Przejdź do treści głównej

Do: Prawidłowo powołanych Sędziów Sądu Najwyższego, stojących z determinacją na straży integralności Sądu Najwyższego jako najwyższego sądu prawa Rzeczpospolitej, podczas obecnego Zgromadzenia Ogólnego

Wyrazy wsparcia i uznania dla prawidłowo powołanych Sędziów Sądu Najwyższego

Państwo Sędziowie Sądu Najwyższego, prawidłowo powołani i stojący z determinacją na straży integralności Sądu Najwyższego jako najwyższego sądu prawa Rzeczpospolitej, podczas obecnego Zgromadzenia Ogólnego,

z ogromnym uznaniem przyjmujemy Państwa postawę w obronie zasad i standardów państwa prawa.

Mają Państwo za sobą jasne postanowienia Konstytucji RP, która w art. 183 ust. 3 stwierdza, że kandydatów na Pierwszego Prezesa SN przedstawia Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Niejasne przepisy ustawy tzw. kagańcowej, a zwłaszcza aktów podstawowych, muszą być interpretowane w zgodzie z tą fundamentalną normą konstytucyjną.

Ponieważ każdy z przedstawionych kandydatów może być przez Prezydenta RP wskazany na funkcję Pierwszego Prezesa SN, procedury wyboru muszą zapewnić, by wszyscy przedstawieni kandydaci mogli być traktowani jako reprezentujący Zgromadzenie Ogólne, a nie jedynie wąską grupę sędziów. Nie można zapominać, że niezawisłość znacznej grupy osób uczestniczących w Zgromadzeniu Ogólnym budzi poważne wątpliwości, szczególnie w świetle uchwały połączonych Izb SN z 23 stycznia 2020 r. oraz orzeczeń TSUE.

Trwające obecnie wybory kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa SN będą mieć zasadniczy wpływ na przyszłość Rzeczypospolitej. W demokratycznym państwie prawa nie jest dopuszczalne, by o sposobie przeprowadzenia tego kluczowego głosowania decydowała arbitralnie osoba, której Prezydent RP powierzył, jedynie czasowo, wykonywanie obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, i to na podstawie ustawy budzącej daleko idące wątpliwości konstytucyjne.

W Państwa walce chodzi o to, by w transparentnym procesie wyłonić Pierwszego Prezesa SN, gwarantującego niezależność tej instytucji od polityków. Wspieramy Państwa w tej walce i wyrażamy nasze uznanie.

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
Inicjatywa Wolne Sądy
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPIRS
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych
Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Sędziów „Themis”
Stowarzyszenie Amnesty International
Projekt: Polska
Archiwum Osiatyńskiego
Akcja Demokracja
Komitet Obrony Demokracji
Instytut Spraw Publicznych

Wojciech Hermeliński - były Przewodniczący PKW oraz były sędzia Trybunału Konstytucyjnego
Prof. Mirosław Wyrzykowski
Prof. Marek Chmaj
Dr Adam Ploszka - Zakład Praw Człowieka WPiA UW
Adw. Bartłomiej Piotrowski
Adw. Jacek Dubois
Dr Wojciech Burek - Instytut Europeistyki UJ
Adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska - Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
R.pr. Artur Sidor
Paweł Sadowski - Wydział Prawa i Administracji UMCS
Adw. Michał Zacharski
Adw. Bartosz Tiutiunik - Wicedziekan ORA w Łodzi
Dr Anna Śledzińska-Simon
Dr Anna Maria Niżankowska-Horodecka
Dr Tomasz Zalasiński
Adw. Mikołaj Pietrzak - Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
Adw. Michał Bukowiński
Adw. Beata Czechowicz
Adw. Jacek Różycki
Prof. Ewa Łętowska
Adw. Krzysztof Sokołowski
Dr hab. Piotr Bogdanowicz
Prof. dr hab. Maciej Gutowski - Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu
Prof. Agnieszka Frąckowiak-Adamska
Prof. Anna Rakowska-Trela
Prof. Maciej Kisilowski - Central European University
Prof. dr hab. Stanisław Biernat
Jerzy Stępień - były Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński - były Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Prof. dr hab. Zbigniew Lasocik
Notariusz Ryszarda Stasiak
Adw. Natalia Klima-Piotrowska
prof. Monika Florczak-Wątor
prof. Fryderyk Zoll
prof dr hab. Mirosław Nazar
prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Trwające obecnie wybory kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa SN będą mieć zasadniczy wpływ na przyszłość Rzeczypospolitej. W demokratycznym państwie prawa nie jest dopuszczalne, by o sposobie przeprowadzenia tego kluczowego głosowania decydowała arbitralnie osoba, której Prezydent RP powierzył, jedynie czasowo, wykonywanie obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, i to na podstawie ustawy budzącej daleko idące wątpliwości konstytucyjne.

Kategoria

Nowe informacje

2020-05-15 07:40:35 +0200

Zebrano 10,000 podpisów

2020-05-12 23:19:45 +0200

Zebrano 5,000 podpisów

2020-05-12 14:32:51 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2020-05-12 11:57:55 +0200

Zebrano 500 podpisów

2020-05-12 09:33:41 +0200

Zebrano 100 podpisów

2020-05-12 09:09:18 +0200

Zebrano 50 podpisów

2020-05-12 09:01:16 +0200

Zebrano 25 podpisów

2020-05-12 08:56:50 +0200

Zebrano 10 podpisów