Przejdź do treści głównej

Do: Arkadiusz Wiśniewski, Prezydent Miasta Opola

Stop wyzyskowi pracowników ochrony zabytkowego folwarku w Opolu!

Ta kampania została zakończona.

Szanowny Panie Prezydencie,

w związku z informacjami o fatalnych warunkach pracy w należącym do miasta folwarku w Opolu apelujemy o wzięcie odpowiedzialności za pracowników wykonujących zlecone przez miasto zadania, natychmiastowe zerwanie współpracy z firmą NEO GROUP sp. z o.o., zatrudnienie pracowników bezpośrednio przez Urząd Miasta oraz przyznanie rekompensaty i lokalu socjalnego osobie bezdomnej będącej w najtrudniejszej sytuacji socjalnej, która wykonywała pracę dla Miasta Opole za 1 zł 19 gr za godzinę.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu udzielił w dniu 14 grudnia 2016 roku zamówienia publicznego na ochronę zespołu budynków położonych w Opolu na działce nr 6/44, k. m. 8, obręb Półwieś – tzw. Folwarku. Usługa została powierzona firmie NEO GROUP Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 86/410.

W budynkach chronionych przez firmę nie ma prądu, gazu ani ogrzewania, przez co w sezonie zimowym pracownicy narażeni są na zamarznięcie. W budynkach nie ma również wody. Pracownikom grozi zatrucie, gdyż piją deszczówkę ze starych rynien i wiader. Według przekazanych nam przez Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu informacji został Pan poinformowany o panującej sytuacji jeszcze w listopadzie 2016 roku.

Z relacji byłej pracownicy firmy wynika, że w styczniu przepracowała aż 420 godzin, co odpowiada niemal trzem etatom. Za pracę uzyskała 500 zł netto, a więc tylko 1 złotówkę i 19 groszy za godzinę pracy. Firma złamała prawo o minimalnej stawce godzinowej, która od stycznia tego roku wynosi 13 zł brutto – ok. 9,50 zł netto na umowie cywilnoprawnej. Zwolniła ona pracownicę i odmówiła wypłaty reszty wynagrodzenia – 3 490 zł netto.

Warunki zatrudnienia w zabytkowym folwarku naruszają podstawowe prawa pracownika oraz uwłaczają ludzkiej godności. Apelujemy do Pana Prezydenta o naprawienie krzywdy, której kierując miastem nie zapobiegł – mimo iż jednostka którą zarządza posiadała do tego narzędzia. Urząd mógł wymagać od firmy zatrudnienia pracowników na umowach o pracę oraz kontrolować wywiązywanie się z tego zapisu.

Wnioskujemy o zapłatę zwolnionej pracownicy należnych jej 3 490 zł. Zwolniona jest osobą bezdomną, która bezskutecznie ubiega się o lokal komunalny. Wnioskujemy o natychmiastowe przyznanie jej lokalu mieszkalnego.

Apelujemy o natychmiastowe zakończenie współpracy z firmą NEO GROUP Sp. z. o. o. Firma ta złamała prawo o stawce minimalnej, bezpodstawnie zwolniła pracownicę i nie zapłaciła jej wynagrodzenia. Chronione obiekty powinny być dostosowane do potrzeb pracowników, a pracownicy zatrudnieni na umowach o pracę bezpośrednio przez Urząd Miasta. Instytucja jako bezpośredni pracodawca będzie najlepszym gwarantem stabilności zatrudnienia oraz ochrony przed wyzyskiem, na który narażeni są pracownicy w firmie zewnętrznej.

Więcej o sprawie:

- http://www.monitoringzzp.pl/nowa-trybuna-opolska-119-zl-za-godzine-pracy-tyle-placila-firma-wynajeta-przez-ratusz/

- http://opole.naszemiasto.pl/artykul/1-19-zl-za-godzine-pracy-placila-firma-wynajeta-przez,4063324,artgal,t,id,tm.html

- http://trybuna.eu/opole-ochraniaja-dla-miasta-za-119-zl-na-godzine-pijac-wode-z-deszczowki/

Zdj. Daviidos na licencji CC BY-SA 3.0 - https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Oderpanorama.jpg

Links

Nowe informacje

2017-03-30 18:11:53 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2017-03-30 15:00:45 +0200

Zebrano 500 podpisów

2017-03-29 09:47:38 +0200

Zebrano 100 podpisów

2017-03-28 21:17:27 +0200

Zebrano 50 podpisów

2017-03-28 18:02:06 +0200

Zebrano 25 podpisów

2017-03-28 17:10:55 +0200

Zebrano 10 podpisów