Przejdź do treści głównej

Do: Liderzy życia politycznego: R. Biedroń, W. Czarzasty, W. Kosiniak-Kamysz, K. Lubnauer, B. Nowacka, R. Petru, G. Schetyna, A. Zandberg

Apeluję o wspólną listę w wyborach 2019 do Parlamentu RP- dla naprawy państwa prawa i demokracji

Apeluję do Was, liderzy życia politycznego, byście do wyborów do parlamentu RP w 2019 roku wystawili kandydatów ze wspólnej listy. Bez partykularnych programów partyjnych, ale z jednym programem naprawczym, zmierzającym do:
1) wbudowania w system prawny mocniejszych bezpieczników demokracji;
2) rozliczenia winnych łamania Konstytucji i działania na szkodę państwa w wielu dziedzinach;
3) naprawy państwa prawa i procedur demokratycznych;
4) otworzenia systemu wyborczego tak, by po zakończeniu Sejmu naprawczego ogłosić powtórne wybory do Parlamentu RP na zasadach, które otworzyłyby Parlament dla jak najszerszej reprezentacji społeczeństwa

Wobec chaosu, jaki ogarnął fundamenty państwa, takie jak sądownictwo, obronność, edukacja, bezpieczeństwo publiczne, finanse publiczne, konieczny jest wspólny ponadpartyjny wysiłek, by od nowa, wspólnie, w jak najszerszej reprezentacji społecznej, apolitycznie, ułożyć zasady bezpiecznego funkcjonowania państwa.

Apelujemy, by największe ugrupowania partyjne wzniosły się ponad swoje partykularne interesy dla dobra państwa.
Po oczyszczeniu sceny politycznej z przestępców konstytucyjnych, chcemy ogłoszenia kolejnych wyborów, gdzie w kampanii będą miały szansę się zderzyć wizje państwa, programy, a nie będzie już musiał decydować strach przed tymi, którzy państwu zagrażają.
Dla prawdziwej demokracji potrzebna jest nowa, pluralistyczna debata wszystkich sił politycznych nad wizją zrównoważonego rozwoju naszego kraju, uwzględniającą wymogi środowiskowe, mądrą politykę rozwoju społeczeństwa solidarnego, budowanie tolerancyjnego państwa świeckiego, przyjaznej tolerancyjnej, aktywizującej edukacji i wiele innych.

Większość konstytucyjna jest trudna do osiągnięcia, a konieczna, by wbudować w system bezpieczniki demokracji. Domagajmy się od wszystkich liderów, by razem ruszyli do wyborów parlamentarnych RP - do Sejmu naprawczego.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Wspólna lista do Sejmu Naprawczego jest ważna dla odbudowy polskiej demokracji.

Po wykonaniu programu minimum, usunięciu ze sceny politycznej zagrożenia ze strony tych, którzy niekonstytucyjnymi metodami chcieli zmieniać ustrój państwa, ten Sejm Naprawczy musiałby się rozwiązać i już w warunkach braku duopolu politycznego i zagrożenia rządami autorytarnymi, pozwolić w końcu społeczeństwu bez strachu wybrać pluralistyczny Parlament. Gdzie wyborca nie bałby się zagłosować na małe ugrupowania, nawet gdyby mieli dostać w Parlamencie tylko kilka mandatów.

Głos bardzo różnych opcji politycznych jest w Parlamencie potrzebny, byśmy w debacie parlamentarnej znaleźli przestrzeń na rozmowę o stanie środowiska, o pomysłach na czystą energetykę, na mądrą, na miarę czasów, edukację, wyrównującą szanse społeczne i zasypującą rowy podziałów społecznych, wreszcie o świeckim państwie, o prawach pracowniczych, o prawach mniejszości.

Popierasz pomysł Sejmu naprawczego i wspólnej listy środowisk prodemokratycznych w wyborach do Parlamentu RP? Podpisz petycję i udostępnij ją innym. DLA DEMOKRACJI!!!

Sposób dostarczania

Podpisy wyślę liderom partii politycznych e-mailem. Jeśli uzbieramy ich większą ilość, postaramy się mówić o tym do niezależnych mediów.

Kategoria

Nowe informacje

2018-12-18 21:58:52 +0100

Zebrano 25 podpisów

2018-11-14 15:00:58 +0100

Zebrano 10 podpisów