Przejdź do treści głównej

Do: Oczekuję od ministra zainicjowania rozwiązań prawnych wprowadzających obowiązek szczepień jako warunku koniecznego do powrotu do szkoły w trybie stacjonarnym.

Szkoła obowiązkowo zaszczepiona. Podpisz apel do Ministra Czarnka!

Szanowny Panie Ministrze!

Powszechne szczepienie młodzieży i nauczycieli jako warunek bezpiecznej edukacji rekomendują immunolodzy krajowi i zagraniczni.
Panie Ministrze, oczekujemy, że podąży Pan za głosem ekspertów, jak przystało na Ministra Edukacji i Nauki.
Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie nie chcą wracać od września do zdalnej formy nauczania. Znamy jego destrukcyjne skutki: edukacyjne, psychologiczne i społeczne. Doznają ich uczniowie, rodzice i nauczyciele też.
Co możemy zrobić, aby czwarta fala nie zamknęła szkół i nie uwięziła osób uczących i uczących się oraz ich rodziców na powrót w czterech ścianach niemal 24 na dobę?
Zainicjowanie obowiązku szczepień w oświacie to będzie odważny krok ministra, w sytuacji, kiedy perswazja i środki czysto motywujące nie wystarczają.
Miarą uczciwego polityka jest odwaga mówienia i egzekwowania decyzji, które mogą się części społeczeństwa nie podobać.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Szkoły nie są przygotowane do kolejnej fali pandemii i zarówno dyrektorzy, nauczyciele, jak i uczniowie i rodzice nie wiedzą, czego się spodziewać od września. Zaledwie jedna czwarta uczennic i uczniów w wieku 12-18 lat jest zaszczepiona. Nie daje to nie tylko pewności stabilnej, stacjonarnej edukacji, ale i grozi tym, że szkoły staną się rozsadnikiem zakażeń. Jak informują specjaliści, wirus w odmianie delta jest bardziej ekspansywny. To nie jest czas na półśrodki typu pogadanki, instruktaże higieniczne czy nawet hybrydy i edubańki. To już przechodziliśmy z bardzo różnym skutkiem.
Panie Ministrze, czas nagli. Został miesiąc.
Potrzebne są czyny, czyli jasna deklaracja potrzeby szczepień w szkołach, która rozbroi antyszczepionkowe fakenewsy. I przede wszystkim potrzebne są akty prawne o obowiązku szczepień i ich egzekwowanie.
Panie Ministrze, niech zatriumfują cnoty Mądrości i Odwagi.

Nowe informacje

2021-08-03 07:34:04 +0200

Zebrano 10 podpisów