Przejdź do treści głównej

Do: Urząd Miasta Czarnków

STOP BETONOZIE

Nie zgadzamy się na brak konsultacji w tej sprawie. Nieakceptowalne jest pominięcie naszej opinii w procesie tworzenia koncepcji urbanistycznych dotyczących naszego miasta. Nie jesteśmy przeciwko istnieniu nowej ścieżki rowerowej, ale domagamy się, aby była ona wkomponowana w krajobraz drzewostanu czarnkowskich ulic. Uważamy, że warto poświęcić w tym momencie więcej czasu i środków, aby pogodzić istnienie ścieżki z rosnącymi przy ulicach drzewami, zamiast tracić czas i środki na ich wycięcie, zakup i posadzenie nowych. Ponadto na rozwój nowych drzew trzeba czekać kilkadziesiąt lat - po co to robić, skoro mamy żyjące drzewa?

Wolą mieszkanek i mieszkańców jest zachowanie istniejących drzew. Taką decyzję może podjąć wyłącznie Gmina Miasta Czarnków, o co my niżej podpisane/i wnioskujemy. Ta petycja jest naszym głosem, który powinien być dla władz miasta najważniejszy i zawsze brany pod uwagę.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Drzewa rosnące przy czarnkowskich ulicach przystosowały się do życia w tym miejscu oraz do trudnych warunków. Mają rozwinięte korony i system korzeniowy. Niektóre z nich mają ponad sto lat. Ich korony dają wytchnienie przed upałem, zapewniają tlen oraz niezbędny dla oka widok naturalnej zieleni. Drzewa te pobierają również wody opadowe, co w odniesieniu do coraz częstszych susz i ulewnych deszczów, jest bardzo ważną cechą. To właśnie one od lat tworzą niepowtarzalny mikroklimat i są częścią charakteru naszego miasta. Nowe nasadzenia potrzebują wielu lat, żeby przystosować się do nowych warunków.

Dlatego w obliczu katastrofy klimatycznej niedopuszczalne jest tworzenie nowych inwestycji, nie dbając o architektoniczny układ miasta, którego drzewa są częścią i który jednocześnie jest bliski osobom mieszkającym w Czarnkowie i okolicach.

Architekturę miasta należy tworzyć w oparciu o istniejący stan, a nie zmieniać stan w trosce o architekturę.

Czarnków, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2022-10-18 18:04:53 +0200

Zebrano 100 podpisów

2022-10-18 15:49:42 +0200

Zebrano 50 podpisów

2022-10-18 09:09:32 +0200

Zebrano 25 podpisów

2022-10-17 11:54:35 +0200

Zebrano 10 podpisów