Przejdź do treści głównej

Do: Pan Jarosław Wieczorek Wojewoda Śląski

Apel: Chcemy przywrócenia nazwy dla Pl. Szewczyka w Katowicach

Szanowny Panie Wojewodo,

Wnosimy o przywrócenie nazwy dla jednego z najważniejszych placów w Katowicach imienia Wilhelma Szewczyka. Jedyną szansą na poprawę tej sytuacji jest zmiana Zarządzenia Zastępczego nr NPII.4131.4.26.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy placu „Wilhelma Szewczyka” na „Marii i Lecha Kaczyńskich”. W tej sprawie popieramy działania podejmowane przez członków stowarzyszenia BoMiasto.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Wilhelm Szewczyk był nie tylko jednym z najważniejszych regionalnych pisarzy, ale też jednym z kluczowych śląskich intelektualistów. Jego olbrzymi dorobek literacki, publicystyczny, dziennikarski – a także wieloletnia, wytrwała praca na rzecz rozwoju lokalnej kultury – sprawiają, że nie sposób myśleć o Śląsku, pomijając Wilhelma Szewczyka. Historia Śląska nie jest jednoznaczna, nie jest czarno-biała, i taka jest też historia Wilhelm Szewczyka. To jednak nie usprawiedliwia dokonywania zmiany nazwy ważnego placu w centrum Katowic bez konsultacji z mieszkańcami i po nocy. Nie zgadzamy się na taki tryb procedowania, który importowany jest na grunt naszego regionu. Z ulicy Wiejskiej, z polskiego Sejmu i Senatu.

Katowice, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategoria

Nowe informacje

2017-12-22 09:09:10 +0100

Zebrano 5,000 podpisów

2017-12-15 20:20:42 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2017-12-15 11:40:53 +0100

Zebrano 500 podpisów

2017-12-15 08:27:17 +0100

Zebrano 100 podpisów

2017-12-14 21:48:38 +0100

Zebrano 50 podpisów

2017-12-14 21:10:46 +0100

Zebrano 25 podpisów

2017-12-14 20:52:00 +0100

Zebrano 10 podpisów