Przejdź do treści głównej

Do: Sz. P. Rafał Trzaskowski Prezydent m.st. Warszawy Urząd m.st. Warszawy pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

Warszawa dla przyrody! Zarząd Zieleni robi to dobrze

Apelujemy o wdrożenie metod działania i celów Zarządu Zieleni jako wzorcowych w innych jednostkach m. st. Warszawy. Zarówno merytorycznie, jak i w kwestii otwarcia Urzędu m. st. Warszawy na potrzeby mieszkańców, Zarząd Zieleni wprowadza nową, wysoką jakość i odpowiada z wyprzedzeniem na wyzwania, które staną przed Warszawą w przyszłości.

Apelujemy o wsparcie dla komunikacji tych metod i celów od Zarządu Zieleni do dzielnicowych wydziałów odpowiedzialnych za zieleń miejską oraz odpowiednich jednostek Miasta.

Apelujemy o stworzenie warunków, także finansowych, do otwarcia dialogu z innymi gestorami zieleni w Warszawie - m.in. spółdzielniami, wspólnotami, wykonawcami zamówień publicznych, inwestorami, Strażą Miejską (która dziś jest obowiązana do karania np. za nieskoszony trawnik) - w formie szkoleń czy warsztatów, które pomogłyby uspójnić politykę wobec bioróżnorodności i usług ekosystemów zapewnianych przez tereny zielone na obszarze całego miasta.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Działania Zarządu Zieleni Warszawy są drogą do: reanimacji różnorodności biologicznej, wykorzystania ekosystemowego potencjału zieleni (in. usług ekosystemów), zminimalizowania wpływu zmian klimatycznych na zieleń i na nas, uczynienia zabetonowanego miasta bardziej znośnym do życia oraz ułatwienia przetrwania dzikim zwierzętom mieszkającym w mieście. Te cele należy wspierać zarówno systemowo, jak i oddolnie.

Pracownicy i pracowniczki Zarządu Zieleni Warszawy są najbardziej “dostępnymi” urzędnikami w mieście. Ich zadania obejmują uczestnictwo w licznych spotkaniach po godzinach pracy innych urzędów, a także w weekendy, kiedy to wspólnie z mieszkańcami m.in. sadzą drzewa. Są najlepszą wizytówką Urzędu m. st. Warszawy, dbając o jego pozytywny wizerunek. Stanowi to realizację polityki otwartości na kontakt z mieszkańcami, która miała być wdrożona przez Pana Prezydenta po wyborach samorządowych. Niespotykane nigdzie indziej zaangażowanie zespołu ZZW powinno zostać docenione.

Działania Zarządu Zieleni są wielopłaszczyznowe, ale dla codziennych obserwatorów najbardziej widoczne jest stopniowe zmniejszanie intensywności zabiegów ogrodniczych (tam, gdzie to jest możliwe), do których należą przede wszystkim wykaszanie trawników i wygrabianie liści. Latem widocznym tego znakiem są naturalne łąki, jesienią i bezśnieżną zimą - dywany z liści, które służą jako ściółka dla poprawienia kondycji gleby, a przez to drzew. Urzędnicy Zarządu Zieleni nie wahają się zostawiać (w bezpiecznych miejscach) drzew po ich ścięciu, tworząc w ten sposób bioróżnorodne mini-siedliska. Odtwarzają populacje płazów w miejskich akwenach.

Zarząd Zieleni Warszawy podejmuje powyższe działania (przy częściowym zaniechaniu innych, szkodliwych) zgodnie z przekonaniem, że miejska przyroda, doprowadzona znów do formy działającego ekosystemu, jest sposobem na istotne zmniejszenie wydatków z budżetu Miasta w przyszłości.

Pośrednio takie zarządzanie zielenią zaspokaja również potrzeby estetyczne tych mieszkańców, którzy mimo ustawicznej pracy nad sobą nie potrafią dostrzec piękna w trawnikach bez trawy i smutnieją, patrząc na jesienne liście jedynie przez plastikowe worki.

Jednak jesteśmy przekonani, że w zarządzaniu zielenią nie chodzi tylko o estetykę przestrzeni miejskiej - długofalowe korzyści z oszczędności w budżecie, poprawy stanu środowiska i powietrza oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym osiągnie cała warszawska społeczność oraz władze miasta.

Dlatego apelujemy o zrozumienie polityki Zarządu Zieleni, jej wsparcie i systemową pomoc w jej propagowaniu.

Z wyrazami szacunku

członkinie społecznej koalicji Zielone = Chronione
Agnieszka Nowak (Ocalmy teren nad Kanałem Żerańskim)
Agnieszka Gołębiowska (Dzikie Bielany - miasto bioróżnorodne).

Wspierają nas grupy formalne i nieformalne oraz osoby indywidualne

prof. Maciej Luniak, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
dr Anna Kalinowska, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (Uniwersytet Warszawski)
prof. Andrzej Elżanowski, Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego

*oraz w kolejności alfabetycznej:
CMok - Stowarzyszenie "Chrońmy mokradła"
Drzewiej
Dzika Ochota
Dzikie Bielany - miasto bioróżnorodne
Dzikie Śródmieście
Eko Lovers Rembertów - C. Czarnecki
Fundacja Altereko
Fundacja Aniwel
Fundacja Dzieci w naturę
Fundacja Łąka
Fundacja NeuroLandscape
Fundacja Psubraty
Fundacja Sendzimira
Fundacja Strefa Zieleni
Fundacja Szklane pułapki
Fundacja Zielone Światło / Zielone Wiadomości
Hanna Żelichowska, serwis "Ptaki miasta"
Las Bemowski
Ocalmy tereny nad Kanałem Żerańskim
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Pańska Skórka
Pracownia Dóbr Wspólnych
Schronisko dla Roślin
Stowarzyszenie Aktywności Miejskich Rozkwit - A. Andrzejewska, A. Dybowska, A. Dragon
Stowarzyszenie Dobra Energia Miasta - D. Misztela
Stowarzyszenie Razem dla Białołęki
Totemownia - M. i B. Siuchno
Zieleń w miastach
Zielony Tarchomin

Warszawa, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategoria

Links

Nowe informacje

2019-04-13 13:10:38 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2019-03-30 20:24:53 +0100

Zebrano 500 podpisów

2019-03-18 21:24:27 +0100

Zebrano 100 podpisów

2019-03-18 17:03:33 +0100

Zebrano 50 podpisów

2019-03-18 13:05:44 +0100

Zebrano 25 podpisów

2019-03-18 08:51:25 +0100

Zebrano 10 podpisów