Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent RP Andrzej Duda i wszyscy obywatele

Wprowadźmy w Polsce e-głosowanie!

Drodzy Obywatele!

W listopadzie odbędzie się organizowane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę referendum w sprawie nowej konstytucji. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na kwestię głosowania elektronicznego oraz elektronicznych list poparcia. Jeśli to teraz czytasz, to możliwość oddania głosu na kandydata lub wyrażenie poparcia dla obywatelskich projektów powinna być w Twoim zasięgu. W Estonii się udało. Dlaczego nie ma udać się w Polsce?
Oto pytania, które chcemy, by zostały uwzględnione w referendum:
1. Czy popierasz wprowadzenie możliwości oddania głosu na kandydatów do Sejmu RP, Senatu RP oraz na urząd Prezydenta RP drogą elektroniczną ?
2. Czy popierasz wprowadzenie możliwości wyrażenia przez obywateli woli w referendum ogólnokrajowym drogą elektroniczną?
3. Czy popierasz możliwość udzielenia poparcia obywatelskim projektom ustaw oraz wnioskom o rozpisanie referendum ogólnokrajowego drogą elektroniczną?

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Wspólnie dla e-głosowania! Czemu potrzeba nam e-głosowania w Polsce?

Po pierwsze: zwiększy się frekwencja wyborcza. W Estonii w 2005 roku 9287 osób zagłosowało online, co stanowiło 1,9% wszystkich oddanych głosów. W 2015 roku liczby te wzrosły do odpowiednio 176 329 osób i 30,5%. Głosujący online stanowili w tych wyborach 59,6% wszystkich oddających głosy przedterminowo. 12,2% głosów oddano przy użyciu m-ID. W wyborach w 2015 roku frekwencja wyniosła 64,2%, co było wynikiem wyższym niż w poprzednich wyborach parlamentarnych w 2007 i 2011 roku. Zestawienie danych z trzech ostatnich wyborów parlamentarnych pokazuje, że wraz z dynamicznym wzrostem udziału I-głosów, powoli również rośnie frekwencja.

Po drugie- demokracja bezpośrednia, demokracja istniejąca obiektywnie. Niezależnie od tego, która opcja polityczna sprawowałaby rządy, obywatele mieliby możliwość zgłoszenia swoich projektów ustaw. Obecnie jest to utrudnione z powodu konieczności uzbierania 100 tysięcy podpisów poparcia w przeciągu 3 miesięcy. Jest to spore utrudnienie, przez które realne szanse na złożenie projektu mają jedynie niektóre grupy obywateli, będące w stanie zorganizować skuteczną zbiórkę podpisów całej Polsce. Przy utworzeniu elektronicznych list poparcia ten problem by znikł. Poparcie pod projektem zebrane zostać mogłoby online. Ułatwiłoby to zbiórkę podpisów i dopuściło do głosu te grupy, które obecnie nie miały na to szansy.

Kolejną sprawą jest referendum ogólnokrajowe, które w Polsce kojarzone jest raczej z zaczerpnięciem opinii od obywateli przez władzę niż działalnością obywatelską. Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze, istnieje konieczność zebrania 500 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum. Po drugie, referendum jest wiążące przy udziale więcej niż połowy uprawnionych do głosowania. E-voting byłby szansą na uczynienie referendum realnym narzędziem wywierania wpływu obywateli na władzę, a elektroniczne listy poparcia umożliwiłyby prostą zbiórkę podpisów z poziomu klawiatury komputera lub smartfona.

Po trzecie: w demokracji nikt nie może być wykluczony. Dla osób z niepełnosprawnościami sporym udogodnieniem byłaby możliwość oddania głosu bez konieczności opuszczania domu. Osoby mieszkająca w miejscach trudno dostępnych, odległych od lokali wyborczych nie musiałyby się tym przejmować. Polacy mieszkający za granicą nie musieliby podróżować kilka godzin do najbliższej ambasady. A ci, którym najzwyczajniej w świecie nie chce się wyjść z domu w końcu, by zagłosowali.

Więcej od akcji na naszej Facebookowej stronie. Śmiało zadawajcie nurtujące was pytania. Link: https://www.facebook.com/evotingpolska/?modal=admin_todo_tour

Zapraszamy do wsparcia akcji!

Sposób dostarczania

Wypełnione karty z podpisami należy przesyłać na adres Karolina Kosik, ul 3 maja 7/1 Sosnowiec. Zorganizujemy 2 konferencje prasowe w sprawie. Pierwszą po uzbieraniu 250 tysięcy, a drugą po uzbieraniu 500 tysięcy podpisów. To od waszego wsparcia zależy wpływ naszej akcji na decyzję władzy. Wprowadzimy w Polsce e-voting!

Kategoria

Links

Nowe informacje

2018-06-23 20:51:47 +0200

Zebrano 25 podpisów

2018-06-12 11:08:02 +0200

Zebrano 10 podpisów

2018-06-08 22:31:34 +0200

Liczymy na wasze podpisy pod naszym wnioskiem referendalnym dostępnym na stronie: https://www.facebook.com/evotingpolska/posts/740823529640414