Przejdź do treści głównej

Do: Komisja Europejska

Popieramy List Otwarty organizacji wspierających migrantów na Chios (Grecja)

Szanowny Panie Mordue,

My, obywatelki i obywatele Unii Europejskiej, popieramy List Otwarty organizacji i zespołów działających na greckiej wyspie Chios. List w sprawie nieludzkich i urągających godności warunków panujących w miejscu przyjęć i rejestracji migrantów został opublikowany 10 sierpnia tego roku i jest dostępny w języku angielskim pod następującym adresem: http://www.refucomm.com/includes/pdf/human-rights/open-letter_chios_european-commission_august-2018.pdf.

Wersję polską można odnaleźć tutaj: http://refucomm.com/includes/pdf/human-rights/open-letter-chios-european-commission-august-2018_PL.pdf.

Warunki życia w obozie (hotspocie) Vial na Chios i w innych miejscach przyjęć migrantów naruszają prawa azylantów przebywających na tej i innych wyspach Grecji (więcej informacji na ten temat znajdzie Pan w Liście Otwartym).

Według Aegean Boat Report - zespołu zajmującego się zbieraniem informacji na temat ilości migrantów na wyspach greckich - obecnie (sierpień 2018) na wyspach tych przebywa 18442 osób, z czego na Chios 2384 osoby.
(źródło: https://www.facebook.com/AegeanBoatReport/photos/a.285312485325196/420480665141710/)

Nie negując znaczenia pomocy finansowej, która została udostępniona Grecji przez Unię Europejską, chcemy potwierdzenia odpowiedzialności Komisji za ludzkie koszty porozumienia na linii UE – Turcja z marca 2016, w tym strategii ‘hotspotów'. Domagamy się także zajęcia przez Komisję Europejską jasnego stanowiska w tej sprawie i podjęcia stanowczych kroków w stronę poprawy sytuacji, a także, w świetle Pańskiej wizyty w Vial, informacji na temat dotychczas podjętych przez Pana i przez Komisję Europejską kroków.

Podobnie jak zespoły i organizacje, które podpisały List Otwarty, chcielibyśmy i chciałybyśmy wiedzieć "Czy komisja rozważy ponownie swoją politykę powstrzymywania i podejmie kroki w celu zniesienia restrykcji geograficznych występujących na wyspach, łamiących prawa do swobody poruszania się ubiegających się o azyl na terenie Grecji?"

Ta sprawa nie dotyczy jedyni emigrantów czy też Grecji. Dotyczy ona wszystkich Europejczyków i Europejek.

Z wyrazami szacunku,
Niżej podpisane i podpisani,
Obywatelki i Obywatele Unii Europejskiej

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

To w jaki sposób państwa członkowskie Unii Europejskiej traktują osoby ubiegające się o azyl nie jest sprawą tylko i wyłącznie tych państw, lecz sprawą nas wszystkich. Komisja Europejska pomimo wizyty swoich przedstawicieli na Chios nie podjęła widocznych kroków w sprawie warunków w jakich przebywają te osoby, restrykcji geograficznych i dostępu do informacji w języku dla nich zrozumiałym. Sytuacja uległa wręcz pogorszeniu.

W tej chwili na Chios przebywa 2384 migrantów. Warunki panujące w miejscu przyjęć i rejestracji migrantów na Chios (hotspot Vial) i na innych wyspach greckich naruszają prawa osób ubiegających się o azyl. Ze względu na poważne przeludnienie obozu Vial nowo przybyli mogą liczyć wyłącznie na letnie namioty, które w większości pochodzą od ekip wolontariuszy. Wielu koczuje bez żadnego schronienia na pobliskich polach.

Co więcej, zapewnienie dostępu do informacji i pomocy prawnej, nieformalnych zajęć edukacyjnych, opieki medycznej, bezpiecznej przestrzeni dla kobiet, innych usług wsparcia oraz zapewnienie artykułów nieżywnościowych (NFI), w dużej mierze uzależnione jest od działalności organizacji wolontariackich. Ponieważ finansowanie ich działalności staje się coraz trudniejsze, nie mogą one mieć pewności, jak długo będą w stanie zapewniać to niezbędne wsparcie.

Więcej o warunkach panujących w obozie można znaleźć w samym Liście Otwartym: http://refucomm.com/includes/pdf/human-rights/open-letter-chios-european-commission-august-2018_PL.pdf

(ang: http://www.refucomm.com/includes/pdf/human-rights/open-letter_chios_european-commission_august-2018.pdf)

Kategoria

Nowe informacje

2018-09-05 19:49:25 +0200

Zebrano 50 podpisów

2018-08-29 18:07:16 +0200

Zebrano 25 podpisów

2018-08-29 09:09:44 +0200

Zebrano 10 podpisów