Przejdź do treści głównej

Do: Prof. Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego

Apel o przywrócenie finansowania programu na rzecz edukacji kulturowej Bardzo Młoda Kultura

Ta kampania została zakończona.

Szanowny Panie Premierze,

My, niżej podpisani, apelujemy o wycofanie decyzji o obniżeniu finansowania 3-letniego programu Bardzo Młoda Kultura w trakcie jego realizacji – budżet na rok 2017 został zmniejszony o połowę – i zarazem o utrzymanie programu w niezmienionej formie w przyszłym roku.

Bardzo Młoda Kultura to pierwszy program edukacji kulturowej wspólny dla nauczycieli i animatorów kultury. To pierwszy program, który działa lokalnie i w którym to właśnie lokalni liderzy i społeczności lokalne sami decydują o tym, co dla ich społeczności jest najważniejsze w edukacji kulturowej. To możliwość budowania trwałego dialogu pomiędzy środowiskami kultury i oświaty. To szansa na sztukę w szkołach i edukację w galeriach. To program, który jak żaden inny dociera na wsie i do mniejszych miejscowości. To program, którego zeszłoroczne efekty przekroczyły wszelkie oczekiwania i były z dumą prezentowane przez operatora krajowego. To bardzo ważny program dla każdego zainteresowanego edukacją i kulturą w Polsce.

Tymczasem bez uzasadnienia i bez konsultacji zaplanowany na 3 lata program został przerwany jedną decyzją ministra. Nie zgadzamy się na zmarnowanie efektów programu, pracy zaangażowanych osób, które od 2011 roku poświęciły wiele lat na jego wprowadzenie, a następnie wiele miesięcy na realizację. A przede wszystkim nie zgadzamy się na zaprzepaszczenie szansy na skuteczne docieranie z edukacją kulturową do małych ośrodków i umożliwienie społecznościom defaworyzowanym równego dostępu do kultury. Zależy nam na kontynuacji programu Bardzo Młoda Kultura na ustalonych wcześniej warunkach i zgodnie z podpisanymi i zatwierdzonymi przez Pana umowami z operatorami regionalnymi.

Z uwagi na to, że wysoko przez wszystkich oceniona Bardzo Młoda Kultura jest w toku podjętych na rok 2017 działań, zwracamy się do Pana Premiera o zdecydowaną reakcję i wycofanie decyzji redukcji budżetu i umożliwienie w ten sposób realizacji programu na uzgodnionych wcześniej warunkach. Liczymy na Pańską odpowiedź w trybie pilnym.

Andrzej Mencwel, profesor nauk humanistycznych, Obywatele Kultury
Maria Poprzęcka, profesor historii sztuki, Obywatele Kultury
Krzysztof Knittel, profesor sztuk muzycznych, Obywatele Kultury
Wiesław Mariański, nauczyciel, Obywatele dla Edukacji
Mirosław Bałka, artysta, Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Zofia Grudzińska, nauczycielka gimnazjalna i psycholog, Obywatele dla Edukacji
Alina Gałązka, działaczka społeczna, Obywatele Kultury
Magdalena Sroka, menedżerka kultury, Obywatele Kultury
Barbara Janina Sochal, przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza
Korczaka, Obywatele dla Edukacji
Iwona Kurz, kulturoznawczyni, Obywatele Kultury
Beata Chmiel, menedżerka kultury, Obywatele Kultury
Marcin Jasiński, menedżer kultury, Forum Kraków
Weronika Czyżewska-Waglowska, wiceprezeska Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych,
Obywatele Kultury
Beata Stasińska, wydawczyni i redaktorka, Obywatele Kultury
Marek Beylin, publicysta, Obywatele Kultury
Maciej Englert, reżyser teatralny, prezes Unii Polskich Teatrów, Obywatele Kultury
Sebastian Cichocki, kurator, Obywatele Kultury
Elżbieta Tołwińska-Królikowska, pedagog, prezeska Fundacji Innowacji Edukacyjnych "Mała Szkoła", Obywatele dla Edukacji
Karol Zamojski, filozof i aktywista społeczny, Obywatele Kultury
Paweł Łysak, reżyser teatralny, Obywatele Kultury
Edwin Bendyk, publicysta, Obywatele Kultury
Anna Czekanowicz, menedżerka kultury, Obywatele Kultury
Agnieszka Olszewska - dyrektorka szkoły Edison i przedszkola Magic Fish, Fundacja Edutank,
Obywatele dla Edukacji
Barbara Wysocka, aktorka, Obywatele Kultury

Tu następują dalsze podpisy.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Bo bez Bardzo Młodej Kultury nie istnieje w Polsce dyskusja o edukacji kulturowej, nie ma współpracy pomiędzy nauczycielami i animatorami kultury. Nie możemy efektywnie wspierać współpracy kultury i oświaty, nie możemy pomagać w ich wspólnych projektach. Wizja kultury obecna w założeniach programu jest inkluzywna i możliwie szeroka, skutecznie angażująca różne grupy społeczne.

Bo ten program świetnie działa. Bardzo Młoda Kultura w ciągu tylko pierwszego roku znacząco wzmocniła kompetencje nauczycieli i edukatorów, ale też zbudowała podstawy dla współpracy pomiędzy nimi. Połączenie tych potencjałów przynosi korzyści wszystkim, dlatego, że dzięki niemu przygotowana została nowa oferta zajęć: aktywizujących, pogłębiających wiedzę zdobytą w szkole, o istotnym walorze inicjującym do uczestnictwa w kulturze. Program realizuje 16 operatorów, 600 partnerów i instytucji współpracujących, których działania dotarły do prawie 26 tysięcy odbiorców. Sfinansowano 170 projektów regrantingowych zorganizowanych przez lokalnych partnerów programu i 265 wydarzeń sieciujących oraz prawie 200 projektów edukacyjnych, w których wzięło udział 9000 uczestników.

Tylko w pierwszym roku zorganizowano w całej Polsce 294 warsztaty, w których wzięło udział prawie 2000 nauczycieli, animatorów kultury oraz edukatorów, którzy dzięki warsztatom i szkoleniom nie tylko wiedzą, jak prowadzić projekt edukacyjny, sporządzić wniosek na jego dofinansowanie, ale też nauczyli się efektywnych form pracy warsztatowej i animacyjnej, zostali zainspirowani do działań na rzecz lokalnych społeczności, lepiej rozumieją istotę edukacji kulturowej. Efektem zdobycia tych nowych umiejętności jest samodzielność działania, zdolność do animowania lokalnych zbiorowości i tworzenia tego, co jest dobrem wspólnym. Program, obliczony na trzy lata, miał prowadzić do szerokiego upowszechniania tego typu umiejętności. Zmniejszenie dotacji o połowę, a także niejasność, co do dalszych losów programu, znacznie obniża możliwość realizacji tego celu.

Bo bez Bardzo Młodej Kultury nie powstaną świetne płyty hip-hopowe, młodzieżowe projekty o lokalnych społecznościach, spektakle, nietypowe zajęcia w szkołach połączone z badaniami socjologicznymi; nauczycielka chemii nie spotka się z nauczycielką malarstwa, muzycy nie wejdą do szkół, a nauczyciele do studiów nagraniowych...

Jeśli uważasz, że nauczyciele i animatorzy kultury powinni dalej pracować na rzecz dialogu swoich środowisk i pogłębiać współpracę instytucji oświaty i kultury, a dzieciom i młodzieży - często pochodzącym ze środowisk zagrożonych biedą, wykluczeniem społecznym i pozbawionym szans na jakikolwiek kontakt z kulturą, należy się równy dostęp do edukacji kulturowej
- podpisz apel i udostępnij go znajomym!

Na zdjęciu warsztaty Bardzo Młodej Kultury w Złocieńcu. Fot. Beata Borzeska

[ENG]

One shouldn't change the rules in the middle of the game. An unprecedented decision of polish Minister of Culture cut the half of a budget in the second year of running the program Bardzo Młoda Kultura (3-year program of supporting
- networking, workshops, small grants and research of teachers and artists). It's
a complete lack of respect for the many years of work of those involved in the preparation and implementation of the program, as well as for the work mentioned teachers and artists who have already submitted their applications in the small grants program.

Kategoria

Links

Nowe informacje

2017-02-28 13:20:15 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2017-02-23 19:57:23 +0100

Zebrano 500 podpisów

2017-02-22 23:33:07 +0100

Zebrano 100 podpisów

2017-02-22 22:43:41 +0100

Zebrano 50 podpisów

2017-02-22 22:18:53 +0100

Zebrano 25 podpisów

2017-02-22 21:53:25 +0100

Zebrano 10 podpisów