Przejdź do treści głównej

Do: Minister Edukacji Narodowej

Niech MEN bezzwłocznie odchudzi podstawę programową!

Żądamy niezwłocznego dostosowania podstawy programowej dla szkół podstawowych do możliwości uczniów, szczególnie tych z klas siódmych i ósmych oraz do liczby godzin przewidzianych na poszczególne przedmioty w planach ramowych.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Nauka w zreformowanej podstawówce stała się fikcją! Nauczyciele pędzą z tematami, a mimo to, są w stanie zrealizować na lekcjach jedynie 60% materiału, co wykazały przeprowadzone badania. Resztę dzieci robią w domu, gdy już wrócą po ośmiu, a nawet dziesięciu lekcjach. Albo nie robią, bo z tego, co było w szkole, rozumieją połowę. Na koniec ósmoklasistów czeka egzamin znacznie trudniejszy niż ten po gimnazjum i decydujący o ich dalszych szkolnych losach. Rodzice piszą:

Moja córka jest w 7 klasie. Ma przeładowany program i torbę, która waży 8 kg. W szkole jest do
15-ej, a potem do nocy się uczy. Nie ma czasu na odpoczynek, sen, o zabawie nie wspomnę. Reforma zabrała mojemu dziecku dzieciństwo i godność. Prawie codziennie płacze nad lekcjami.

Mam dziecko w 4 klasie. Program jest bardzo przeładowany - my mieliśmy wprowadzenie, utrwalenie i dopiero sprawdzian, a oni mają temat za tematem. We wrześniu zdążyli już wziąć dodawanie i odejmowanie do stu, tabliczkę mnożenia i dzielenia do stu, zrobić test z wiadomość z klas 1-3. Żaden temat nie był przerabiany na dwóch lekcjach.

Te głosy pokazują, że „odchudzenie” podstawy programowej jest niezbędne. Przy tygodniowym 34-40 godzinnym planie lekcji i konieczności wytężonej nauki w domu każdego dnia, również w weekendy, wielu dzieciom nie starcza czasu nie tylko na rozwój własnych zainteresowań, ale nawet na dostatecznie długi sen.
Nie zatrzymaliśmy reformy, ale spróbujmy coś w niej zmienić - uchrońmy kolejne roczniki uczniów przed nauką według niemożliwej do zrealizowania i przeładowanej podstawy programowej.

Sposób dostarczania

Apel i podpisy zostaną doręczone do MEN.

Nowe informacje

2020-03-23 19:53:10 +0100

Zebrano 20,000 podpisów

2018-10-28 07:17:50 +0100

Zebrano 10,000 podpisów

2018-10-06 14:20:09 +0200

Zebrano 5,000 podpisów

2018-09-10 08:32:25 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2018-09-08 02:13:52 +0200

Zebrano 500 podpisów

2018-09-06 21:25:38 +0200

Zebrano 100 podpisów

2018-09-06 19:51:26 +0200

Zebrano 50 podpisów

2018-09-06 18:13:55 +0200

Zebrano 25 podpisów

2018-09-06 17:23:34 +0200

Zebrano 10 podpisów