Przejdź do treści głównej

Do: Rektorzy Szkół Wyższych w Polsce

Apel studentów o solidarność i pomoc w dobie koronawirusa

My, niżej podpisane studentki i studenci solidarnie apelujemy o:

1. Dodatkowy czas na oddanie prac pisemnych, w tym tych zaległych z bieżącego semestru studiów. Proponowany przez nas termin to 14-15 czerwca.
2. Rozpatrzenie kwestii studiów zaocznych i obniżenie kosztów w kolejnym roku akademickim, zadośćuczynieniem za nieodbywające się zajęcia.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Studenci i Studentki!

W czasie pandemii pojawiła się konieczność odejścia z dnia na dzień od tradycyjnej formy prowadzenia studiów.

Nowa forma okazała się chaotyczna, a przede wszystkim bardziej obciążająca czasowo i psychicznie dla nas, studiujących osób.

Czasu nie zrobiło się więcej, jednak pracy zdecydowanie przybyło. W tym wszystkim niezauważony pozostał fakt, że praca zawodowa wykonywana przez studentów, ze szczególnym uwzględnieniem studentów zaocznych nie zakończyła się. Wielokrotnie w okresie koronawirusa jeszcze jej przybyło.

Problemem było znaczne zmniejszenie ilości prowadzonych zajęć i przejście do systemu samokształcenia opartego o wysyłanie maili z kolejnymi zadawanymi pracami. Zabrakło wykładów online, które realizowane były tylko przez część, a niejednokrotnie mniejszość wykładowców i wykładowczyń.

Ponadto wprowadzane, dynamiczne zmiany doprowadziło do zagubienia się w tym systemie części naszych kolegów i koleżanek.

W związku z powyżej wymienionymi trudnościami pragniemy dać sobie nawzajem szansę w tym trudnym okresie na zaliczenie bieżącego semestru.

Rozumiemy, że dla wykładowców i wykładowczyń czas ten również był trudny, dlatego prosimy Was o solidarne poparcie studentów, bo wszyscy
razem tworzymy uniwersytet.

Nowe informacje

2020-06-02 21:54:55 +0200

Zebrano 50 podpisów

2020-05-30 16:57:22 +0200

Zebrano 25 podpisów

2020-05-29 16:52:41 +0200

Zebrano 10 podpisów