Przejdź do treści głównej

Do: Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia

TAK dla prewencji suicydalnej w szkołach

W imieniu Fundacji GrowSpace działającej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz wszystkich niżej podpisanych obywateli i obywatelek, w interesie publicznym wnoszę o wprowadzenie zmian mających na celu ustalenie jednolitej procedury prewencji oraz postwencji suicydalnej w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych w Polsce.

Oczekujemy, że wprowadzenie kompleksowej prewencji oraz postwencji suicyalnej w polskich szkołach będzie kluczowym zadaniem zarówno Ministerstwa Zdrowia jak i Ministerstwa Edukacji i Nauki. Prewencja oraz postwencja kryzysów suicydalnych dzieci i młodzieży powinna obejmować takie zagadnienia, jak:
1) Psychoedukację – czyli pierwszy i podstawowy sposób prewencji kryzysów psychicznych.
2) Obecność oraz dostępność psychologa w każdej szkole – tak, aby każdy uczeń i uczennica mógł i mogła udać się po pomoc.
3) Przeciwdziałanie przemocy w szkole – ponieważ przemoc jest jednym z czynników-determinantów decyzji o odebraniu sobie życia.
4) Szkolenia dla kadr pedagogicznych oraz rodziców – pomoc osobie w kryzysie jest dużo prostsza we wspierającym środowisku.
5) Wsparcie organizacji pozarządowych – często to właśnie one prowadzą interwencje w placówkach.
6) Wsparcie budowy zespołów interwentów kryzysowych przez samorządy – są to osoby uprawnione do prowadzenia interwencji kryzysowych w placówkach i wspierają całokształt systemu zapobiegania samobójstwom.
7) Ograniczenie efektu Wertera – zapewnienie kompleksowej postwencji suicydalnej.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Reakcja resortów jest kluczowa i pilna, z uwagi na rosnącą ilość prób samobójczych oraz dokonanych samobójstw dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Zgodnie z danymi otrzymanymi przez Komendę Główną Policji oraz Komendy Wojewódzkie Policji w 2022 roku padł ponowny rekord liczby prób samobójczych dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Te dane z roku na rok rosną, sprawiając, że ryzyko myśli samobójczych dzieci i młodzieży oraz ryzyko kryzysów suicydalnych efektywnie także rośnie.

Aż 40% osób ponawia próbę samobójczą w okresie około 12-14 miesięcy od pierwszej podjętej próby.
Specjaliści i specjalistki z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę sygnalizują, że podjęto aż 885 interwencji ratujących życie i zdrowie młodych ludzi.

Nowe informacje

2023-02-18 13:33:48 +0100

Zebrano 10,000 podpisów

2023-02-10 13:12:23 +0100

Zebrano 5,000 podpisów

2023-01-31 10:58:55 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2023-01-30 18:27:32 +0100

Zebrano 500 podpisów

2023-01-30 13:44:09 +0100

Zebrano 100 podpisów

2023-01-30 13:12:56 +0100

Zebrano 50 podpisów

2023-01-30 11:48:54 +0100

Zebrano 25 podpisów

2023-01-30 09:01:26 +0100

Zebrano 10 podpisów