Do: minister pracy

Ochrona nad pracownikami w pracach szczególnie niebezpiecznych

Proszę o zmianę zasad wynagradzania i wieku emerytalnego dla KANALARZY I KIEROWCÓW.
Proszę o podniesienie stawek godzinowych prac wykonywanych w warunkach szkodliwych niebezpiecznych/ Domagam się podniesienia stawek dyżuru dziennego ze stawki 17% na 24% i stawek za dyżury świąteczne z 21% na 28% . Proszę też, by pracownicy pracujących w warunkach szczególnych mogli odchodzić na wcześniejszą emeryturę w wieku 60 lat.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Kanalarze jest to mała grupa społeczna, która nie ma siły przebicia, a proszę sobie wyobrazić świat bez kanalarzy. Nie dba się o tę grupę społeczną, która wykonuje bardzo ciężką, szkodliwą pracę w bardzo extremalnych warunkach. Jeśli nie zadba się o ich dobro, czyli właściwe wynagrodzenie, nie przyjdą młodzi pracownicy. Aby wyszkolić młodego pracownika trzeba wielu lat praktyk. Kierowcy są związani z tym zawodem.
Chciałbym nadmienić że kanalarz pracował do 2004 roku ze względu na szkodliwość tego zawodu 6 godzin dziennie ponieważ podciągnięta była ta jednostka pod górnictwo i naftę
71-698

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategoria