Przejdź do treści głównej

Do: Apel do Ministra Środowiska, Michała Wosia

Ratujmy Dolinę Baryczy!

Ratujmy Dolinę Baryczy! Apelujemy do Ministra Środowiska o podjęcie natychmiastowych działań i koordynację przeciwdziałania groźnym skutkom zanieczyszczenia rzeki Barycz w województwach dolnośląskim i wielkopolskim.

Na przełomie czerwca i lipca 2020 r. na ok. 60 km rzeki Barycz na obszarze województwa dolnośląskiego oraz województwa wielkopolskiego doszło do poważnego i katastrofalnego w skutkach zanieczyszczenia. Wodom na tym odcinku rzeki doskwiera obecnie niemal całkowity brak tlenu oraz zanieczyszczenie związkami azotu organicznego i amonowego. Na powierzchni wód odnaleziono dziesiątki śniętych ryb, co oznacza katastrofalne skutki zanieczyszczenia dla ekosystemu rzeki. Wedle doniesień medialnych przedstawiciele Wód Polskich oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu po pobraniu próbek stwierdzili zanieczyszczenie rzeki, a do Prokuratury skierowano doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Prawdopodobną przyczyną zanieczyszczenia rzeki jest spływ zanieczyszczonych wód z pól uprawnych ulokowanych na terenie gminy Odolanów.

Bez wątpienia Prokuratura powinna zbadać, czy w sprawie nie doszło do naruszenia prawa. Jednak na tę chwilę priorytetem powinno być niezwłoczne powzięcie działań mogących ograniczyć negatywne skutki katastrofy ekologicznej tj. napowietrzanie wody. Przy Starostwie Powiatu Milickiego powołano sztab kryzysowy, jednak ze względu na znaczny zasięg terytorialny katastrofy ekologicznej, przekraczający granice powiatu milickiego, niezbędna jest interwencja Ministerstwa Środowiska w zakresie koordynacji prac WIOŚ na terenach województwa dolnośląskiego i województwa wielkopolskiego.

Apelujemy do Ministra Środowiska o podjęcie natychmiastowych działań tj. zobowiązanie Wojewody Dolnośląskiego i Wojewody Wielkopolskiego do uruchomienia odpowiednich procedur w ramach Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Ze względu na wagę omawianej sprawy apelujemy do Pana Ministra o objęcie jej swoim nadzorem oraz o koordynację działań na terenie województw objętych katastrofą ekologiczną. Apelujemy także o zabezpieczenie środków finansowych na walkę ze skutkami katastrofy ekologicznej i wsparcie dotkniętych nią powiatów.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Park Krajobrazowy Dolina Baryczy to unikatowy na skalę europejską ekosystem. Znajdują się tam europejska Ostoja Ptaków IBA, obszar specjalny ochrony ptaków oraz specjalny obszar ochrony siedlisk. Na terenie Parku znajduje się też jeden z największych w Europie kompleksów stawów rybnych – Stawy Milickie – oraz kilka innych rezerwatów przyrody. Park to jedna z największych w Europie ostoi ptaków wodno-błotnych. Można w nim spotkać niemal 300 gatunków ptactwa, w tym kormorana, bociana czarnego, bataliona, rybołowa, bąka czy remiza.

Dolina Baryczy to unikatowy na skalę europejską ekosystem, którego przyszłość jest dziś poważnie zagrożona. Apelujemy do Ministra Środowiska o niezwłoczne działania - ratujmy Dolinę Baryczy!

Kategoria

Nowe informacje

2020-07-08 23:34:39 +0200

Zebrano 5,000 podpisów

2020-07-08 07:56:55 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2020-07-07 23:33:34 +0200

Zebrano 500 podpisów

2020-07-07 21:43:55 +0200

Zebrano 100 podpisów

2020-07-07 21:25:33 +0200

Zebrano 50 podpisów

2020-07-07 21:12:57 +0200

Zebrano 25 podpisów

2020-07-07 21:03:11 +0200

Zebrano 10 podpisów