Regulamin korzystania z Naszej Demokracji

Dokument ten określa zasady korzystania ze strony internetowej www.naszademokracja.pl (dalej: strona), czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora, czyli Fundację Akcję Demokrację (dalej: Akcja Demokracja).

Akceptacja regulaminu

Korzystając ze strony zobowiązujesz się przestrzegać Regulaminu. Utworzenie lub podpisanie apelu, dopisanie się do listy uczestników wydarzenia lub grupy oznacza akceptację Regulaminu.

Cel

Nasza Demokracja została stworzona, by umożliwić prowadzenie samodzielnych kampanii przez osoby podzielające wartości społeczności Akcji Demokracji. Są to: promocja praw człowieka, wzmacnianie sprawiedliwości społecznej, ochrony środowiska oraz poszerzanie demokracji i państwa prawa. Oddajemy Naszą Demokrację w ręce ludzi, którzy chcą zmieniać Polskę i Świat w tym właśnie kierunku.

Treści zamieszczane w serwisie Nasza Demokracja

Zamieszczając w serwisie Nasza Demokracja treści, takie jak teksty, obrazy lub filmy oświadczasz, że:

 • są one twoją własnością,
 • masz zezwolenie na ich użycie lub dostępne są na licencji gwarantującej możliwość niekomercyjnego korzystania, modyfikowania i reprodukowania ich.

Akcja Demokracja może usunąć lub zmienić daną treść, również bez wcześniejszego ostrzeżenia, szczególnie jeśli narusza ona Regulamin. Jeśli tak się wydarzy, otrzymasz od nas e-maila z informacją. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany treści apelu, jeśli będzie on niepoprawny językowo lub niezrozumiały.

Zamieszczając daną treść na stronie przyznajesz Akcji Demokracji prawo bezpłatnego korzystania z niej w celu promocji Twojej kampanii, Naszej Demokracji, jak i w innych działaniach Akcji Demokracji. Prawo to obejmuje również możliwość modyfikowania, kopiowania i dalszej publikacji danej treści.

Na stronie nie można zamieszczać treści, które:
 • są sprzeczne z obowiązującym prawem,
 • wzywają do nienawiści,
 • propagują przemoc,
 • dyskryminują innych w szczególności ze względu na płeć, kolor skóry, pochodzenie narodowe lub etniczne, orientację seksualną, wiek, religię lub światopogląd, stan zdrowia, status społeczny i ekonomiczny,
 • są wulgarne lub obraźliwie
 • są niezwiązane z tematyką strony n.p. mają charakter reklamowy
 • służą promowaniu osób aktywnie działających w partiach politycznych.

Strona może zawierać odnośniki do innych stron i zasobów. Akcja Demokracja nie posiada kontroli nad tymi zasobami i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone w wyniku użytkowania tych stron i zasobów.

Tworzenie apeli, wydarzeń, grup

Jeśli chcesz utworzyć apel na stronie, musisz założyć konto, podając prawdziwe i aktualne informacje o sobie lub organizacji, którą reprezentujesz.

Zobowiązujesz się zachować bezpieczeństwo i poufność wobec danych dotyczących Twojego konta, tak by kontrola nad nim nie trafiła w ręce osób niepowołanych. Ponosisz odpowiedzialność za działania wykonywane z jego użyciem. Zobowiązujesz się powiadomić Akcję Demokrację o jakichkolwiek nieuprawnionych użyciach Twoje konta.

Podając swój adres e-mail lub numer telefonu, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości od:

 • osób lub organizacji, które podpisały Twój apel
 • Akcji Demokracji w sprawach związanych z Twoją kampanią i innymi kampaniami utworzonymi na stronie
 • Akcji Demokracji w sprawach związanych z naszymi kampaniami lub innymi działaniami, które myślimy że mogą być dla Ciebie interesujące.

W dowolnym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości, klikając w odnośnik „Wypisz mnie” znajdujący się na dole każdego e-maila, który otrzymujesz za pośrednictwem Naszej Demokracji lub od Akcji Demokracji. Możesz też zaznaczyć opcję „wypisz się z e-maili informacyjnych” w panelu Moje Konto na stronie Naszej Demokracji.

Jako osoba tworząca apel masz możliwość kontaktowania się z osobami, które go podpiszą za pomocą wiadomości e-mail. Ta funkcja służy jedynie do komunikacji dotyczącej Twojej kampanii. Masz możliwość wysłania maksymalnie 3 wiadomości w tygodniu. Treść Twoich wiadomości nie może naruszać postanowień tego Regulaminu.

Wiadomości są moderowane. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany treści wiadomości, jeśli będzie ona niepoprawna językowo lub jej zablokowania jeśli będzie naruszać postanowienia tego Regulaminu. Umieszczając wiadomość w systemie po godz. 15.00 w piątek, możesz liczyć się z tym, że zostanie ona wysłana do wszystkich osób dopiero w poniedziałek.

Imiona i nazwiska osób oraz kody pocztowe osób podpisujących się pod Twoim apelem, możesz wykorzystać wyłącznie w celu doręczenia podpisów do adresata apeli.

Adresy e-mail, numery telefonów lub inne informacje do których masz dostęp dzięki stronie, możesz wykorzystywać jedynie w celu prowadzenia swojej kampanii.

Akcja Demokracja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku kampanii, które prowadzisz na stronie.

Akcja Demokracja zastrzega sobie prawo do moderowania tworzonych apeli i wiadomości e-mail. Oznacza to, że Akcja Demokracja ma prawo określać widoczność apeli na stronie głównej Naszej Demokracji i zakres funkcjonalności dostępnych dla osób tworzących apele.

Podpisywanie apeli i udział w innych działaniach

Dane które podajesz muszą być prawdziwe, aktualne i pełne. Nie musisz zakładać konta, żeby podpisać apel lub wziąć udział w wydarzeniu.

Podając swój adres e-mail lub numer telefonu, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości od:

 • osoby, która stworzyła apel, jednak jedynie w sprawach związanych z daną kampanią,
 • Akcji Demokracji w sprawach związanych z innymi kampaniami utworzonymi na stronie,
 • Akcji Demokracji w sprawach związanych z prowadzonymi przez nas kampaniami lub innymi działaniami, które myślimy że mogą być dla Ciebie interesujące.

W dowolnym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości, klikając w odnośnik „Wypisz mnie” znajdujący się na dole każdego e-maila lub zaznaczając opcję „wypisz się z e-maili informacyjnych” w panelu Moje Konto.

Podpisując apel wyrażasz zgodę na to, że:

 • Twoje dane: imię, nazwisko, kod pocztowy, numer telefonu (jeśli podany), komentarz będą dostępne dla osoby, która stworzyła apel.
 • Osoby tworzące apele mogą pobrać dane dotyczące swojego apelu, które zostały zostawione przez Ciebie (imię, nazwisko, kod pocztowy, komentarze) i dostarczyć je adresatowi apelu.

Zamknięcie konta

Złamanie zasad opisanych w tym Regulaminie może skutkować zawieszeniem lub zamknięciem konta.

Postanowienia ogólne

Korzystając ze strony masz obowiązek przestrzegać tego Regulaminu i obowiązującego prawa. Strona jest dostępna dla Ciebie jedynie w celach niekomercyjnych. Serwis również nie służy promowaniu partii politycznych.

Akcja Demokracja na bieżąco zarządza stroną i ma prawo do zawieszenia jej działania bez uprzedzenia. Nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne tego konsekwencje.

Akcja Demokracja nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich wynikłe z działań osób korzystających z narzędzia.

Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. Akcja Demokracja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. W takim przypadku zostaną one opublikowane na stronie. Dalsze korzystanie ze strony oznaczać będzie akceptację Regulaminu.

Akcja Demokracja nie utożsamia się i nie jest autorką treści zamieszczanych przez innych na tej stronie.

Jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia co do otrzymanych treści lub tych zawartych na stronie lub chcesz zgłosić uwagi dotyczące działania strony skontaktuj się z Akcją Demokracją poprzez [email protected].