Przejdź do treści głównej

Do: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Zwalczajmy mobbing w pracy: sporadyczna przemoc wciąż nią pozostaje! Doprecyzujmy przepisy!

Ofiarą mobbingu może stać się każdy, dlatego musimy wspólnie zadbać o dostępność narzędzi do obrony przed nim. Pracownik w miejscu pracy powinien czuć się bezpiecznie i komfortowo, zamiast wchodzić do niego na miękkich nogach. Według statystyk w 2019 roku aż 49% pracowników biurowych i fizyczno-umysłowych padło ofiarą tego zjawiska!

Co chcemy zmienić? Jakie są nasze postulaty?

1. Żądamy doprecyzowania przepisów, tak by obejmowały wszelkie zjawiska o charakterze przemocy, a nie tylko te, które występują długotrwale i uporczywie.
2. Dzisiaj mobbing nie jest przestępstwem, a jedynie naruszeniem kodeksu pracy. W trosce o zdrowie i poczucie komfortu każdego z nas należy dokonać kryminalizacji mobbingu. Pracodawca powinien ponieść odpowiedzialność, odszkodowanie to za mało!

Dlaczego ta sprawa jest ważna? Dlaczego nie mogę teraz czuć się bezpiecznie w miejscu pracy?

Dzisiaj przepisy chronią pracownika przed mobbingiem tylko, jeżeli jest prześladowany długotrwale i uporczywie! Wynika to z Art. 94(3) Kodeksu Pracy:

„Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.”

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Kampania antymobbingowa, realizowana jest w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału aktywistek/aktywistów poprzez naukę kampaniowania online". Projekt realizowany jest przez Akcję Demokrację z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Akcja Demokracja ani operator programu nie ponoszą odpowiedzialności za treści ani działania podejmowane w ramach wspieranej kampanii.

Kategoria

Nowe informacje

2022-06-01 21:52:30 +0200

Zebrano 25 podpisów

2022-05-31 13:27:19 +0200

Zebrano 10 podpisów