Do: Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Rada Miasta Krakowa

Tak dla tężni solankowej i Parku Podwawelskiego

Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowne Członkinie, Szanowni Członkowie Rady Miasta Krakowa,

My mieszkańcy Os. Podwawelskiego, aktywiści lokalni i społecznicy, postulujemy utworzenie Parku Podwawelskiego i Tężni Solankowej.

Zwracamy się z apelem o wykupienie terenu "Ogrodnika" i utworzenie na tym terenie ogólnodostępnego parku. Obecnie ten teren stanowi zielone płuca nie tylko dla Os. Podwawelskiego, ale również dla całego centrum Krakowa. W związku z dogęszczaniem centrum miasta oraz budową coraz to nowych dróg zaczyna brakować zieleni, która w naturalny sposób dostarczać będzie tlenu niezbędnego do oddychania. Już w tym momencie mieszkańcy ul. Słomianej i Komandosów borykają się z niemożnością otwarcia okien, ponieważ bezpośrednio pod ich oknami przebiega zakorkowana ulica.

Dużo już zostało napisane na temat pogarszającego się klimatu akustycznego miasta, zanieczyszczenia powietrza, w tym pochodzącego spoza Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, niekorzystnych skutków zmian klimatu, wzrostu liczby samochodów osobowych, co powoduje zanieczyszczenia tlenkami azotu, presji inwestorów na zabudowę terenów cennych przyrodniczo i krajobrazowo, korytarzy ekologicznych, stref przewietrzania itp. teraz nadszedł czas na działanie.

Nadszedł czas podejmowania jedynie słusznych decyzji w obronie nas i naszych dzieci... mając równocześnie na uwadze, że zaniechanie działania będzie miało wpływ na wszystkie osoby nie tylko mieszkające, ale również pracujące w centrum Krakowa.
Nikt nie odkryje Ameryki stwierdzając, że Kraków ukształtowany jest w niecce, czy też, że zabudowaliśmy już wszystkie korytarze przewietrzania miasta, powiedzmy jednak "TAK" naszej przyszłości:
"TAK" dla
- zdrowia naszego i naszych dzieci, czy też wnuków,
- wspólnego działania na rzecz dobra ogółu,
- wyboru życia, nie pieniędzy,

Dzisiaj musimy powiedzieć "NIE"
- zabetonowywaniu Krakowa,
- ograniczaniu przepływu powietrza,
- niszczeniu naszego miasta
- niszczenia dorobku naszych Przodków, którzy po wojnie budowali Kraków, aby ludziom żyło się lepiej i aby ludzie przyjeżdżający "za pracą" mieli godne warunki życia

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Pozyskanie nowych terenów dla przestrzeni publicznych jest niezbędne. W efekcie powstawania parków wzrośnie dbałość o krajobraz miasta, jego piękno, ład przestrzenny, estetyka i walory widokowe. Szczególnie w centrum miasta i wewnątrz osiedli konieczne jest wspieranie inicjatyw lokalnych, poprzez uspokajanie ruchu, wprowadzanie zieleni.

Sól od średniowiecza znana jest ze swego zbawiennego działania na drogi oddechowe, równocześnie laryngolodzy polecają solanki jako skuteczny sposób oczyszczania powietrza.
Pozyskanie dla miasta terenów "Ogrodnika" umożliwi utworzenie funkcjonalnego miejsca integracji lokalnej społeczności, np. Kluby Rodzica i Centra Aktywności Seniorów.

Rokrocznie tracimy 48 tysięcy Polaków z powodu smogu, a osoby chore, słabe bardziej cierpią. Możemy temu przeciwdziałać, TERAZ jest czas, aby wziąć rzeczy w swoje ręce i zostawić po sobie godną spuściznę.

Zgodnie z https://naszademokracja.pl/petitions/chcemy-zyc-i-oddychac-krakow:
Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym i benzo(a)pirenem ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i może przyczynić się do:
-chorób układu oddechowego: astmy, raka płuc, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, częstych infekcji dróg oddechowych,
-chorób układu krwionośnego: zawału serca, nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca,
-chorób układu nerwowego: problemów z pamięcią i koncentracją, wyższego poziomu niepokoju, stanów depresyjnych,
-zmian anatomicznych w mózgu, choroby Alzhaimera, przyspieszonego starzenia układu nerwowego, udaru mózgu,
-chorób układu rozrodczego: bezpłodności, przedwczesnego porodu, obumarcia płodu.