Przejdź do treści głównej

Do: Wszyscy, którym bliska jest idea ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju!

Bułgarski Park Narodowy Pirynu zagrożony!

Ochrońmy Bułgarski Park Narodowy Pirynu - jeden z największych chronionych terenów najcenniejszej, endemicznej flory i fauny Bałkanu, wpisany na listę UNESCO. Nie pozwólmy na kolejną, po Puszczy Białowieskiej, bezprawną wycinkę terenów prawnie chronionych, będących dziedzictwem przyrodniczym świata!

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Wycinka ponad 1/3 Bułgarskiego Parku Narodowego pod budowę kolejnego kurortu doprowadzi do: zniszczenia endemicznych gatunków drzew, krzewów, górskich kwiatów, wyjałowienia gleb i obumarcia roślinności, zaprzepaszczeniu idei prawnej ochrony przyrody, naruszenie terenów lęgowych wielu gatunków zwierząt, zniszczenie krajobrazu oraz wiele innych drastycznych zmian.

Bułgaria

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategoria

Nowe informacje

2018-02-24 11:50:57 +0100

Zebrano 50 podpisów

2018-02-11 15:40:29 +0100

Zebrano 25 podpisów

2018-01-28 18:26:53 +0100

Zebrano 10 podpisów