Przejdź do treści głównej

Do: Róża Malik, Burmistrz Prószkowa

Ratujmy Pomologię

Ratujmy Pomologię

Wnosimy o uwzględnienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Prószkowa działalności ogrodu botanicznego na terenie Pomologii w Prószkowie wraz z przyległymi gruntami o łącznej powierzchni ok. 80 ha.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Zespół parkowo-zabytkowy Pomologia wraz z przyległymi gruntami posiada bogate zasoby przyrodnicze, krajobrazowe, historyczne i kulturowe. Wynika to z badań prowadzonych od 12 lat przez zespół naukowy stowarzyszenia Zielona Ziemia z Prószkowa . Dlatego najbardziej racjonalnym kierunkiem zagospodarowania Pomologii jest ogród botaniczny, który zagwarantuje jej trwałą ochronę i umożliwi zachowanie jej specyfiki. Od 12 lat władze Prószkowa ignorują postulaty utworzenia ogrodu botanicznego w Pomologii pomimo ich solidnego uzasadnienia pod względem środowiskowym i prawnym.

Województwo opolskie, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategoria

Nowe informacje

2018-05-07 11:09:00 +0200

Zebrano 10 podpisów