Przejdź do treści głównej

Do: Rada Miasta Bochnia

Petycja do Rady Miasta Bochnia w sprawie utworzenia miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt

Mieszkańcy miasta Bochnia i okolicznych miejscowości oraz osoby, którym nie jest obojętny los i prawa zwierząt zwracają się do Rady Miasta Bochnia o stworzenie w jej granicach miejskiego schroniska, z prawdziwego zdarzenia, dla bezdomnych zwierząt.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Jesteśmy to winni naszym braciom mniejszym, aby je traktować z szacunkiem i zapewnić im dobre warunki do życia, aby nie cierpiały z braku ruchu czy też latem podczas upałów i zimą podczas mrozów. Zwierzaki bezdomne są już i tak bardzo ciężko doświadczone przez los i biorąc za nie odpowiedzialność, powinniśmy zapewnić im dobre warunki bytowania. (ogrzewane pawilony, ogólnodostępne wybiegi, duże boksy, całodobowa opieka) To nasz obowiązek, ponieważ stosunek do słabszych, bezbronnych jest miarą naszego człowieczeństwa.

Prosimy o przeanalizowanie, w jakim miejscu byłoby to ewentualnie możliwe oraz możliwości finansowych gminy i miasta w tym zakresie. Z zebranych przez organizatorów petycji informacji w trybie dostępu do informacji publicznej wynika, że nasze miasto przeznacza rocznie ogromne środki w wysokości 247 tysięcy złotych brutto płacone ryczałtem (dane za 2019) na utrzymanie prywatnego schroniska, które w naszej ocenie jako m.in. byłych wolontariuszy tego schroniska, nie zapewnia odpowiednich warunków do życia zwierząt. Podobnie pobliskie miasta i gminy przeznaczają bardzo duże kwoty na utrzymanie ww. schroniska (między innymi Borzęcin, Brzesko, Palecznica, Wojnicz, Gnojni, Łapanów, Rzezawa, Trciana). Warto rozważyć czy byłoby możliwe międzygminne porozumienie w tej sprawie.

Przykłady takich wzorcowych schronisk jak Dom Kota pod Szczecinem czy Jasionka pod Zgierzem czy choćby ostatnio w Nowym Sączu mówią, że przy współpracy ludzi dobrej woli jest to jak najbardziej wykonalne. Na terenie naszego miasta jest wiele osób , które chętnie pomogą na zasadzie wolontariatu zarówno przy organizacji, jak również potem przy opiece nad bezdomnymi zwierzętami.
Dajmy kolejny przykład innym miastom w Polsce, że można!!!

32-700 Bochnia, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategoria

Nowe informacje

2020-11-22 20:42:07 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2020-06-25 06:59:32 +0200

Zebrano 500 podpisów

2020-06-20 19:27:05 +0200

Zebrano 100 podpisów

2020-06-20 17:56:27 +0200

Zebrano 50 podpisów

2020-06-20 16:32:33 +0200

Zebrano 25 podpisów

2020-06-20 16:12:53 +0200

Zebrano 10 podpisów