Przejdź do treści głównej

Do: Rada Miejska w Chojnicach

List poparcia dla nazwania nowego ronda przy ul. Bytowskiej i Leśnej im. WOŚP

My niżej podpisani, jesteśmy przekonani, że nazwanie nowego ronda u zbiegu ulic: Bytowskiej i Leśnej w Chojnicach imieniem "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" byłoby znakomitą decyzją. Chcielibyśmy wyrazić nasze pełne poparcie dla tego pomysłu z kilku ważnych powodów.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Po pierwsze, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to niezwykle ważna organizacja charytatywna w Polsce. Od trzydziestu dwóch lat angażuje się w pomoc potrzebującym, dostarczając nieocenioną pomoc medyczną i finansową. Jej działania przyczyniają się do ratowania życia i poprawy jakości leczenia wielu ludzi.

Po drugie, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest symbolem solidarności i jedności społeczeństwa. Coroczny finał (w 2024 roku będzie to 32 finał) to czas, kiedy wszyscy, bez względu na wiek czy przekonania, łączą się w imię dobra wspólnego. Nazwanie ronda jej imieniem byłoby wyrazem tego ducha jedności i współpracy.

Po trzecie, to inicjatywa, która promuje wartości społeczne i zaangażowanie obywateli. Jest to okazja do podkreślenia, że wspólnie możemy dokonać wielkich rzeczy i pomagać tym, którzy potrzebują wsparcia.

Po czwarte, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to policzalne korzyści w postaci sprzętu, który trafił do chojnickiego szpitala oraz straży pożarnej w regionie. Od pierwszego finału, który odbył się 3 stycznia 1993 roku do Chojnic trafił sprzęt, który zasilił:
- Oddział Neonatologiczny o wartości 292 803,69 zł,
- SP ZOZ Oddział Noworodków (stary szpital ) 47 351,05 zł,
- ZOZ Dział Pomocy Doraźnej (stary szpital) 8 310,62 zł,
- Oddział Otolaryngologiczny 245 392,50 zł,
- Oddział Pediatryczny 59 510,98 zł,
- Poradnia Okulistyczna 32 100,00 zł,
- Centralne Laboratorium Diagnostyczne, Laboratorium Mikrobiologii 855 554,40 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 3 545,10 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna Chojnice 6 479,08 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Silnie 6 479,08 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna Charzykowy 6 479,08 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Cerkiew 6 479,08 zł.
Łączna kwota wsparcia zamyka się w 1 570 484,66 zł.
W związku z powyższym, serdecznie zachęcamy do podpisania tego listu poparcia, a potem uruchomienia procesu umożliwiającego nazwanie nowego ronda w Chojnicach imieniem "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy". Byłby to piękny i wymowny gest. Dzięki temu każdy kierowca, przechodzień i mieszkaniec, ale także turysta będzie mógł przypomnieć sobie o idei Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i inspirującym duchu wolontariatu.

Z poważaniem,
Paulina Ambroziak, szefowa chojnickiego sztabu WOŚP od 2020 roku
Adam Kopczyński, wiceburmistrz Chojnic, wolontariusz WOŚP
Chojnice, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2023-10-26 07:04:27 +0200

Zebrano 500 podpisów

2023-10-22 20:22:43 +0200

Zebrano 100 podpisów

2023-10-22 17:49:09 +0200

Zebrano 50 podpisów

2023-10-22 14:29:07 +0200

Zebrano 25 podpisów

2023-10-22 13:59:21 +0200

Zebrano 10 podpisów