Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski

Apel w sprawie obserwacji i rozwiązania VI Pilskiego Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Nasz apel został wysłuchany przez Prezydenta Miasta Piła i otrzymaliśmy satysfakcjonująca odpowiedź. Ponadto apel odniósł skutek, ponieważ po raz pierwszy marsz przebiegł zupełnie inaczej niż dotychczasowe, czyli bez wykrzykiwania nienawistnych haseł, bez odpalonych rac w trakcie przemarszu oraz bez baneru "Śmierć wrogom Ojczyzny".

My, mieszkanki i mieszkańcy Piły oraz osoby je wspierające,

zaniepokojeni atmosferą towarzyszącą przygotowaniom skrajnie nacjonalistycznych środowisk do „VI Pilskiego Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o dopełnienie obowiązków i skorzystanie z uprawnień, które posiada Pan zgodnie z przepisami dotyczącymi zgromadzeń.

Jako mieszkańcy miasta nie chcemy być uczestnikami ani świadkami kolejnego pochodu pogardy i seansów nienawiści wobec innych pilan z powodu ich światopoglądu, wyznania, narodowości czy przynależności politycznej, a także publicznego nawoływania do stosowania przemocy oraz publicznego pochwalania stosowania przemocy.

W związku z tym domagamy się podjęcia niezwłocznie wskazanych poniżej działań:
- zwiększenia liczebności przedstawicieli miasta podczas demonstracji oraz zaopatrzenie ich w niezbędne środki komunikacji,
- przeszkolenie przedstawicieli miasta w zakresie rozpoznawania i reagowania na mowę nienawiści oraz przestępstwa z nią związane,
- przygotowanie szczegółowej instrukcji postępowania podczas zgromadzeń dla przedstawicieli miasta wraz z egzekwowaniem polecenia ich rozwiązania w przypadkach wskazanych w ustawie,
- ustalenie z Policją scenariuszy działania na wypadek konieczności rozwiązania zgromadzenia.

Apel założony przez:
Partia Zieloni Piła
Ogólnopolski Strajk Kobiet Piła
Partia Razem Piła
Piła Ponad Podziałami
KOD Piła
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Od pierwszej edycji, wszystkie organizowane demonstracje pod hasłem „Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych” były spektaklami propagandy treści nacjonalistycznych i rasistowskich. Poczynając od przestępstw związanych z mową nienawiści i groźbami (banery z hasłem: „Śmierć wrogom ojczyzny”, okrzyki: „Raz sierpem raz młotem czerwoną hołotę”, „A na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści”, „Nie tęczowa, nie czerwona ,tylko Polska narodowa”), "Buru, Bury nasz bohater” (chodzi o fakt upamiętniania kpt. Romualda Rajsa "Burego", którego oddział niepodległościowego podziemia spacyfikował zimą 1946 roku kilka wsi z okolic Bielska Podlaskiego zamieszkanych przez prawosławną ludność białoruską), po użycie niedozwolonych środków pirotechnicznych (rac, świec dymnych i petard).

W oparciu o relacje medialne, w tym organizatorów, w portalach społecznościowych, z wszystkich edycji marszu, obawiamy się, że zaplanowana w tym roku demonstracja może doprowadzić do popełnienia kolejnych, przestępstw motywowanych nienawiścią i brakiem tolerancji dla innych ludzi oraz ich poglądów. Pogarda dla Polaków innego niż dominująca pochodzenia nie ma nic wspólnego z patriotyzmem i świętowaniem pamięci o żołnierzach wyklętych. Policja przyzwala na popełnianie przestępstw z nienawiści, a nawet na użycie niedozwolonych środków pirotechnicznych ograniczając się jedynie do obserwowania demonstracji. W oparciu o poprzednie edycje marszu można stwierdzić jednoznacznie, że:

• Miasto nie ma przygotowanych żadnych procedur w związku wypełnianiem swojego ustawowego obowiązku wynikającego z ustawy „Prawo o zgromadzeniach” z dnia 24.07.2015 r. Brak jest instrukcji postępowania dla obserwatora, na podstawie których mógłby ocenić stan manifestacji, treści głoszone przez manifestantów jak również podjąć stosowne kroki w celu np. rozwiązania manifestacji. Jedyną instrukcję stanowią przepisy ustawy o zgromadzeniach publicznych, jednak są one zbyt ogólnikowe aby stać się instrukcją a zachowania dla przedstawicieli miasta?
• Miasto nie reaguje na przestępstwa związane z mową nienawiści oraz propagowaniem rasizmu/faszyzmu popełniane w przestrzeni publicznej;
• Miasto nie reaguje na używanie przez uczestników marszu zakazanych środków pirotechnicznych, które mogą być zagrożeniem dla bezpieczeństwa.

Piła, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2019-03-04 11:27:42 +0100

Apel zakończy się sukcesem po uzyskaniu 227 podpisów

2019-02-28 12:54:55 +0100

Dziękujemy wszystkim osobom, które już podpisały się pod naszym apelem do Prezydenta Miasta Piły. Dziś otrzymaliśmy oficjalną odpowiedź z Urzędu Miasta, którą prezentujemy poniżej.
Mamy nadzieję, że zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy marszu zastosują się do przepisów prawa i tym razem nikt nie użyje środków pirotechnicznych, nie zakryje twarzy ani nie będzie wykrzykiwał haseł rasistowskich i ksenofobicznych.
https://www.facebook.com/pilaponadpodzialami/posts/1278621985609044

2019-02-27 14:13:11 +0100

Zebrano 100 podpisów

2019-02-27 11:20:42 +0100

Zebrano 50 podpisów

2019-02-27 10:01:45 +0100

Zebrano 25 podpisów

2019-02-27 09:38:30 +0100

Zebrano 10 podpisów