Przejdź do treści głównej

Do: Dr Elżbieta Łojko Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Prawa w Ostrołęce

Apel o postępowanie dyscyplinarne wobec dr hab. Krystyny Pawłowicz

Rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji i Prawa w Ostrołęce zakończyła współpracę z Krystyną Pawłowicz za porozumieniem stron!

Jednocześnie wyraziła ubolewanie i potępiła tego typu zachowania! Nasz apel przyniósł zatem rezultat. Posłanka Pawłowicz nie będzie już uczyć studentów i studentek, jej poglądy nie będą już kojarzone z pracą nauczycieli akademickich.

Jeszcze raz dziękujemy za poparcie naszej akcji. Wierzymy, że zdecydowany sprzeciw wobec mowy nienawiści, agresji i nadużywaniu autorytetu naukowego może przynieść wreszcie poprawę polskiej debaty publicznej, i że nasze wspólne działanie zbliży nas do tego celu.

WSAP in Ostrołęka, Fot. Piotr Brichacek - meteor.turystyka.pl, Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Szanowna Pani Rektor,

w trosce o zachowanie godności zawodu nauczyciela akademickiego oraz szczególnej etycznej odpowiedzialność pracowników nauki względem społeczeństwa i ogółu ludzkości zwracamy się do Pani Rektor z prośbą o wszczęcie na podstawie art. 139 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym postępowania dyscyplinarnego wobec dr hab. Krystyny Pawłowicz, prof. nadzw. WSAP.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Prof. Pawłowicz w ciągu ostatnich kilku lat swojej działalności publicznej i obecności w dyskursie medialnym przyczyniła się do znacznego obniżenia poziomu debaty publicznej w Polsce poprzez notoryczne szerzenie treści ksenofobicznych, homofobicznych, rasistowskich oraz używanie przy tym obraźliwego języka względem swoich adwersarzy politycznych, jak również zwykłych obywateli niepodzielających jej przekonań. Są to fakty powszechnie znane i szeroko komentowane w mediach, dlatego dziwi nas niezmiernie fakt, że publiczne wystąpienia prof. Pawłowicz nie stały się jak do tej pory przedmiotem troski Pani Rektor.

Czarę goryczy przelał jednak wpis prof. Pawłowicz z dnia 22 września na jej publicznym profilu na Facebooku, który śledzi regularnie około 40 tysięcy osób. We wspomnianym wpisie prof. Pawłowicz komentowała samobójczą śmierć czternastoletniego Kacpra z okolic Łasku pod Łodzią, który poddany był w swoim środowisku szkolnym szykanom na tle homofobicznym. Pisała w nim o: „propagowaniu ... nienaturalnych postaw i relacji”, nazywając je “patologiami” i “demoralizowaniu dzieci i młodzieży”.

Ten niezwykle nieetyczny komentarz wiktymizuje ofiarę oraz usprawiedliwia sprawców, dając tym samym przyzwolenie na kolejne tego typu przemocowe zachowania. Nieliczenie się prof. Pawłowicz z uczuciami bliskich zmarłego nastolatka zasługuje w naszej ocenie na zdecydowane potępienie moralne. Wpis ten to przypadek powtarzającej się często sytuacji (kolejna wydarzyła się podczas dyskusji nad projektem budżetu Rzecznika Prawa Obywatelskich z dnia 24 października 2017 r., którego posłanka Pawłowicz nazwała, rzecznikiem środowisk „patologicznych obyczajowo, zdrowotnie i seksualnie“), w której prof. Pawłowicz, występująca w mediach często jako autorytet naukowy, wypowiada się w nim na tematy poza obszarem własnej kompetencji i szerzy nieprawdę w zakresie seksuologii. Takie postępowanie jest niezgodne z Kodeksem Etyki Pracownika Naukowego i budzi naszą niezgodę, jako środowiska ludzi nauki.

Szanowna Pani Rektor, jest Pani autorką wielu publikacji z zakresu etyki zawodów prawniczych, mamy zatem nadzieję, że etyka nie pozostanie dla Pani wyłącznie przedmiotem naukowego namysłu. Liczymy na to, że mając na uwadze zachowanie wysokich standardów etycznych zawodu pracownika naukowego i nauczyciela akademickiego, uwzględni Pani nasze żądanie. Milczenie oznacza bowiem przyzwolenie i współodpowiedzialność.

Bardzo prosimy wszystkich ludzi nauki, którzy czują, że publiczna działalność dr hab. Krystyny Pawłowicz, prof. nadzw. WSAP narusza godność zawodu pracownika naukowego i nauczyciela akademickiego o zapoznanie się z treścią tego listu oraz jego podpisanie.

Kategoria

Nowe informacje

2018-01-29 17:14:00 +0100

Apel zakończy się sukcesem po uzyskaniu 1,393 podpisów

2017-10-29 15:35:25 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2017-10-28 10:10:13 +0200

Zebrano 500 podpisów

2017-10-26 19:04:37 +0200

Zebrano 100 podpisów

2017-10-26 12:31:17 +0200

Zebrano 50 podpisów

2017-10-26 09:35:15 +0200

Zebrano 25 podpisów

2017-10-26 00:31:07 +0200

Zebrano 10 podpisów