Do: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Kielcach i włodarze miasta Jędrzejów i wsi Piaski

Petycja o utworzenie przejścia dla pieszych w Piaskach k. Jędrzejowa

W Piaskach pod Jędrzejowem na drodze krajowej 78 brakuje przejścia. Pasy dla pieszych zwiększą przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców i spacerowiczów, ale również ułatwią dostęp do ścieżki rekreacyjnej.
Apelujemy o utworzenie przejścia w Piaskach przy posesjach 14-21, które połączy wybudowane chodniki po obu stronach.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Od strony Jędrzejowa bezpieczne dotarcie do budynków i ścieżki rekreacyjnej po jednej ze stron DK78 w Piaskach jest utrudnione. Ruch na drodze często uniemożliwia przekroczenie ulicy. Najbliższe przejścia są dość odległe lub dojście wymaga okrążania zabudowań - gdzie fragmentarycznie również brakuje chodników. Szczególnie istotne jest problematyczne dotarcie do ścieżki rekreacyjnej, która staje się mniej dostępna dla mieszkańców. Najważniejsze jest jednak bezpieczeństwo i utworzenie przejścia dla pieszych znacznie by je poprawiło.

Chcemy wnioskować do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Oddziału w Kielcach o utworzenie przejścia w Piaskach przy posesjach 14-21, które połączy wybudowane chodniki po obu stronach.

Aby wesprzeć rozpatrzenie wniosku kierowanego do GDDKiA, zbieramy podpisy pod petycją w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych. Zaangażowanie społeczne pokaże, że sprawa ma szerokie poparcie.

Sposób dostarczania

Petycja zostanie dołączona wraz z zebranymi opiniami do GDDKiA w Kielcach.

Jędrzejów, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL