Przejdź do treści głównej

Do: Rafał Trzaskowski Prezydent m.st Warszawy; Monika Gołębiewska-Kozakiewicz Dyrektorka Zarządu Zieleni m.st Warszawy

Ratunek dla Prochowni Żoliborz!

Nie udało się przekonać władz m.st Warszawy do miarodajnego konkursu i zostawienia funkcji kulturalnych. Będziemy pracować nad innymi rozwiązaniami

Petycja
W sprawie umożliwienia dalszego funkcjonowania Prochowni.

Jako Mieszkańcy Warszawy zwracamy się do Pana Prezydenta i Pani Dyrektor z apelem o wycofanie się ze szkodliwej decyzji nakazującej dotychczasowym dzierżawcom opuszczenie lokalu znajdującego się w Parku Stefana Żeromskiego.

Nakaz opuszczenia lokalu oraz przywrócenie do stanu poprzedniego jest wyrokiem skazującym na dotychczasowych dzierżawcach oraz pracownikach w tak niepewnym okresie epidemii i oznacza w praktyce zamknięcie biznesu. Likwidacja całej infrastruktury lokalu wykonanej na zamówienie to ogromne koszty dla dzierżawców zważywszy na to, że wszystkie elementy zostały wykonane na zamówienie, a zdemontowane nie będą się już nadawała do użytku. Przypominamy także, że zgodnie z dokumentem przeprowadzonych konsultacji społecznych jesienią 2021 mieszkańcy Żoliborza pozytywnie odnieśli się do istnienia tam Prochowni w obecnym kształcie. Decyzja o nieprzedłużeniu dzierżawy obiektu na czas konkursu oznacza sprzeciwienie się woli mieszkańców Żoliborza, która powinna być w tej kwestii decydująca dla dalszej przyszłości obiektu.

Dlatego zważywszy na okoliczności oraz głos mieszkańców prosimy o przychylenie się do prośby dzierżawców o umożliwienie działania lokalu na czas trwania konkursu.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Prochownia jest ważnym miejscem spotkań na Mapie Warszawy. Od lat na Żoliborzu urozmaica życie towarzyskie oraz kulturalne mieszkańców którzy pozytywnie odnieśli się do dalszego jej istnienia podczas konsultacji społecznych.

Warszawa, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategoria

Nowe informacje

2022-01-31 12:23:15 +0100

Zebrano 5,000 podpisów

2022-01-28 15:03:05 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2022-01-28 13:10:04 +0100

Zebrano 500 podpisów

2022-01-28 10:11:57 +0100

Zebrano 100 podpisów

2022-01-28 09:46:31 +0100

Zebrano 50 podpisów

2022-01-28 09:28:47 +0100

Zebrano 25 podpisów

2022-01-28 09:19:50 +0100

Zebrano 10 podpisów