Przejdź do treści głównej

Do: Apel kierujemy do rządu, przygotowującego ustawę i Sejmu, który może zdecydować o jej kształcie.

Chcemy unijnych gwiazdek na polskim dowodzie!

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ 
Artykuł 9 
Obywatelem Unii jest każda osoba mająca obywatelstwo Państwa Członkowskiego. Obywatelstwo Unii ma charakter dodatkowy w stosunku do obywatelstwa krajowego i nie zastępuje go.

Na okładce polskiego paszportu są napisy: UNIA EUROPEJSKA i RZECZYPOSPOLITA POLSKA. Jednak na dowodzie osobistym nie ma śladu przynależności unijnej - a być powinien. Samochód ma już gwiazdki na tablicy i w dowodzie rejestracyjnym. Właściciel, na prawie jazdy - wciąż nie. Rząd przyjął projekt nowej ustawy o dowodach osobistych, które mają być wydawane od marca 2019 r., projekt ten niebawem trafi do parlamentu. 
Proponujemy obywatelską akcję, żeby na dowodzie widniało logo UE. Naciskajmy na rząd i parlament, budujmy pozytywne emocje w dobrej sprawie.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Nie chodzi tylko o gwiazdki, ale o symboliczny dowód, że rząd, tak jak deklaruje, nie zamierza wyprowadzić nas z unijnej wspólnoty. To akcja poparcia dla wyrażanej powszechnie przez polskie społeczeństwo woli pozostania w gronie europejskiej wspólnoty, która pomaga nam odrobić cywilizacyjne opóźnienia. Młody człowiek, otrzymując dokument tożsamości, powinien przyjąć to jako oczywistość.

Nowe informacje

2018-08-10 19:33:46 +0200

Zebrano 500 podpisów

2018-07-26 07:27:06 +0200

Zebrano 100 podpisów

2018-07-25 21:21:38 +0200

Zebrano 50 podpisów

2018-07-25 18:46:57 +0200

Zebrano 25 podpisów

2018-07-25 18:09:11 +0200

Zebrano 10 podpisów