Przejdź do treści głównej

Do: Komisja Europejska

Europo! Broń Sądu Najwyższego!

Komisja Europejska skierowała wniosek do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a ten wydał decyzję o czasowym wstrzymaniu działania ustawy o Sądzie Najwyższym w zakresie usuwania sędziów powyżej 65 roku życia.

To nasz wielki sukces współpracy wielu organizacji i ruchów!

Już 3 lipca wchodzi w życie PiSowska ustawa o Sądzie Najwyższym i podporządkowanie sądów w Polsce politykom stanie się faktem. Wielu dotychczasowych sędziów SN zastąpią nominaci wyznaczeni przez Krajową Radę Sądownictwa, którą kontroluje prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Komisja Europejska musi zareagować!

Jesteśmy pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej i żądamy od Komisji Europejskiej podjęcia pilnych działań. Wzywamy Komisję do natychmiastowego skierowania ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonywania ustawy.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Komisja Europejska musi zareagować na niszczenie Sądu Najwyższego!
Szef Komisji Europejskiej stoi na straży wartości europejskich - niech udowodni, że są one ważniejsze, niż kalkulacje polityczne. Sprawą Sądu Najwyższego nie powinni zajmować się politycy, nie musi być ona obiektem sporu politycznego. O tym, czy ustawa o SN jest zgodna z zasadami praworządności, czy nie, powinni się wypowiedzieć właśnie sędziowie Trybunału Sprawiedliwości UE. Wyrok Trybunału będą musiały uszanować wszystkie strony sporu w Polsce - także opozycja.

Kategoria

Nowe informacje

2018-10-23 11:51:29 +0200

Apel zakończy się sukcesem po uzyskaniu 22,402 podpisów

2018-07-25 16:34:58 +0200

Zebrano 20,000 podpisów

2018-06-02 09:01:13 +0200

Zebrano 10,000 podpisów

2018-06-01 11:28:11 +0200

Zebrano 5,000 podpisów

2018-05-28 21:52:16 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2018-05-28 13:25:45 +0200

Zebrano 500 podpisów

2018-05-26 19:46:27 +0200

Zebrano 100 podpisów

2018-05-26 08:11:55 +0200

Zebrano 50 podpisów

2018-05-26 01:15:20 +0200

Zebrano 25 podpisów

2018-05-25 21:06:04 +0200

Zebrano 10 podpisów