Przejdź do treści głównej

Do: Minister Środowiska

Powiedz STOP górnictwu głębinowemu

Ta kampania została zakończona.

Szanowny Panie Ministrze,

Zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza, zasoby morza głębinowego stanowią „wspólne dziedzictwo ludzkości", a zarządzanie tymi obszarami powinno odbywać się „dla dobra całej ludzkości”. Co za tym idzie, eksploracja i eksploatacja tych obszarów powinna być dozwolona tylko za uprzednią i świadomą zgodą społeczeństwa obywatelskiego.

Apelujemy do Pana, aby Polska:
1) zaprzestała finansowania eksploracji zasobów głębinowych w obszarach poza krajową jurysdykcją,
2) nie popierała wniosków o przyszłe zezwolenia na eksploatację; oraz
3) pomogła w zagwarantowaniu ostrożnościowego podejścia w zarządzaniu obszarami głębinowymi przez Międzynarodową Organizację Dna Morskiego (International Seabed Authority).

Zwracamy uwagę, że zasoby morza głębinowego są wspólnym dziedzictwem ludzkości, a obszar na terenie którego Polska ubiega się o licencje na eksploracje, jest obszarem morskim o szczególnym znaczeniu ekologicznym lub biologicznym. Tym samym ufamy, że Polska, poprzez właściwe zarządzanie tymi zasobami, w znaczny sposób przyczyni się do ochrony tego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Polska finansowała już jedną umowę z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego na eksplorację głębinową, a obecnie za pośrednictwem Ministerstwa Środowiska ubiega się o podpisanie kolejnego kontraktu na poszukiwanie masywów polimetalicznych surowców siarczkowych w rejonie kominów hydrotermalnych Grzbietu Śródatlantyckiego (obszar ten jest uznawany za obszar morski o szczególnym znaczeniu ekologicznym lub biologicznym - obszar EBSA). Tym samym, Polska należy do krajów silnie promujących górnictwo głębinowe na arenie międzynarodowej.

Decyzje nt. przyznania licencji wszystkim aplikującym krajom, w tym Polsce, zostaną podjęte w dniach 7-18 sierpnia br. Przed rozpoczęciem obrad Fundacja MARE razem z organizacją Seas at Risk wysłała już jeden apel do Ministerstwa Środowiska. Pomimo to, Polska nie zmieniła swojego stanowiska w tej sprawie i nadal ubiega się o przyznanie licencji na poszukiwanie masywów polimetalicznych surowców siarczkowych.

Strefy głębinowe stanowią 90% środowiska morskiego i pełnią rolę ważnego organu regulacyjnego biosfery. Siedliska te mają odrębną faunę o bardzo zróżnicowanych cechach ekologicznych i życiowych. Górnictwo głębinowe stwarza potencjalnie znaczące zagrożenie zarówno dla samych obszarów wydobycia, jak i dla całego słupa wody. Finansowany przez Unię Europejską projekt badawczy MIDAS wykazał, że zagrożenia te obejmują m.in.: 1) nieodwracalną destrukcję ekosystemów, 2) bezpośrednią i pośrednią utratę różnorodności biologicznej na skutek rozprzestrzeniania się osadów, 3) hałas pod wodą oraz 4) zanieczyszczenia toksyczne.

Pomóż ochronić wspólne dziedzictwo ludzkości jakim są obszary głębinowe i przyłącz się do naszego apelu podpisując petycję do Ministra Środowiska! Powiedz NIE zaangażowaniu Polski w rozwój tego szkodliwego dla środowiska przemysłu!

Sposób dostarczania

Apel zostanie przesłany bezpośrednio do Ministerstwa oraz mediów. Będziemy kłaść nacisk na fakt, iż obszar na którym Polska planuje podejmować działania jest obszarem morskim o szczególnym znaczeniu ekologicznym lub biologicznym (obszar EBSA).
Bez Twojego poparcia nie uda nam się jednak wywrzeć odpowiedniej presji na rząd. Musimy działać szybko, ponieważ wszystkie decyzję będą rozgrywać się w nadchodzących tygodniach po zakończeniu obrad MODM.
Nie zwlekaj, podpisz apel już dziś!

Kategoria

Nowe informacje

2017-08-11 18:49:53 +0200

Zebrano 500 podpisów

2017-08-07 14:34:06 +0200

Zebrano 100 podpisów

2017-08-06 18:21:14 +0200

Zebrano 50 podpisów

2017-08-06 11:35:41 +0200

Zebrano 25 podpisów

2017-08-06 02:21:41 +0200

Zebrano 10 podpisów