Przejdź do treści głównej

Do: prezydenta Tychów Andrzeja Dziuby

STOP wycince drzew w Tychach

Ta kampania została zakończona.

Panie Prezydencie,
każdego dnia pod topór idą drogie nam drzewa – na początku kwietnia wycięto około 20 w parku Niedźwiadków. Mówimy DOŚĆ!
1. Apelujemy do Pana o ZATRZYMANIE WYCINKI DRZEW w Tychach – niech już żadna inwestycja nie wiąże się z niszczeniem zieleni.
2. Domagamy się pięciokrotnego POWIĘKSZENIA BUDŻETU NA ZIELEŃ w mieście – chcemy zarówno dbania o już istniejące krzewy i drzewa, jak i wielu nowych nasadzeń.
3. CHCEMY WSPÓŁDECYDOWAĆ o przestrzeni, w której żyjemy, i włączyć się w opracowanie strategii rozwoju zieleni. Chcemy, aby zarządzanie zielenią w mieście było transparentne. Oczekujemy włączenia nas do dyskusji na ten temat.
4. Pragniemy, żeby Tychy szukały rozwiązań innowacyjnych i były przykładem dobrych praktyk w zarządzaniu zielenią – jak Wrocław, Kraków czy Warszawa.

Drzewa rosną długo, ale znikają szybko. Teraz decydujemy o tym, co zostawimy naszym dzieciom: przyjazne miasto czy betonową pustynię.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Wszyscy jesteśmy użytkownikami przyrody i korzystamy z dostarczanych przez nią dóbr i usług. Dlatego ochrona drzew nie jest altruizmem – jest uzasadniona ekonomicznie i społecznie.

FUNKCJE PODSTAWOWE
Drzewa stanowią siedlisko życia zwierząt i zapewniają im pożywienie. Dzięki procesowi fotosyntezy usuwają z powietrza dwutlenek węgla i zaopatrują nas w tlen. Zatrzymują wodę w krajobrazie.

FUNKCJE ZAOPATRUJĄCE
Dostarczają drewna, a także niewielkich ilości owoców i orzechów.

FUNKCJE REGULACYJNE
Regulują klimat oraz jakość powietrza (zatrzymują pyły i pochłaniają zanieczyszczenia). Wzbogacają powietrze i glebę w wilgoć. Chronią przed wiatrem. Tworzą wyspy chłodu i wilgoci, zwłaszcza latem (ograniczają efekt miejskiej wyspy ciepła). Dają cień. Ograniczają hałas. Chronią przed zaspami śnieżnymi.

FUNKCJE KULTUROWE
Stanowią miejsce rekreacji oraz odgrywają rolę dydaktyczno-wychowawczą. Wpływają na estetykę przestrzeni – maskują elementy nieestetyczne i podkreślają piękno założeń architektonicznych. Drzewa pozytywnie wpływają na zdrowie. Umacniają więzi międzyludzkie, zwłaszcza w przypadku wspólnego sadzenia drzew i dbania o nie. Są inspiracją kulturową, intelektualną i duchową. Dają ludziom poczucie związku z miejscem. Są świadkami historii. Zapewniają korzyści biznesowe (w dzielnicach handlowych, w których rosną drzewa, obserwuje się wzrost sprzedaży).

Ochrona drzew to ochrona naszych interesów. Zgodnie z koncepcją usług ekosystemów korzyści, których dostarczają nam drzewa, są wręcz wymierne finansowo. W Nowym Jorku każdy dolar wydany na zieleń miejską przynosi zysk w wysokości ponad pięciu dolarów (czystsze powietrze, zmniejszone nakłady na oczyszczanie ścieków, ochrona przed hałasem, pochłanianie dwutlenku węgla, poprawa efektywności pracy itd.).
Mimo że jesteśmy odbiorcami tak wielu usług świadczonych przez drzewa, w Tychach usuwa się je z błahych powodów, a także nie przywiązuje się należytej wagi do warunków ich życia, na przykład możliwości pobierania przez nie wody i substancji odżywczych czy zapewnienia przestrzeni niezbędnej dla systemów korzeniowych. Nie zapewnia się odpowiedniego zabezpieczenia drzew w czasie robót budowlanych, nie korzysta się z innowacyjnych rozwiązań, które pomagają zachować drzewa mimo prowadzonych inwestycji.
Tymczasem jeśli dopuścimy do degradacji drzew, stracimy możliwość korzystania z usług, które świadczą.

Punkt opracowany na podstawie strony usługiekosystemow.pl.
Petycja przygotowana przez Alarm dla Drzew – Tychy.

Tychy, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategoria

Nowe informacje

2019-08-27 08:09:34 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2019-04-24 08:38:32 +0200

Zebrano 500 podpisów

2019-04-09 18:05:56 +0200

Zebrano 100 podpisów

2019-04-09 11:30:34 +0200

Zebrano 50 podpisów

2019-04-09 08:57:02 +0200

Zebrano 25 podpisów

2019-04-08 22:52:26 +0200

Zebrano 10 podpisów