może się troszczyć o poparcie w nadchodzących wyborach, właściciel firmy może być wrażliwy na presję konsumentów, itp.).

Wskazówka 1: Wymyśl krótki e-mail do adresata Twojego apelu. Napisz go i poproś o skomentowanie znajomą osobę, która nie zna tej sprawy. Zapytaj, czy by go podpisała. Jeśli tak, to skorzystaj z tego tekstu przy układaniu treści apelu.

Wskazówka 2: Nie przedstawiaj długiej listy spraw do załatwienia. Zaproponuj jedno lub dwa konkretne działania. W ten sposób jest większa szansa, że wygrasz. Na bazie jednego sukcesu można domagać się kolejnych zmian.

Wskazówka 3: Staraj się poruszyć zarówno serce, jak i umysł odbiorców apelu. Połącz niezbędne dane z osobistą historią kogoś, kogo dotyka problem.

Ważna informacja: Pod Twoimi postulatami inni ludzie będą składać swoje podpisy. Dlatego jeśli zbierzesz już poparcie ponad 100 osób, nie będzie można zmienić tej treści (poza wyjątkowymi, uzasadnionymi sytuacjami).

6. Zbierz przekonujące argumenty (Pole: Dlaczego to jest ważne)
Zacznij od zwięzłego opisania problemu. Pokaż kryzys / problem: co nie działa, komu dzieje się krzywda, co złego może się wydarzyć, jeśli postulaty nie zostaną spełnione.

Opisz, dlaczego ten problem jest ważny. Pomyśl przede wszystkim, jakie argumenty, historie, przykłady pozwolą przekonać Twoich znajomych, sąsiadów, okolicznych mieszkańców. Przemyśl i odwołaj się do tego, jaki wpływ może mieć również na nich ta sytuacja. Postulaty kierujemy do decydenta, opis sprawy ma poruszyć emocje i zachęcić do podpisania apelu jak największe grono osób.

Pokaż innym osobom, jak ich zaangażowanie (m.in. podpis pod apelem) może wpłynąć na decydenta i zmusić go do podjęcia działań. Być może trafi do niego społeczne oburzenie, jeśli zamanifestuje je dużo osób? Może swoją akcją zainteresujecie dodatkowo media, które nagłośnią sprawę? A może konkretny urzędnik lub radna już zapowiedzieli, że będą słuchać opinii obywateli i obywatelek w tej sprawie i czekają na głos społeczeństwa?

Wskazówka 1: Początek uzasadnienia będzie pojawiał się przy udostępnianiu treści Twojego apelu w mediach społecznościowych. Zadbaj, by zawierał kluczowe informacje i wskazywał, że sprawa jest pilna. Pomyśl, jaka treść zachęciłaby Ciebie do kliknięcia w link, aby podpisać apel.

Wskazówka 2: Staraj się ograniczyć ilość linków do innych miejsc w internecie na stronie apelu, dołączaj tylko te niezbędne. Zawsze istnieje ryzyko, że ludzie przejdą na inną stronę i już nie klikną „PODPISUJĘ”. Zamiast linka zawsze możesz wstawić na dole przypis.

7. Dodaj zdjęcie lub grafikę
Pomyśl o zdjęciu, które dobrze ilustruje Twoją sprawę. Sprawdź, czy możesz je wykorzystać zgodnie z prawem. Możesz skorzystać z darmowych serwisów udostępniających zdjęcia z możliwością korzystania z nich na otwartych licencjach (np. Pixabay lub wyszukiwarka grafik w Google – narzędzia – prawa do użytkowania). Jeśli korzystasz z czyjegoś zdjęcia za zgodą tej osoby, podpisz je (np. na dole strony w części „Dlaczego to jest ważne”).

Przykładowa grafika:
Grafika przedstawiająca tytuł i hashtag kampanii na tle symboli związanych z tematem kampanii, w tym wypadku zbliżenia żabotu sędziowskiego i koloratki

Pamiętaj!
Masz ważną i pilną sprawę, ale potrzebujesz więcej czasu, aby opisać całą sprawę i przedstawić argumenty i dane? Nie czekaj! Powyższe wskazówki możesz wykorzystać też później. Najważniejsze, to zacząć działać. Rozpocznij kampanię, uzupełniając pole „Co mają zrobić?” i przedstaw kilka najważniejszych argumentów w polu „Dlaczego ta sprawa jest ważna?”. Większość pozostałych elementów Twojej kampanii możesz później udoskonalić.

Teraz możesz przejść do promowania swojego apelu. Powodzenia!