Przejdź do treści głównej

Do: Burmistrza Miasta Oleśnicy i Rady Miasta Oleśnicy - uwagi do projektu planu miejscowego dla terenu położonego w rejonie ulicy Spacerowej, dot. działek gruntu nr 2, 3/4, 5/1 i 5/2 i 62 AM 23, obręb Oleśnica

TAK dla niskiej zabudowy i zieleni przy Spacerowej

Popieramy apel o:

1. przeznaczenie działki nr 5/1 AM 23, obręb Oleśnica, na budownictwo jednorodzinne, wolno stojące lub szeregowe, dwukondygnacyjne, o wysokości do 10 metrów;

2. zapewnienie minimum 40 % powierzchni biologicznie czynnej w obrębie działki 5/1 AM 23, obręb Oleśnica;

3. zachowanie w jak największym stopniu terenów biologicznie czynnych na pozostałych działkach objętych projektem planu miejscowego, tj. nr 2, 3/4, 5/2 AM 23, obręb Oleśnica.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Mając na względzie harmonijny rozwój miasta prosimy o ponowne rozważenie rodzaju nowej zabudowy na terenie działki nr 5/1 AM 23, obręb Oleśnica.

Proponowana zabudowa wielorodzinna, wielorodzinna z usługami i usługowa o wysokości sięgającej 15 metrów jest nieadekwatna do gabarytów i rodzaju zabudowy sąsiedniej. Stanowiłaby funkcjonalny i wizualny dysonans.

Wyłączenie zabudowy jednorodzinnej jest niezgodne z naszym odczuciem harmonii i ładu przestrzennego oraz ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zachowanie charakteru osiedla będzie możliwe tylko przy przeznaczeniu tej działki na budownictwo jednorodzinne, wolno stojące lub szeregowe, dwukondygnacyjne, o wysokości do 10 metrów. Pozwoli to nowym mieszkańcom realizować wszystkie funkcje mieszkaniowe w obrębie swoich nieruchomości (np. parkowanie samochodów, gromadzenie odpadów) oraz na rekreacyjne korzystanie z ogrodów.

Chcemy zielonej Oleśnicy!

Chcemy ochronić istniejący teren zielony pomiędzy ul. Spacerową a szkołą przed rozjechaniem przez parkujących tam, z braku innego miejsca, nowych mieszkańców. To nie ten kierunek rozwoju!
Konieczne jest zapewnienie minimum 40 % powierzchni biologicznie czynnej w obrębie działki 5/1. Niech to będą domy otoczone ogrodami.

Popieramy koncepcję Pana Burmistrza z 2020 r. budowy domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej o wysokości do 10 metrów, taką, jak prezentowana na sesji rady Miasta Oleśnicy (zdjęcie w załączeniu) lub podobną. Cieszymy się, że koncepcja ta spotkała się z uznaniem radnych Rady Miasta Oleśnicy i liczymy, że zostanie wprowadzona w życie.

Chcemy zielonej Oleśnicy. Dla wszystkich.

Sposób dostarczania

Wydruk i złożenie w Urzędzie Miasta Oleśnicy w poniedziałek 28 listopada 2022 r.

Oleśnica, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2023-01-06 16:28:49 +0100

Udało się!

Burmistrz Jan Bronś, po zapoznaniu się z opinią urbanisty, zdecydował, że projekt planu w obecnym kształcie nie zostanie przekazany pod obrady Rady Miasta Oleśnicy. Burmistrz zapowiada, że wszystkie uwagi zgłaszane w apelu „Tak dla zieleni, tak dla niskiej zabudowy przy ul. Spacerowej” zostaną uwzględnione. Bardzo dziękujemy!

Prace planistyczne zostaną wznowione. Będziemy nadal monitorować temat w nadziei, że uda się wypracować projekt idealnie wpisujący się w charakter osiedla i terenów Parku nad Stawami w Oleśnicy.

Dziękujemy za poparcie naszego apelu!

2022-11-29 20:39:39 +0100

Konsultacje społeczne nad projektem planu miejscowego dla terenu w rejonie ulicy Spacerowej w Oleśnicy dobiegły końca.

Podpisy zsumowane, są wyniki. Oto cyfra dnia!
622
Tyle osób opowiedziało się przeciwko blokowi przy Spacerowej! To zdecydowana większość osób zapytanych o zdanie w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Bardzo wszystkim dziękujemy za poświęcony czas i wyrażenie opinii!

Opinia publiczna jest zgodna. Harmonię i ład przestrzenny zapewni zabudowa jednorodzinna o wysokości do 10 metrów. Wszyscy domagają się zachowania pobliskiego terenu zieleni!

To odczucie, prezentowane przez mieszkańców Osiedla nad Stawami, jest powszechne.

Będziemy teraz liczyć na przychylne ustosunkowanie się do apelu Burmistrza Miasta Oleśnicy. Niech połączy nas poczucie harmonii i ładu przestrzennego 🙂

2022-11-28 10:24:27 +0100

Dziś, 28 listopada 2022 r. kończymy zbiórkę podpisów pod apelem. 29 podpisów to tylko niewielki ułamek liczby głosów poparcia zebranych w świecie niewirtualnym. Za wszystkie bardzo dziękujemy!

2022-11-27 08:22:03 +0100

Zebrano 25 podpisów

2022-11-23 17:48:39 +0100

Zebrano 10 podpisów

2022-11-23 08:54:54 +0100

23 listopada - Planujemy zbiórkę podpisów na papierze na najbliższy weekend.

To ważne ze względów formalno-prawnych, aby składając uwagi podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Na żadnym internetowym portalu nie ma takiej możliwości.

Bardzo jest nam potrzebne każde wsparcie, także pod apelem internetowym, więc jeśli nie możesz się z nami spotkać, poprzyj nas tutaj!

2022-11-22 22:37:52 +0100

22 listopada - Mamy 200 podpisów na papierze!

2022-11-21 20:12:33 +0100

Organizacja zbiórki głosów poparcia to koszty. Gdybyś mógł, gdybyś chciał, wesprzyj nas:
https://zrzutka.pl/274ahg

2022-11-21 20:09:55 +0100

Link do obwieszczenia o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu i o możliwości wnoszenia uwag:

https://idumolesnica.bip.gov.pl/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-obszaru-polozonego-w-rejonie-ulicy-spacerowej.html

2022-11-21 19:46:31 +0100

21 listopada 2022 r.- Dziś rozpoczynamy zbiórkę głosów poparcia poprzez internet. Na papierze jest ich już ponad sto. Dołączysz?

Strona, na której pojawią się dodatkowe materiały, to: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087710574922