Przejdź do treści głównej

Do: Rafał Trzaskowski, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa

Utworzenie nowego parku miejskiego na terenie Żoliborza - Plac Grunwaldzki

Utworzenie nowego parku miejskiego na terenie Żoliborza - Plac Grunwaldzki

My, mieszkańcy Warszawy, zwracamy się z prośbą do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa Pana Rafała Trzaskowskiego o utworzenie nowego parku miejskiego na terenie Żoliborza.

Plac Grunwaldzki to obecnie węzeł komunikacyjny stanowiący rozbudowane skrzyżowanie. Jest to jedna z bram wjazdowych do Żoliborza, a także brama na teren Żoliborza Południowego, obszaru z intensywną zabudową deweloperską, gdzie każdy fragment zieleni – trawnik czy drzewo – jest dla mieszkańców szczególnie cenny. Przestrzeń ta powinna być miejscem urządzonym, reprezentacyjnym i przyjaznym dla mieszkańców. Taką przestrzeń może w znacznej mierze dać stworzenie nowego parku miejskiego po południowej stronie placu.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Po 14 latach przygotowań przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Żoliborza Południowego. Na podstawie planu na działkach przy placu Grunwaldzkim możliwe jest zbudowanie budynków o wysokości 26 metrów z dominującą powierzchnią biurową. Z informacji, jakie docierają do mieszkańców, wynika, że Urząd Dzielnicy Żoliborz oraz władze Warszawy prowadzą prace w celu szybkiej sprzedaży działek przylegających do placu. Obawiamy się, że zbycie gruntów motywowana jest jedynie szybkim zyskiem w czasach kryzysu gospodarczego i trudnej sytuacji finansowej miasta.

Uważamy, że sprzedaż tych gruntów nie służy tworzeniu miejskiej przestrzeni na miarę potrzeb mieszkańców Żoliborza. Oddanie tego obszaru inwestorom zewnętrznym spowoduje utratę kontroli nad jakością przestrzeni tak silnie już zdegradowanej przez działania deweloperów. Teren ten powinien być zagospodarowany zgodnie z wizją miasta przyjaznego mieszkańcom, którzy będą z niego korzystać za 10 lub 20 lat. Zniszczenie jednego z ostatnich fragmentów zieleni na Żoliborzu Południowym negatywnie wpłynie na warunki życia w tym rejonie. Nowe inwestycje biurowe i mieszkaniowe wygenerują dodatkowy ruch uliczny, presję samochodów oraz obciążenie komunikacji. Nie sposób przewidzieć jakości i charakteru inwestycji na granicy obszaru objętego ochroną konserwatorską. Obawiamy się, że główną motywacją będzie maksymalizacja zysku inwestorów, co po raz kolejny odbije się negatywnie na życiu mieszkańców oraz będzie oznaczać dodatkowe koszty ponoszone przez dzielnicę.

Zachowanie wszystkich możliwych fragmentów zwartej zieleni w mieście jest ogromnie ważne również z uwagi na kryzys klimatyczny. Żoliborz jest jedną z tych dzielnic szczególnie mocno narażonych na zjawisko wyspy ciepła. Uważamy, że konieczne jest nowe podejście do kształtowania miejskiej przestrzeni, nie tylko opartej na siatce ulic i budynków, ale także na funkcji, jaką pełnią drzewa w mieście. Ich znaczenie będzie z każdym rokiem i każdym upalnym latem wzrastało. W dobie kryzysu klimatycznego to parki i skwery – pełne drzew, miejsc schronienia w upalne dni, placów zabaw, alejek i ławek – są miejscami miastotwórczymi.

Co postulujemy?

Postulujemy, aby teren na południe od placu Grunwaldzkiego, stanowiący w MPZP działki o numerach D2.U i D3.U. oraz D5.ZP, został przekształcony w park miejski o łącznej powierzchni ponad 2 hektarów.

Postulujemy rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem zmian w MPZP, tak aby na trwałe wpisać istnienie parku na placu Grunwaldzkim.

Warszawa, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategoria

Nowe informacje

2021-03-18 00:02:13 +0100

Zebrano 500 podpisów

2021-03-16 08:24:12 +0100

Zebrano 100 podpisów

2021-03-16 07:15:01 +0100

Zebrano 50 podpisów

2021-03-15 23:39:53 +0100

Zebrano 25 podpisów

2021-03-14 21:51:14 +0100

Zebrano 10 podpisów