Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent Miasta Gdańska

Powstrzymajmy wykwaterowanie gdańskich organizacji pozarządowych

Szanowna Pani Prezydent,

ostatnia decyzja władz Miasta o wykwaterowaniu i braku odpowiedniej alternatywy na czas remontu Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych – Fundacji RC – z budynku przy al. Grunwaldzkiej 5 pozbawia siedziby Fundacji i 93 innych organizacji pozarządowych. Ze wsparcia Fundacji RC korzysta ok. 160 organizacji pozarządowych. Działanie Gdańskich Nieruchomości – w związku z tym – poważnie uderza w całą strukturę trzeciego sektora w Gdańsku.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Gdańsk szczyci się tytułem Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022 roku oraz przedstawia
się jako miasto przyjazne rozwojowi organizacji pozarządowych. Pozbawienie niemal setki organizacji miejsca ich działania i zmuszenie ich do przeznaczenia kwoty, według wstępnych wyliczeń, co najmniej 617 tysięcy złotych na przystosowanie nowej siedziby, niestety nie byłoby zgodne z taką społeczną postawą Miasta.
Nie można zapomnieć także, że to właśnie Fundacja RC zgromadziła kwotę 2 milionów złotych na remont Pałacu Uphagenów z uwagi na opłakany stan, w jakim się znajdował. Dzięki temu niszczejący budynek zyskał nowe życie i zaczął służyć ludziom.

W 2022 roku na samych zajęciach, warsztatach i koncertach w Domu Sąsiedzkim było ponad 4500 osób. Z 450 wydarzeń, 80 zostało zorganizowanych przez grupy nieformalne, a kolejne 80 w partnerstwie z innymi organizacjami społecznymi. W ramach integracji sąsiedzkiej polsko-ukraińskiej zorganizowaliśmy ponad 80 różnych aktywności.

Zaplanowane wykwaterowanie i brak adekwatnej propozycji lokalu na czas remontu, uderza nie tylko w niemal setkę organizacji pozarządowych, lecz także we wszystkie osoby korzystające z ich wsparcia czy uczestniczące w ich projektach.

Na wykorzenieniu tak znaczącej części trzeciego sektora ucierpi wielu mieszkańców Miasta i Gdańsk jako całość. W związku z powyższym apelujemy o odstąpienie od działań mających na celu wykwaterowanie na stałe organizacji pozarządowych z budynku przy al. Grunwaldzkiej 5.

Z poważaniem,
Mieszkanki i mieszkańcy Gdańska

Gdańsk, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2023-03-28 10:13:46 +0200

Zebrano 500 podpisów

2023-03-23 20:45:03 +0100

Zebrano 100 podpisów

2023-03-23 13:33:13 +0100

Zebrano 50 podpisów

2023-03-23 07:06:48 +0100

Zebrano 25 podpisów

2023-03-22 20:58:17 +0100

Zebrano 10 podpisów