Przejdź do treści głównej

Do: Szanowni Radni Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy oraz Radni m.st. Warszawy

Chcemy powrotu Prochowni Żoliborz

Ta kampania została zakończona.

Szanowni Radni Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy oraz Radni m.st. Warszawy,

usłyszcie nasz głos - mieszkańców Żoliborza i Warszawy! Chcemy powrotu Prochowni Żoliborz taką, jaką była, i to jeszcze w tym sezonie!

Nie zgadzamy się na podejmowanie przez Was stanowisk wbrew naszej woli. Nie dostaliście na to naszego mandatu.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Przyjęte przez Was stanowisko skutkujące przekazaniem zarządzania budynków Prochowni Północnej i Południowej w Parku im. S. Żeromskiego z Zarządu Mienia do Dzielnicy Żoliborz - które zablokowało gotową do podpisania umowę dzierżawy Prochowni Żoliborz, a tym samym powrót tego kultowego miejsca na mapę Żoliborza - nie jest zgodne z naszą wolą. Wycofajcie się z tego stanowiska!

My, mieszkanki i mieszkańcy Żoliborza i Warszawy chcemy powrotu Prochowni Żoliborz.

Warszawa, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategoria

Nowe informacje

2023-07-05 22:35:08 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2023-07-05 19:12:01 +0200

Zebrano 500 podpisów

2023-07-05 17:44:55 +0200

Zebrano 100 podpisów

2023-07-05 17:35:22 +0200

Zebrano 50 podpisów

2023-07-05 17:23:21 +0200

Zebrano 25 podpisów

2023-07-05 17:16:13 +0200

Zebrano 10 podpisów