• Apel o bezpłatną pomoc prawną dla obywateli
  Obecnie nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie są dostępne w sieci 1500 punktów w całej Polsce, we wszystkich powiatach. Jednak pomimo upływu ośmiu lat od wdrożenia usług, jakość tej pomocy nadal przyjmuje bardzo zróżnicowany zakres.  Obowiązujące w tym obszarze przepisy nie obejmują udzielenia obywatelom wsparcia na etapie sądowym ani nie są z nim powiązane.  Z kolei brak odpowiedniej promocji utrudnia korzystanie z bezpłatnej mediacji, dostępnej na każdym etapie sporu, zanim sprawa trafi do sądu na lata.  Ponadto pomoc świadczona jest nierównomiernie – niekiedy trudno dostępna na czas właśnie tam, gdzie jest oferowana przez zaangażowanych usługodawców. Zaś w innych, mniej popularnych miejscach, realizatorzy wynagradzani są za samą tzw. gotowość, nie zaś za świadczenie usług wartościowych z punktu widzenia obywatela. Poprzyj propozycję zmian ustawy opracowaną przez Instytut Spraw Publicznych i przedstawione szerzej tutaj.
  25 z 100 Podpisy
  Utworzył(a) ISP Instytut Spraw Publicznych Picture
 • Solidarność z atakowanymi młodymi aktywistami klimatycznymi
  W ostatnim czasie ataki kierowane są szczególnie wobec młodych osób z organizacji „Ostatnie pokolenie”. Poseł Konfederacji Ryszard Wilk opublikował film jawnie nawołujący do strzelania do aktywistów klimatycznych. Teraz dołączył do niego tygodnik Polityka publikujący „satyryczny” obrazek nawiązujący do wpisu posła, przedstawiający równie brutalną wizję morderstwa młodych aktywistów z organizacji Ostatnie Pokolenie. Można nie zgadzać się metodami, po jakie sięgają aktywiści Ostatniego Pokolenia lub innych organizacji. Życzenie im śmierci i inspirowanie do morderstwa jest jednak przekroczeniem wszelkich granic. Nie godzimy się na to i nie będziemy biernie patrzeć jak hejt i „satyra” zamienia się w rzeczywistość i zginą niewinni, młodzi ludzie. W tym apelu solidaryzujemy się z młodymi aktywistami walczącymi desperacko o należytą uwagę w kwestiach dostrzeżenia zmian klimatycznych i podejmowania RZECZYWISTYCH DZIAŁAŃ PRZEZ PAŃSTWA I ICH RZĄDY ORAZ Społeczność MIĘDZYNARODOWĄ. Klimat ocieplił się już o prawie 1,5 stopnia. Europa i Polska ocieplają się jeszcze szybciej. Tymczasem emisje CO2 oraz konsumpcja, która je napędza, tylko rosną. Pogłębia się kryzys ekologiczny a reformy, które mogą go mitygować, są wyrzucane do kosza przez populistów! Wraz z kryzysem klimatycznym pogłębiają się nierówności ekonomiczne. Fala hejtu, o której mówimy, jest zaś jednym z objawów kryzysu społecznego.
  227 z 300 Podpisy
  Utworzył(a) Daniel Petryczkiewicz
 • Przyszłość artystów wykonawców - apel do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Wierzymy, że każdy z nas zasługuje na uczciwą zapłatę za swoją pracę. W dobie cyfryzacji, gdzie streaming stanowi znaczną część przychodów z dystrybucji muzycznej, prawo artystów do sprawiedliwego i proporcjonalnego wynagradzania na tym obszarze musi być odpowiednio chronione. Zależy nam na gwarancji wypłat za pośrednictwem OZZ, instytucji stworzonych przez i dla artystów, co da nam pewność kompetentnej reprezentacji naszych interesów. Przyjęcie ustawy w aktualnym brzmieniu doprowadzi do ziszczenia się czarnego scenariusza narzucania przez korporacje niekorzystnych warunków współpracy. Odbije się to na wszystkich tych, których twórczość nie wpisuje się w masowe trendy oraz młodych, dopiero debiutujących na rynku muzycznym artystach wykonawcach. Aby nasze dążenia miały realny wpływ, potrzebujemy Waszego wsparcia. Podpisując nasz apel, stajecie w obronie tysięcy artystów wykonawców, którzy każdego dnia przyczyniają się do rozwoju polskiej kultury. Wszystkie podpisy wraz z apelem zostaną oficjalnie przekazane Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby pokazać zjednoczenie i determinację środowiska muzycznego w walce o nasze prawa. Dodatkowo będziemy kontynuować dialog z odpowiednimi instytucjami i dążyć do wprowadzenia zmian w projekcie ustawy. Zachęcamy do udostępniania tej inicjatywy wśród znajomych, rodziny, w mediach społecznościowych – wszędzie tam, gdzie możemy zjednoczyć się dla wspólnej sprawy. Każdy podpis zbliża nas do celu – lepszej przyszłość dla artystów wykonawców. Odwiedź www.sprawiedliwamuzyka.pl i przyłącz się do nas. Razem możemy zbudować lepszą przyszłość dla polskiej muzyki.
  3 688 z 4 000 Podpisy
  Utworzył(a) Jan Urbańczyk
 • Chcemy uczciwych informacji o cenach produktów!
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wielokrotnie alarmował w sprawie informowania klientów o cenach produktów. Wg danych UOKiK wpłynęło w tej sprawie ponad 800 skarg. Praktyki sieci handlowych wyglądają na świadome wprowadzanie konsumentów w błąd w celu maksymalizacji zysków. W Polsce co roku marnuje się ponad 4,8 mln ton jedzenia. Za 60% tego marnotrawstwa odpowiadają gospodarstwa domowe. Zachęcanie ludzi do kupowania kilku sztuk produktów (szczególnie tych, które łatwo się psują) ma negatywny wpływ na tę statystykę. Globalnie marnowanie żywności jest istotnym czynnikiem wpływającym na przyspieszenie zmian klimatycznym. Apelujemy do sieci handlowych o odpowiedzialność, tym bardziej, że często w swoich działaniach marketingowych próbują przedstawiać się jako ekologiczne i prospołeczne. Bez konkretnych działań jest to hipokryzja!
  2 228 z 3 000 Podpisy
 • Przeciwko udziałowi władz samorządowych w MIPIM 2024!
  Targi MIPIM są miejscem, w którym przedstawiciele samorządów, wybrani do reprezentacji interesów mieszkańców, negocjują wyprzedaż zasobów publicznych w ręce prywatne. Chodzi o ziemię i nieruchomości stanowiące dobro wspólne mieszkańców - nasze sąsiedztwa, dzielnice i miasta - od lat stopniowo transformowane w "aktywa finansowe" mające przynosić zysk, a nie służyć mieszkańcom. Uważamy, że kwestie, o których decyduje się w tajemnicy podczas targów MIPIM, są kwestiami fundamentalnymi dla przyszłości naszych powiatów, miast, gmin i wsi. Wszelkie tego rodzaju projekty muszą być, w sposób jawny i zrozumiały, prezentowane publicznie. Muszą być konsultowane z mieszkańcami. A efekty tych konsultacji muszą być wiążące dla władz.
  78 z 100 Podpisy
  Utworzył(a) Oskar Mieczkowski
 • Tantiemy z Internetu dla polskich filmowców
  Nas, filmowców, często ocenia się po relacjach z premier oraz gal rozdań nagród. Powszechnie uważa się, że wszyscy jesteśmy zamożni. Prawda jest jednak taka, że zaledwie ułamek z nas wiedzie dostatnie życie. Filmowcy to nie tylko znani reżyserzy i aktorzy. To również scenarzyści, autorzy zdjęć, scenografowie, kostiumografowie, dźwiękowcy, montażyści i wiele innych ciężko pracujących osób, których nie znacie z pierwszych stron gazet. Przeważająca większość z nas, w szczególności młodzi twórcy i aktorzy, ma coraz większy problem, żeby się utrzymać. My filmowcy zazwyczaj pracujemy na umowach o dzieło, bardzo rzadko “na etacie” i zwykle nie otrzymujemy wynagrodzenia co miesiąc – wielu z nas nie stać na prowadzenie działalności gospodarczej, w związku z czym nie możemy liczyć na przyszłe emerytury. Tantiemy są dla nas jedyną szansą na stabilne życie. Polska jest ostatnim krajem w Unii Europejskiej, który wciąż nie wdrożył dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym (DSM). Jesteśmy częścią Europy i chcemy móc się rozwijać w standardach europejskich. Bez polskich twórców nie ma polskiej kultury. Polscy filmowcy walczą o tantiemy z Internetu od lat – nie udało się ich wprowadzić za poprzedniej władzy i liczyliśmy na to, że nowa władza nam je zagwarantuje, szczególnie, że obiecywała to w swoich programach wyborczych. Zapisu o tantiemach nie trzeba tworzyć na nowo, ponieważ był już w projekcie ustawy i był szeroko konsultowany i uzgodniony w środowisku filmowym. Wystarczy go po prostu go przywrócić! W tym momencie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zamierza szybko znowelizować ustawę, żeby nie płacić Unii Europejskiej kar za opóźnienia we wdrożeniu Dyrektywy DSM. Zamierza to jednak zrobić BEZ TANTIEM Z INTERNETU, na korzyść korporacji i na niekorzyść nas, polskich filmowców. Mimo że tak naprawdę wprowadzenie tantiem z Internetu nic władzy oraz podatników nie kosztuje. Jeśli polscy filmowcy nie będą mieli tantiem z Internetu JUŻ TERAZ, bardzo możliwe, że nie będą mieli ich już nigdy. Mamy ogromną nadzieję, że Pan Minister jednak usłyszy nasze głosy i że polskie prawo będzie stało po stronie polskich twórców i rozwoju naszej kultury i dziedzictwa narodowego. UWAGA! 29 lutego, po licznych konsultacjach ze środowiskiem filmowym, Minister Kultury Bartłomiej Sienkiewicz ogłosił, że Ministerstwo PRZYWRACA zapis o tantiemach z Internetu do ustawy!! Jednak nasza walka trwa nadal - w połowie marca 2024 nowelizacja ustawy trafi do Sejmu i będzie tam procedowana. Dlatego wciąż potrzebujemy Waszego wsparcia i kolejnych głosów, żeby wszyscy politycy, ze wszystkich ugrupowań, zrozumieli, że #tantiemyzinternetu są ogromnie ważne i że muszą zostać wprowadzone w naszym kraju!
  7 528 z 8 000 Podpisy
  Utworzył(a) Maja Zaleska
 • Nie dla Audioriver w Parku na Zdrowiu. Tak dla Audioriver w Łodzi
  1. Kwestie przyrodnicze Organizacja festiwalu z zapleczem koncertowym (wiele scen), sanitarnym i gastronomicznym oraz miasteczkiem namiotowym w sposób oczywisty wiązać się będzie z dewastacją przyrody w parku. Niepokoi nas również zły wpływ festiwalu na dziko żyjące zwierzęta i te zamknięte w Ogrodzie Zoologicznym. 2. Kwestie historyczne Festiwal ma się odbyć na obszarze o dużym znaczeniu historycznym, w miejscu martyrologii - w okolicach Pomnika Czynu Rewolucyjnego oraz Wzgórza Niepodległości, gdzie leżą szczątki ofiar Rewolucji 1905 roku i walk niepodległościowych. 3. Kwestie obywatelskie, partycypacyjne O lokalizacji komercyjnego festiwalu władze Łodzi decydowały wyłącznie w rozmowach z przedstawicielem organizatora. Dlaczego przed podjęciem decyzji nie uwzględniono głosu mieszkanek i mieszkańców oraz ekspertów od ochrony środowiska?
  7 673 z 8 000 Podpisy
  Utworzył(a) Zielone Serce Zdrowia Picture
 • Odpowiedzialne społecznie artykuły sponsorowane
  Gazeta Wyborcza od momentu powstania jest liderem opinii ruchów demokratycznych, a także medium stawiającym sobie za cel budowanie świadomości społecznej. Redaktorki i redaktorzy przygotowują publikacje opierając się nie tylko na zasadach rzetelności dziennikarskiej, ale też mając na uwadze szeroko pojęte dobro wspólne, czyli: - zasady sprawiedliwości społecznej, - wolność obywatelską, - rozwój społeczeństwa obywatelskiego, - obawę o skutki kryzysu klimatycznego. Doceniamy wszelki wkład w społeczną odpowiedzialność pracy tych osób. Jednocześnie z zaniepokojeniem zwracamy uwagę, że działania te bywają przesłonięte przez model biznesowy czasopisma, którego elementem są artykuły sponsorowane (nieraz nazywane materiałami promocyjnymi) nierzadko sprzeczne z ideową linią Gazety. Jesteśmy w pełni świadomi, że Gazeta Wyborcza jest inicjatywą komercyjną, której nadrzędnym celem jest przyniesienie zysku inwestorom. Jednak społecznie odpowiedzialne podejście do pracy Redakcji GW często jest traktowane jako znak firmowy pisma, przywiązując do siebie rzeszę czytelników, dla których sama rzetelna informacja to za mało. Osiągnięcie celów biznesowych nie musi stać w sprzeczności ze stawianiem celów ideowych. Jako czytelnicy Gazety Wyborczej obserwujemy nie tylko jej merytoryczną treść, ale także reklamy pojawiające się w piśmie. Wiele spośród z nich może stać w sprzeczności z zasadami społecznej odpowiedzialności. Jesteśmy realistami, więc nie oczekujemy, że wydawca może sobie pozwolić na surową selekcję reklamodawców. Jednakże wnioskujemy, aby silniejszy nacisk położyć na dobór treści, które pojawiają się w formie artykułów sponsorowanych. W porównaniu do innych form reklamy mają one szczególną moc oddziaływania - stanowią imitację obiektywnych artykułów, choć nimi nie są. Zatem nawet wyraźne oznakowanie takich materiałów może skutkować przyjęciem ich treści nie jako materiału marketingowego, ale obiektywnego, weryfikowalnego faktu. W dobie katastrofy klimatycznej oraz kryzysu wiarygodności i podważania wiedzy naukowej zrównanie informacji naukowej z marketingową jest działaniem niekorzystnym z punktu widzenia debaty publicznej i budowania zaufania. Przykładowo: https://wyborcza.pl/7,190050,30368913,mazda-cx-60-powrot-do-tradycji-najlepszego-japonskiego-wzornictwa.html https://wyborcza.pl/7,190050,30242060,urushi-mazda-siega-do-japonskiej-sztuki-tworzenia-przedmiotow.html Osobną kwestią pozostają artykuły utrzymywane w klimacie materiałów sponsorskich, które nie są odpowiednio oznaczone. Jako czytelnicy nie wiemy, czy są to faktycznie materiały reklamowe, czyli artykuły, których charakter odbiega od zasad neutralności. Ta kwestia bywa dostrzegana przez czytelników, którzy wyrażają niezadowolenie w komentarzach. Przykładowo: https://wyborcza.biz/biznes/7,156481,30455509,ulubiony-samochod-polakow-bez-diesla-ale-z-lpg-nowa-dacia.html https://wyborcza.biz/biznes/7,156481,30486816,z-takim-silnikiem-to-auto-powinno-stac-w-muzeum-a-jezdzi-i.html W niektórych artykułach wręcz można dostrzec wprowadzanie czytelnika w błąd. Przykładowo, w przytoczonym poniżej zamieszczono nierealistyczne wizualizacje osiedla deweloperskiego z watahą wilków, spokojnie obserwujących życie mieszkańców: https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,28400351,w-bytomiu-powstanie-ekologiczne-osiedle-apartamentow.html Wiele i wielu z nas jest prenumeratorami Gazety Wyborczej. Wyrażamy satysfakcję prezentowanymi treściami przez opłacanie abonamentu. Doceniamy, że Gazeta jest pionierem odpłatnych portali prasowych w Polsce i wierzymy, że pewne ograniczenie tej mniejszościowej formy marketingu, nie przyniesie znaczącego spadku przychodów. Śląski Ruch Klimatyczny
  18 z 100 Podpisy
  Utworzył(a) Śląski Ruch Klimatyczny Picture
 • Dla miliona dzieci bez alimentów
  Według szacunków problem niealimentacji może dotyczyć co 10 dziecka w Polsce. 👉 Co dla dziecka może oznaczać niealimentacja? 🔴 Ubóstwo Dzieci bez alimentów są bardziej narażona na ubóstwo. Mogą nie mieć zapewnionych podstawowych potrzeb, takich jak wyżywienie, ubranie, mieszkanie czy opieka medyczna. 🔴 Niedożywienie Dzieci bez alimentów są bardziej narażone na niedożywianie. Mogą nie otrzymywać wystarczającej ilości składników odżywczych, co prowadzi do problemów zdrowotnych. 🔴 Ograniczony dostęp do opieki medycznej Dzieci bez alimentów mają ograniczony dostęp do opieki medycznej. Ich opiekunowie mogą mieć problem z opłaceniem wizyt u lekarza czy zakupem leków. 🔴 Ograniczony dostęp do edukacji i rozwoju zainteresowań Dzieci bez alimentów są bardziej narażone na porzucenie szkoły i wykluczenie społeczne. Ich opiekunowie mogą mieć problem z opłaceniem materiałów niezbędnych do nauki i funkcjonowania w szkole, a także rozwoju zainteresowań dziecka. 🔴 Cierpienie psychicznie Dzieci bez alimentów mogą odczuwać odrzucenie i zaniedbanie ze strony rodzica, który nie łoży na ich utrzymanie. Mogą być też emocjonalnie zaniedbane przez głównego opiekuna, który zmuszony jest do podejmowania dodatkowej pracy, a przez to nieobecności w domu. Skutkiem niealimentcji może być depresja dziecka i różnego typu uzależnienia. 👉 Co dla społeczeństwa oznacza niealimentacja? 🔴 Koszt dla budżetu państwa Rodzice, którzy nie płacą alimentów to obciążenie dla budżetu państwa. Wszyscy finansujemy Fundusz Alimentacyjny, tym samym pracujemy na rzecz rodziców, którzy nie utrzymują własnych dzieci. 🔴 Koszt dla gospodarki Rodzice, którzy unikają płacenia alimentów często pracują "na czarno", tym samym przyczyniają się do uszczuplenia dochodów budżetu państwa. Dzieci bez alimentów mają większe trudności w osiąganiu sukcesu zawodowego, co ma negatywny wpływ na rozwój gospodarczy kraju. 👨‍👩‍👦 Zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka, ma ono prawo do utrzymania i opieki ze strony swoich rodziców. Niestety w Polsce ponad 1/4 Polaków usprawiedliwia niepłacenie alimentów! Nie możemy dłużej tolerować tej sytuacji! ✍️ Twój podpis pod petycją to głos w obronie praw dzieci. ✍️ Twój podpis pod petycją to również krok do bardziej stabilnego i zrównoważonego rozwoju Polski. Podpisz petycję już dziś! #DlaMilionaDzieci #NieobojętniNaAlimenty #AlimentumZnaczyPokarm Więcej na temat problemu niealimentacji w Polsce: https://media.big.pl/informacje-prasowe/825884/rekordowe-dlugi-alimentacyjne-w-prezencie-na-swieta https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/dlugi-alimentacyjne-nowe-dane-big-infomonitor-st7548208 https://www.rp.pl/finanse/art38199901-polski-wstyd-oszalamiajaca-liczba-dzieci-czeka-na-alimenty https://www.infor.pl/prawo/alimenty/egzekucja-alimentow/6306436,czy-mozna-usprawiedliwic-postawe-gdy-ktos-nie-placi-alimentow-oto-na.html
  4 246 z 5 000 Podpisy
  Utworzył(a) Niealimentacja To Przemoc Picture
 • Refundacja leków na ADHD dla dorosłych
  Rok temu została złożona petycja do Ministerstwa Zdrowia w sprawie refundacji leków na ADHD dla osób dorosłych. Petycja została odrzucona. Uważam jednak, że nie powinniśmy tak tego zostawiać i pokazać ministerstwu, że nie przestaniemy walczyć do momentu, aż problem ten nie zostanie rozwiązany. Petycja ta, podobnie jak poprzednia, zostanie złożona jako załącznik w piśmie do powyższego organu. W Polsce leki na ADHD refundowane są tylko do 18. roku życia. Wraz z dniem osiągnięcia pełnoletności zmuszeni jesteśmy do stu procentowej odpłatności. Czy jest to sprawiedliwe? ADHD (Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej) to zaburzenie neurobiologiczne dotykające dzieci oraz dorosłych. W kontekście osób dorosłych ADHD często pozostaje nierozpoznane lub niedostatecznie leczone, co prowadzi do istotnych konsekwencji zdrowotnych, społecznych i zawodowych. Borykają się oni m.in. z dekoncentracją, dezorganizacja, impulsywnością i częstymi zmianami nastroju. U wielu osób objawia się ono również poprzez nadpobudliwość ruchową, lecz nie dotyka to wszystkich osób neuroatypowych, przez co proces diagnozy jest utrudniony. Osoby z ADHD, które pozostają bez odpowiedniego leczenia, narażone są na znaczne ryzyko dotkliwych konsekwencji zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Nieleczone ADHD może prowadzić do silniejszych epizodów depresyjnych oraz stanów lękowych, zwiększając jednocześnie ryzyko podjęcia próby samobójczej. Badania wskazują, że pacjenci, którzy nie otrzymują efektywnej terapii ADHD, są bardziej podatni na nasilenie objawów depresji, co stanowi istotne zagrożenie dla ich zdrowia psychicznego. Brak leczenia ADHD u dorosłych zwiększa ryzyko uzależnień od substancji i zachowań kompulsywnych, takich jak alkohol, narkotyki czy hazard. Uzależnienia stanowią sposób radzenia sobie z objawami ADHD, lękami i depresją. Nieleczone ADHD może prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych i społecznych. Dzięki refundacji leków zmniejszone zostałoby ryzyko rozwinięcia się współistniejących zaburzeń psychiczny wpływających na dobrostan pacjenta. Terapia stała by się bardziej powszechna, co przyczyniłoby się do redukcji obciążenia systemu opieki zdrowotnej. Przez aktualne warunki refundacji dostępność leków jest niska. Osoby z ADHD mają problem ze zrealizowaniem recepty nawet w dużych miastach. Refundacja przyczyniłaby się do zwiększenia ich dostępności. Petycja składana będzie o refundację leków takich jak, np. Medikinet, Medikinet CR, Concerta. (Powyższy tekst nie będzie treścią petycji) Link do zeszłorocznej petycji, w której można znaleźć bardziej szczegółowe informacje odnośnie ADHD u dorosłych oraz jego leczenia: https://www.naszademokracja.pl/petitions/petycja-ws-wprowadzenia-refundacji-lekow-na-adhd-dla-doroslych
  2 151 z 3 000 Podpisy
  Utworzył(a) Olga Jankowiak
 • Dobra wiadomość jest taka, że przemocy ze względu na płeć można zapobiegać:-)
  Przemoc ze względu na płeć wobec dziewcząt i kobiet ma charakter globalnej epidemii. Jest rozpoznawana jako „prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnione naruszenie praw człowieka na całym świecie” (Kofi Annan, 1999), jedna z głównych barier w osiągnięciu równości płci, a jednocześnie efekt systemowej dyskryminacji, problem z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia publicznego (WHO, 2002, 2014, 2021). Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest zakorzeniona przede wszystkim w dyskryminacji ze względu na płeć, normach społecznych, które akceptują przemoc, oraz stereotypach związanych z płcią (Konwencja Stambulska, Rada Europy, 2011). Przemoc ze względu na płeć, a także zagrożenie tą przemocą wpływa na zakres korzystania przez dziewczęta i kobiety z przysługujących im praw i możliwości, ogranicza szanse na rozwój, a także na udział w rozwoju społeczeństw, praw, badań, rozwiązań technologicznych itd. Szacuje się, że na całym świecie około 736 milionów kobiet – prawie jedna trzecia – przynajmniej raz w życiu padło ofiarą przemocy fizycznej i/lub seksualnej ze strony partnera, przemocy seksualnej ze strony partnera lub obu rodzajów przemocy (ONZ, 2023). Z badań wynika, że przemoc wobec kobiet* i dziewcząt* jest powszechniejsza niż udar mózgu, cukrzyca i choroby serca u kobiet w Anglii (NHS, 2010). Statystyki pokazują, że dla kobiet w wieku od 16 do 44 lat przemoc domowa/w rodzinie stanowi główną przyczynę śmierci i niepełnosprawności, wyprzedzając raka, wypadki drogowe, a nawet wojnę (Rada Europy, 2002). 42% kobiet doświadczających przemocy ze strony partnera zgłasza obrażenia będące konsekwencją tej przemocy (WHO, 2021). PREWENCJA PRZEMOCY to nie tylko działania skierowane do najmłodszych. Istotą działań w zakresie prewencji pierwotnej jest m.in. to, że działaniami są objęte wszystkie osoby, ale w różny sposób - adekwatny do płci, wieku, wykonywanej pracy, pełnionej funkcji, społecznej roli. Niestety, wciąż brak jest systemowych działań, szerokiej równościowej i antyprzemocowej edukacji do wszystkich, edukacji empowermentowej skierowanej do dziewczyn* i kobiet (m.in. warsztaty z samostanowienia i samoobrony – WenDo), wspierania ruchu praw kobiet, podnoszenia świadomości, szkoleń dla profesjonalistów/ek, programów pracy ze sprawcami czy skoordynowanego angażowania w prewencję sektora prywatnego i mediów. To właśnie takie działania są rozumiane jako zapobieganie przemocy ze względu na płeć. Z badań przywoływanych przez ONZ wynika, że skoordynowane, wszechstronne, szeroko zakrojone i adekwatnie finansowane działania mogą położyć kres przemocy i może to mieć transformacyjny wpływ na życie kobiet i dziewcząt. Szczególnie obiecujące efekty przynoszą strukturalne programy upełnomocnienia kobiet, systemowe stabilne finansowanie działalności organizacji praw kobiet i dziewczynek, edukacja równościowa zorientowana na transformację norm społecznych i zmianę relacji władzy między płciami, wzmacnianie podstawowych usług dla ocalałych (ONZ, 2023). Przemoc ze względu na płeć ma charakter strukturalny dlatego, by do niej rzadziej dochodziło, KONIECZNE SĄ ZMIANY STRUKTURALNE I SYSTEMOWE.
  5 z 100 Podpisy
  Utworzył(a) Agata Teutsch
 • Kolejna przestrzeń twórcza zagrożona. Uchrońmy Stowarzyszenie Pracownia Wschodnia przed zamknięciem.
  Los Pracowni Wschodniej podzieliło już wiele organizacji kulturalnych - w naszej opinii to pokłosie narastającego problemu nagłego przerywania działalności oddolnych inicjatyw lokalnych, w odejściu od dialogu społecznego. Nie jesteśmy pierwsi, nie będziemy ostatni. “Jutro” z podobną ignorancją potraktowane mogą być inne inicjatywy działające w tkance miejskiej. Nie godzimy się na takie praktyki! Uważamy, że aktywność organizacji non profit wpływa znacząco na rozwój społeczności danych dzielnic. Niestety często, zamiast wsparcia, napotykają na swojej drodze trudności. Rzemiosło nie jest skansenem, a działalność naszego Stowarzyszenia jest na to żywym dowodem. Jeśli Miasto Stołeczne Warszawa chce aktywnie wspierać tradycje rzemieślnicze, to jest to właśnie moment, w którym mogą to zrobić. Apelujemy o wspólne ratowanie przyszłości naszej działalności, przy ul. Skoczylasa 8. ——— Stowarzyszenie Pracownia Wschodnia Pracownia Wschodnia to przestrzeń kultury, w ramach której działają cztery podmioty: przestrzeń wystawiennicza, wydawnictwo Oficyna Peryferie, pracownia fotografii analogowej oraz warsztat sitodruku. Tworzymy unikalne na artystycznej mapie Warszawy centrum kultury typu „artist-run space”, opierające się na oddolnej inicjatywie artystek i artystów z różnych dziedzin sztuk wizualnych. Naszym fundamentem są dwie gałęzie działalności. Pierwszą z nich jest animacja kultury poprzez organizację wydarzeń dla szerokiej publiczności, prowadzenie galerii, szkoleń artystycznych czy wydawanie publikacji. Drugą natomiast jest tworzenie zaplecza warsztatowego, umożliwiającego lokalnym artystom i artystkom rozwijanie własnej działalności twórczej. Codziennie utrzymujemy zaplecze warsztatowe dla dziesiątek artystów i artystek z różnych dziedzin, tworząc możliwości rozwoju sztuki, która eksponowana była nie tylko w naszej galerii, ale również w instytucjach kultury na całym świecie. Prosimy Was o wsparcie. Z wyrazami szacunku, Stowarzyszenie Pracownia Wschodnia i niżej podpisani https://pracowniawschodnia.pl https://www.instagram.com/pracowniawschodnia Kontakt w sprawie petycji: Aneta Zdziech [email protected]
  3 257 z 4 000 Podpisy
  Utworzył(a) Pracownia Wschodnia Picture