Przejdź do treści głównej

Do: Do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Petycja do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Oliwiera Roszczyka pseudonim Bonus RPK

APEL

do Pana Andrzeja Dudy

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

My, przyjaciele, fani, znajomi oraz ludzie, którym nieobojętny jest los człowieka skrzywdzonego przez zjawisko, jakim jest instytucja tzw. „małego świadka koronnego”, która w każdym okresie wolnej Polski, w celu osiągnięcia jak największych korzyści zwłaszcza statystycznych, pomimo mnóstwa błędów i niedomówień wykorzystywana jest często wobec

ludzi bez żadnych dowodów, a jedynie w wyniku budzących wątpliwości zeznań osób będących aktywnymi przestępcami, a często recydywistami:

APELUJEMY do Pana Andrzeja Dudy-Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

o ułaskawienie osoby Oliwiera Roszczyka, znanego pod pseudonimem artystycznym jako Bonus RPK o warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności i umożliwienie mu pozostania w warunkach wolnościowych przy rodzinie.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Szanowny Panie Prezydencie, my, niżej podpisani, zwracamy się z uprzejmą prośbą o skorzystanie z przysługującego Panu prawa łaski w trybie nadzwyczajnym i ułaskawienie Oliwiera Roszczyka poprzez warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 20 lipca 2018r. (
sygn. akt III K 305/15 ) za czyn określony w art. 56 ust. 1 i 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, który uprawomocnił się decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie w dniu 20 maja 2019r. ( sygn. akt IX Ka 17/19 ).
Całemu procesowi Sądowemu wobec Oliwiera Roszczyka towarzyszyły liczne wątpliwości, a przede wszystkim fakt, iż materiał dowodowy sprowadzał się tylko i wyłącznie do zeznań de facto wyjaśnień ,,skruszonych przestępców”, którzy idąc na współpracę, pomówili Oliwiera Roszczyka o handel narkotykami.

W obu orzeczeniach przedstawiono postać Oliwiera Roszczyka jako hurtownika grupy przestępczej, pomimo iż zarzut ten nigdy
nie został mu postawiony. Sam akt oskarżenia opierał się na konstrukcji zbudowanej z prawdopodobieństwa niemającego nic wspólnego z pewnością. Oliwier Roszczyk został oskarżony o handel narkotykami, który w uzasadnieniu wyroku brzmiał „w bliżej nieustalonych dniach, z bliżej nieustalonymi osobami”. A przecież zasada in dubio pro reo
wyrażona jest w art.5 § 2 kodeksu postępowania karnego, która jest podstawową zasadą polskiego procesu karnego i dla swojego obowiązywania znajduje umocowanie nie tylko we wskazanym przepisie ustawy, ale również w Konstytucji art. 42 ust. 3 Konstytucji, której jest
Pan Prezydent najważniejszym strażnikiem. Zasada ta jest również standardem w międzynarodowym prawie (art. 6 ust 2 EKPCz oraz art. 14 ust. 2 MPPOiP).

Istotą tej zasady jest to, iż wątpliwości niedające się usunąć w drodze czynności dowodowych Sąd musi rozstrzygnąć na korzyść oskarżonego. W przypadku Oliwiera Roszczyka zasada ta zadziałała wręcz odwrotnie. Wątpliwości zostały nie tylko nie rozwiane, a wręcz stały się jednym z
głównych argumentów oskarżenia. Oliwier Roszczyk nie był nigdy wcześniej karany, a nawet nie toczyło się żadne postępowanie przeciwko niemu. W związku z omawianą sprawą w areszcie spędził niemal dziewięć miesięcy od dnia 26 lutego 2015r. do 4 grudnia 2015r. Oliwier to człowiek obdarzony talentem muzycznym, który od 14 roku życia hobbystycznie zaczął nagrywać muzykę. W swoim dotychczasowym dorobku artystycznym nagrał wiele płyt. Dzięki swojej twórczości osiągnął milionowe wyświetlenia w internecie i stał się wzorem dla wielu młodych ludzi, motywując swoją twórczością oraz postawą do spełniania swoich marzeń i aspiracji, kierowania się w życiu honorem, patriotyzmem, do
prowadzenia sportowego trybu życia.

Po ukończeniu szkoły, dzięki wsparciu finansowemu i organizacyjnemu swojej mamy założył działalność gospodarczą, produkując własną markę odzieżową, którą z każdym rokiem rozwijał, ciesząc się szacunkiem młodego przedsiębiorcy i artysty. W 2016 roku zalegalizował swoją działalność muzyczną i pierwsza legalnie wydana płyta otrzymała status
złotej płyty. Jego historia zaintrygowała media społecznościowe oraz telewizję.

Między innymi był wielokrotnym gościem programów różnych stacji telewizyjnych od Polsatu po TV Republika. Wielokrotnie wypowiadał się na kanałach internetowych zajmujących się tematyką związaną z historiami osób pomówionych, niesłusznie skazanych czy też walczących w procesach sądowych. Szereg osób publicznych zadeklarowało wobec Oliwiera
Roszczyka swoje wsparcie. Wielu jego kolegów ze świata muzyki oraz sportu zaręczyło za niego. Oliwier Roszczyk to uczciwy obywatel. Prowadzi ustabilizowane życie. Ma rodzinę, którą utrzymuje, 6-letniego syna Kubę i dwumiesięcznego Krzysia. Od wielu lat udziela się charytatywnie, włącznie z tym, iż nawet podjął naukę w tym zakresie. Nie jest osobą niebezpieczną ani zdemoralizowaną. Od 2012 regularnie odwiedzał domy dziecka i
ośrodki wychowawcze na zaproszenia wychowawców i wychowanków, zarówno z okazji Świąt, ale także bez okazji, z potrzeby serca, zapewniając odwiedzanym instytucjom oraz ich wychowankom wsparcie materialne.
Dlatego też my, niżej podpisani, którzy kierujemy się w codziennym życiu, pracy i działaniu porządkiem prawnym zgodnym z Konstytucją

APELUJEMY do Pana Prezydenta, o skorzystanie z aktu łaski wobec Oliwiera Roszczyka, jako konstytucyjnie określonej kompetencji Głowy Państwa Polskiego.

Pozostajemy z wyrazami najwyższego szacunku i poważania.

Kategoria

Nowe informacje

2020-02-11 17:52:43 +0100

Zebrano 100,000 podpisów

2020-01-04 17:10:58 +0100

Zebrano 50,000 podpisów

2019-12-09 18:51:58 +0100

Zebrano 20,000 podpisów

2019-12-08 04:14:08 +0100

Zebrano 10,000 podpisów

2019-12-07 12:35:12 +0100

Zebrano 5,000 podpisów

2019-12-06 16:01:05 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2019-12-06 15:33:00 +0100

https://www.youtube.com/watch?v=Sgqz2rF2uH0

2019-12-06 15:17:33 +0100

Zebrano 500 podpisów

2019-12-06 14:45:59 +0100

Zebrano 100 podpisów

2019-12-06 14:41:48 +0100

Zebrano 50 podpisów

2019-12-06 14:39:12 +0100

Zebrano 25 podpisów

2019-12-06 14:31:36 +0100

Zebrano 10 podpisów