Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent miasta Tarnowa - Roman Ciepiela oraz Radni Tarnowa - Marek Ciesielczyk - Agnieszka Danielewicz -Kinga Klepacka -Krystyna Mierzejewska -Jakub Kwaśny i inni

Nie koś kultury!

Szanowny Panie Prezydencie oraz Państwo Radni miasta Tarnów,

Jako ludzie pragnący rozwoju dla tego miasta żądamy znacznego zwiększenia budżetu na kulturę i szukania oszczędności w innych formach np. w nie koszeniu miejskich trawników. Bez żywej kultury Tarnów będzie umierał - parafrazując ,,upadek Tarnowa rozpoczyna się od upadku kultury"!!! Czy właśnie w tym kierunku pragną Państwo prowadzić to miasto?

Pytamy Państwa: czy takie jednostki jak komes Spycimir Leliwita, hetman Jan Amor Tarnowski i burmistrz Tadeusz Tertil poparliby Państwa działania w stosunku do tarnowskiej sztuki?

Jeżeli budynki kultury zostały odrestaurowane parę lat temu, czy widzą Państwo obecnie sens w zmniejszaniu budżetu i doprowadzaniu do ruiny pracowników nadających tym budynkom sens ? Czy może idąc za ciosem przemianują Państwo hasło "Polski biegun ciepła" na "Polska oaza artystów"? Czy chcą Państwo doprowadzić, aby nasze miasto nie miało w sobie żadnego innego atutu oprócz dobrej pogody? Czy obcięcie budżetu m.in. Biura Wystaw Artystycznych organizującego inspirujące wystawy czy Teatru im. Ludwika Solskiego, który ma potencjał do tworzenia bogatych, kształcących premier i posiada w szeregach uzdolnionych, pracowitych aktorów było dobrą decyzją?

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

OBCINANIE TRAWNIKÓW wpływa na zasoby wodne obszaru, redukuje biomasę korzeni, uniemożliwia proces kwitnienia niektórych roślin i przyczynia się do zmniejszenia populacji owadów.
OBCINANIE BUDŻETU NA KULTURĘ wpływa na zasoby miasta, redukuje kreatywność jednostki, uniemożliwia proces rozwoju mieszkańców i przyczynia się do zmniejszenia populacji artystów.
Podpisując tę petycję masz wpływ na to czy miasto Tarnów odzyska swoje artystyczne oblicze oraz wesprzesz wszystkie tarnowskie instytucje kultury i ich pracowników m.in. aktorów teatru im. Ludwika Solskiego.
- Rozwijając kulturę zwiększamy szansę, że turystyka Tarnowa ponownie odżyje. Więcej festiwali, wystaw, spektakli, koncertów to lepsza atrakcyjność miasta.
- Kultura chroni i daje dostęp do przekazów przodków, ich mądrości, poszerzonej świadomości, do której ludzkość dochodziła wiekami. Przyczynia się do rozwoju indywidualnej tożsamości.
- Spektakle, koncerty, wystawy, książki to cały bank wrażeń i przeżyć, które chętnie doświadczamy.
- Instytucje kultury kształcą i rozwijają nie tylko jednostkę, ale całe grupy społeczne. Reprezentują wartości wyższe, pozwalają na kontemplację i przewartościowanie, a także na zrozumienie drugiego człowieka. Kultura to spotkanie z inną perspektywą, to szansa na lepszą komunikację.

"Ponieważ kultura wydaje się marginalna, jest jednocześnie najlepszą przestrzenią eksperymentu. Już teraz jest w niej jutro. To w kulturze najwyraźniej widać, co dopiero ma nadejść, to w niej wykuwają się nowe formy indywidualnych i zbiorowych tożsamości" / MAREK KRAJEWSKI "Po co nam instytucje kultury?"
33-100 Tarnów, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2022-08-27 14:30:01 +0200

Zebrano 100 podpisów

2022-08-27 11:44:25 +0200

Zebrano 50 podpisów

2022-08-27 10:41:20 +0200

Zebrano 25 podpisów

2022-08-26 11:23:53 +0200

Zebrano 10 podpisów