Przejdź do treści głównej

Do: Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Prezydencie, podpisz ustawę o asystencji osobistej dla OzN!

Asystent osobisty to osoba, która wspiera osobę z niepełnosprawnością (OzN) w codziennych czynnościach, których sama nie może wykonać. Dla tysięcy OzN jest niezbędny, by mogli prowadzić niezależne życie. Zapewnienie tego prawa wynika wprost z podpisanej przez prezydenta w 2012 r. Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.

W Polsce asystencja jest niewystarczająca, a dla wielu osób, w ogóle niedostępna. Tymczasem Kancelaria Prezydenta RP pracuje nad Ustawą o asystencji osobistej od ponad dwóch lat.

Apelujemy o upublicznienie projektu i pilne wprowadzenie poprawek środowiska OzN i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Prezydencie, podpisz ustawę o asystencji osobistej dla OzN!

--------------------------------
Dlaczego podpisujesz apel?
Prezydent Andrzej Duda i Minister Marlena Maląg muszą natychmiastowo przekazać do procedowania przez Sejm Ustawę o asystencji osobistej, zgodną z potrzebami OzN. Ustawa jest prawie gotowa. Kancelaria Prezydenta pracowała nad nią dwa lata, otrzymała też niezbędne wskazówki i poprawki od środowiska OzN. Jeśli tego nie zrobią, a kadencja obecnego parlamentu dobiegnie końca – dziesiątki tysięcy osób z niepełnosprawnościami będą musiały żyć kolejne lata bez jakiegokolwiek stabilnego wsparcia. Ich jedyną perspektywą będą domy pomocy społecznej lub wzajemne uzależnienie OzN i ich rodziców lub opiekunów.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Asystencja osobista to najważniejsza usługa wspierająca osoby z niepełnosprawnościami. Asystencja osobista jest niezbędna, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły zacząć żyć niezależnie, tak jak inni obywatele. Jest też niezbędna osobom je wspierającym, by mogły wreszcie odetchnąć, miały wybór i przestały być niewolnikami toksycznego systemu.

Asystencja osobista musi zostać uregulowana ustawowo i dostępna od 1 stycznia 2024 roku – przez cały rok, bez przerw i na terenie całej Polski. Asystencja osobista musi być zgodna z potrzebami osób z niepełnosprawnościami oraz z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Jak pokazuje raport NIK: "Prawie we wszystkich skontrolowanych województwach umowy na realizację usług w 2021 roku były zawierane niemal w połowie roku. Oznacza to, że do realizacji usług asystenta przystępowano z około półrocznym opóźnieniem". Do tej pory Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie przeprowadzało żadnej kontroli zadań realizowanych w ramach programu. Tymczasem samo ogłaszało program z opóźnieniem, osoby z niepełnosprawnościami na asystenta musiały czekać nawet pół roku, a usługi nie działały w sposób ciągły.

W latach 2020-2021 w Polsce z Programu skorzystało zaledwie 0,6 proc. osób niepełnosprawnych. Tymczasem liczba zarówno nieletnich, jak i dorosłych osób z niepełnosprawnościami, którzy do codziennego funkcjonowania potrzebują wsparcia, cały czas rośnie. W 2022 według danych Elektronicznego Krajowego Systemu Monitorowania i Orzekania o Niepełnosprawności liczba dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością wyniosła już ponad 101 tys. Liczba osób dorosłych to 948 tys. Od roku 2020 wzrosła o 17,5 proc.

Link do treści Dekalogu asystencji osobistej:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=167636672765306&set=a.111364095059231

Nowe informacje

2023-05-15 15:16:02 +0200

Zebrano 5,000 podpisów

2023-04-25 18:27:14 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2023-04-25 17:34:32 +0200

Zebrano 500 podpisów

2023-04-20 08:12:22 +0200

Zebrano 100 podpisów

2023-04-19 20:24:07 +0200

Zebrano 50 podpisów

2023-04-19 19:16:07 +0200

Zebrano 25 podpisów

2023-04-19 18:52:19 +0200

Zebrano 10 podpisów