Przejdź do treści głównej

Do: Przewodniczący Rady Europejskiej, Donald Tusk

Polacy w sprawie Katalonii

Szanowny Panie Przewodniczący,

My, niżej podpisani, zwracamy się do Pana z apelem o interwencję w sprawie Katalonii. Choć różne są nasze opinie i nasz stosunek do kwestii niezależności Katalonii, uważamy, że jedynym sposobem, w jaki może być rozwiązany ten konflikt są negocjacje. Nie może on być rozwiązany na drodze konfrontacji, przemocy i całkowitego zniesienie autonomii Katalonii, ze wszystkimi tego długoletnimi konsekwencjami.

My, Polki i Polacy, pamiętamy bardzo dobrze bądź znamy z historii grozę stanu wojennego w Polsce. Dlatego apelujemy: To nie jest wewnętrzna sprawa Hiszpanii. To sprawa całej Unii Europejskiej, Europy i całego cywilizowanego świata!

Maciej Lewenstein (fizyk)
Tomasz Stańko (muzyk)
Jan Wehr (matematyk)
Anna Sanpera (fizyk)
Marisa Pons (fizyk)

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Dear Mister President

We, signed below, urge you to intervene in the crisis, which is currently taking place in Catalonia. Although our opinions about, and our attitude toward the question of Catalan independence vary, we are convinced that this conflict can only be resolved by negotiations. It cannot be resolved via confrontation, violence and the total suspension of the Catalan autonomy, with all of its long lasting consequences. We, the Poles, remember very well, or know from history, the horrors of the martial law in Poland. That is why we appeal to you for decisive action.

This is not an internal problem of Spain. This is a problem of the whole European Union, Europe, and the whole civilized world!

Maciej Lewenstein (fizyk)
Tomasz Stańko (muzyk)
Jan Wehr (matematyk)
Anna Sanpera (fizyk)
Marisa Pons (fizyk)

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Estimado Sr. Presidente,

Nosotros, los abajo firmantes, le solicitamos por favor una intervención en referencia a Cataluña. Pese a la diversidad de nuestras opiniones en relación a la independencia de Cataluña, estamos convencidos que únicamente la negociación puede resolver el conflicto. Este no podrá resolverse a través de la confrontación, la violencia y la completa supresión de la Autonomía de Cataluña, con todas las consecuencias que esto conllevaría. Nosotros, las polacas y los polacos, recordamos muy bien, o conocemos a través de la historia, los horrores que la ley marcial supuso en Polonia. Por estos motivos declaramos que este no es un problema interno de España.

Es un problema de toda la Comunidad Europea, de Europa y de todo el mundo civilizado.

Maciej Lewenstein (fizyk)
Tomasz Stańko (muzyk)
Jan Wehr (matematyk)
Anna Sanpera (fizyk)
Marisa Pons (fizyk)

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Benvolgut Sr. President,

Nosaltres, els sota signants, li sol·licitem, si us plau, una intervenció en el cas de Catalunya. Malgrat la diversitat de les nostres opinions envers la independència de Catalunya estem convençuts que només la negociació pot resoldre aquest conflicte. Aquest no es resoldrà mitjançant la confrontació, la violència i la total supressió de l’Autonomia de Catalunya, amb totes les nefastes conseqüències que això comportaria.
Nosaltres, les poloneses i els polonesos, recordem molt bé, o coneixem a través dels llibres de història, els horrors que la llei marcial va suposar a Polònia. Per tots aquests motius declarem que aquest no és un problema intern de Espanya.

És un problema de tota la Comunitat Europea, d’Europa i tot el món civilitzat.

Maciej Lewenstein (fizyk)
Tomasz Stańko (muzyk)
Jan Wehr (matematyk)
Anna Sanpera (fizyk)
Marisa Pons (fizyk)

Kategoria

Nowe informacje

2017-10-23 21:13:48 +0200

Zebrano 100 podpisów

2017-10-20 15:42:27 +0200

Zebrano 50 podpisów

2017-10-20 00:29:44 +0200

Zebrano 25 podpisów

2017-10-19 18:54:29 +0200

Zebrano 10 podpisów