Przejdź do treści głównej

Do: Mariusz Błaszczak, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej

Apel o wznowienie pracy Oddziału Neurologii w 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu

Apelujemy o wznowienie działalności leczniczej w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym w 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym w 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu przed około dziesięcioma miesiącami zaprzestał świadczenia usług leczniczych.
Fakt ten budzi obawy (nie tylko wśród mieszkańców Powiatu Wałeckiego), że w konsekwencji oddział ten może zostać zlikwidowany. Stąd nasz apel o udzielenie pomocy 107 Szpitalowi Wałeckiemu w utrzymaniu w jego strukturze istniejących oddziałów w szczególności Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym.
Obawy co do możliwości dalszego funkcjonowania Oddziału Neurologicznego
z Pododdziałem Udarowym w 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu upoważniają nas Mieszkańców Powiatu Wałeckiego do skorzystania ze swoich obywatelskich uprawnień poprzez wystosowanie do organu założycielskiego szpitala apelu o udzielenie pomocy umożliwiającej wznowienie działalności leczniczej we wspomnianym wyżej oddziale.
Wznowienie leczenia na oddziale będzie spełnieniem oczekiwań większości mieszkańców powiatu.

Nowe informacje

2022-10-28 12:04:25 +0200

Zebrano 100 podpisów

2022-10-14 18:27:16 +0200

Zebrano 50 podpisów

2022-10-13 23:24:54 +0200

Zebrano 25 podpisów

2022-10-13 20:11:01 +0200

Zebrano 10 podpisów