Przejdź do treści głównej

Do: Zarząd Województwa Małopolskiego: Witold Kozłowski, Łukasz Smółka, Józef Gawron, Marta Malec-Lech, Iwona Gibas

TEATR JEST NASZ

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec decyzji zarządu województwa małopolskiego o rozpoczęciu procedury odwołania Krzysztofa Głuchowskiego z funkcji dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Nie zgadzamy się na niszczenie tej jednej z najważniejszych polskich instytucji kultury, na zanegowanie kierunku zmian, dorobku artystycznego i potencjału zespołu Teatru, wypracowanych w czasie dyrektury Krzysztofa Głuchowskiego. Jest on w środku kadencji i nie widzimy żadnych merytorycznych, artystycznych ani prawnych przesłanek do jego odwołania. Decyzję zarządu odbieramy jako umotywowaną politycznie, bezpodstawną ingerencję w autonomię instytucji kultury oraz jako próbę ograniczania wolności twórczej. Dlatego wzywamy zarząd do pozostawienia dyrektora na stanowisku.
Teatr musi być wolny od politycznych nacisków. Teatr jest przestrzenią sztuki, wolności i dialogu. Teatr jest nasz.

Pracownicy, widzowie, sympatycy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Od września 2016 roku, kiedy Krzysztof Głuchowski objął dyrekcję, nasz Teatr znacząco się zmienia. Począwszy od struktury zarządzania instytucją, przez naszą codzienną pracę, aż po – co przecież w instytucji kultury najważniejsze – program artystyczny. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie ma teraz pozycję jednego z najważniejszych teatrów w Polsce. Nasze kolejne premiery są ogólnopolskimi wydarzeniami, co potwierdzają świetne recenzje krytyków i widzów, wyjazdy na festiwale i zdobywane nagrody. Nasz teatr stał się interdyscyplinarnym centrum artystycznym, miejscem dialogu wokół trudnych, współczesnych tematów, ale bez wikłania się w łatwe osądy czy bieżącą politykę. Jesteśmy dumni z miejsca, w którym się znajdujemy i chcemy kontynuować rozpoczętą za tej dyrekcji zmianę. Krzysztof Głuchowski jest prawdziwym liderem – ma wizję artystyczną i organizacyjną, cieszy się zaufaniem zespołu i ma nasze całkowite wsparcie.

Krzysztof Głuchowski jest właśnie w połowie swojej drugiej kadencji. Teatr pod jego dyrekcją odnosi sukcesy artystyczne, rozwija się, poddawany jest remontom, przechodzi przez trudny czas pandemii, a wszystko to dzieje się w poszanowaniu praw pracowniczych, a także w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie to nie jest jedno wydarzenie, jeden koncert, jedna osoba, czy jedna premiera. Teatr to codzienna praca prawie dwustu etatowych pracowników i nie mniej współpracujących twórców czy partnerów. Ten teatr to miejsce, które daje stabilizację i bezpieczeństwo finansowe kilkuset rodzinom.

Wszyscy zatrudnieni w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jesteśmy osobami, które – wykonując różne funkcje i zadania – tworzymy to miejsce i razem realizujemy hasło zapisane na naszym frontonie: „Kraków narodowej sztuce”. Robimy to pod dyrekcją Krzysztofa Głuchowskiego, do którego mamy zaufanie i który – podkreślamy to raz jeszcze – ma nasze pełne poparcie.

Pracownicy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Nowe informacje

2023-07-23 22:39:08 +0200

Zapraszamy do podpisania naszej nowej petycji, gdzie znajduje się również informacja i aktualizacja sprawy - dziękujemy za wasze wsparcie: https://www.naszademokracja.pl/petitions/murem-za-slowakiem

2022-02-21 07:52:00 +0100

Zebrano 20,000 podpisów

2022-02-19 12:02:54 +0100

Zebrano 10,000 podpisów

2022-02-18 19:57:51 +0100

Zebrano 5,000 podpisów

2022-02-18 13:13:06 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2022-02-18 12:20:10 +0100

Zebrano 500 podpisów

2022-02-18 11:31:20 +0100

Zebrano 100 podpisów

2022-02-18 11:23:04 +0100

Zebrano 50 podpisów

2022-02-18 11:16:54 +0100

Zebrano 25 podpisów

2022-02-18 11:12:53 +0100

Zebrano 10 podpisów