Przejdź do treści głównej

Do: Nadleśnictwo Giżycko

W obronie Lasu Miejskiego

My, sympatycy Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka, stanowczo protestujemy przeciwko wznowieniu cięć rębnych w naszym lesie.

Jesteśmy oburzeni tym, że Lasy Państwowe, które trzy lata temu wstrzymały takie cięcia i przystąpiły do dialogu ze społeczeństwem, teraz wracają do realizacji planu zakładającego wycięcie w Lesie Miejskim niemal wszystkich starodrzewów.

Okazuje się, że cały ten dialog miał jeden cel: zamydlić ludziom oczy, zmęczyć ich, przeczekać i wrócić do starych, dobrych czasów.

Nie zgadzamy się na tak ostentacyjne lekceważenie wielokrotnie wyrażanej woli mieszkańców i samorządów.

Nie zgadzamy się na bezpowrotne niszczenie niezaprzeczalnych walorów przyrodniczych Lasu Miejskiego w imię zysków, które nawet w skali Nadleśnictwa Giżycko będą znikome.

Nie zgadzamy się na to, by to, co się dzieje w Lesie Miejskim i na jednej trzeciej powierzchni naszego kraju, było całkowicie poza społeczną kontrolą.

Żądamy natychmiastowej rezygnacji z cięć rębnych w Lesie Miejskim i rzeczywistego włączenia społeczności lokalnej w zarządzanie tym lasem.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Ten las nie należy do Nadleśniczego, ani nawet do Lasów Państwowych.

TEN LAS JEST NASZ!

Giżycko, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2022-12-01 14:34:56 +0100

💚 APEL RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU W SPRAWIE LASU MIEJSKIEGO Z DNIA 30 LISTOPADA 2022 r. 💚

https://www.facebook.com/NaszLasMiejskiGizycko/posts/pfbid0aReWtjJqgCwYirGWMwTK1Pinu8L4bAeZQ63pyeg7raePcZDp4mZWULFt7QPaSEcJl

2022-11-23 08:23:08 +0100

🌳 MIJA MIESIĄC OD ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ KAMPANII NA RZECZ OBRONY LASU MIEJSKIEGO. CO UDAŁO SIĘ OSIĄGNĄĆ 🌳:
✅ Rozpoczęcie kampanii na mieście;
✅ Rozpoczęcie kampanii na FB;
✅ Burmistrz, Starosta, Wójt, Rada Seniorów i organizacje społeczne wydały Stanowisko postulujące powołanie lasu społecznego w Lesie Miejskim;
✅ Giżycka Rada Seniorów wydała Stanowisko w sprawie Lasu Miejskiego;
✅ Oświatowe Jednostki Organizacyjne Powiatu Giżyckiego wydały Stanowisko w sprawie Lasu Miejskiego;
✅ Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego wydała Stanowisko w sprawie Lasu Miejskiego;
✅ Assurance Services International rozpoczął dochodzenie w sprawie wycinki Lasu Miejskiego i sposobu powołania HCVF 6;
✅ W sprawę Lasu Miejskiego interweniowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie (zgodnie z zakresem swoich kompetencji);
✅ Rozpoczęła się zbiórka publiczna w obronie Lasu Miejskiego;
✅ Odbyła się mini kampania #Dobronarodowe;

2022-10-19 18:07:13 +0200

Zebrano 500 podpisów

2022-10-18 17:33:46 +0200

Mieszkańcy Giżycka,
czas beztroskiego korzystania z uroków Lasu Miejskiego, takiego jaki znamy, wiąże się z odpowiedzialnością. Las Miejski wzywa Was do obrony! Nie pozwólcie na rębnie, postulujcie, twórzcie uchwały i stanowiska. Tylko rozproszony sprzeciw społeczny mieszkańców, w tym decydentów różnych instytucji i placówek miejskich, sprawi, że wycinka Lasu Miejskiego stanie się nieopłacalna wizerunkowo dla Nadleśnictwa Giżycko. Nie oddamy Lasu Miejskiego!!! https://www.facebook.com/NaszLasMiejskiGizycko/posts/476593964495967

2022-10-18 17:32:45 +0200

MAPA RĘBNI W LESIE MIEJSKIM: https://www.facebook.com/NaszLasMiejskiGizycko/posts/pfbid02EQ4cgHwuQpCC8oqpgb4UdvGcwfpVU6VNu7C43vGjTYmfPDzE65E2cDz8cP3cxjSCl

2022-10-17 17:29:43 +0200

PETYCJA. Kampanię na rzecz Lasu Miejskiego wspierają lokalni przedsiębiorcy. Petycję można podpisywać na mieście w 'Kredensie Marysi' oraz w punkcie DPD koło rynku:
1. "Kredens u Marysi"
dojazd: https://goo.gl/maps/V67qGpkuVv5fbmiP7
2. "Punkt DPD obok rynku"
dojazd: https://goo.gl/maps/k26CdDZPYVHHjYBY7

2022-10-17 17:16:47 +0200

Ukazał się artykuł w GAZECIE OLSZTYŃSKIEJ o planowanej wycince Lasu Miejskiego, który zawierał nieprawdziwe tezy pana Nadleśniczego Dąbkowskiego. Napisaliśmy sprostowanie wobec tych tez: https://www.facebook.com/NaszLasMiejskiGizycko/posts/pfbid031E2ZfyHMGUniZ4RLfcApeidTAa3xcMdQxUXLPTDkBGPuh9TG1RpbVq5mYcCwLmDNl

2022-10-17 17:15:19 +0200

Dzisiaj mija 7 dni, od momentu publikacji przetargu na wycinkę Lasu Miejskiego. Nadleśniczy Dąbkowski idzie w zaparte i nie anulował przetargu.

2022-10-16 17:07:03 +0200

Prosiliście o materiały pomocne do zbierania podpisów - lista podpisów i plakaty. Oto one: https://www.facebook.com/NaszLasMiejskiGizycko/posts/pfbid0CgTpiycJeuJNHPsGdGa6VaTWq6KUTmVS35J6rrwJRLPLU9ubzBKAyvVtSSeAhRCdl

2022-10-16 17:05:19 +0200

Nadleśnictwo Giżycko od 6 dni nie wyłączyło z przetargu, wycinki Lasu Miejskiego:
https://www.facebook.com/photo?fbid=475134634641900&set=a.474495411372489

2022-10-16 17:04:19 +0200

Dzisiaj trwała mobilizacja mieszkańców całego Giżycka: https://www.facebook.com/photo?fbid=475233794631984&set=pcb.475169424638421

2022-10-13 21:40:07 +0200

Zebrano 100 podpisów

2022-10-13 20:18:28 +0200

Zebrano 50 podpisów

2022-10-13 19:16:08 +0200

Zebrano 25 podpisów

2022-10-13 13:30:27 +0200

Zebrano 10 podpisów