Przejdź do treści głównej

Do: Pan Prof. dr hab. Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki: petycja od zwiedzających w sprawie wyboru dyrektora

Ta kampania została zakończona.

My, osoby odwiedzające Zachętę - Narodową Galerię Sztuki, wyrażamy głębokie zaniepokojenie formą arbitralnego wyboru nowego dyrektora tej niezwykle ważnej dla Polski instytucji. Stanowczo domagamy się respektowania zasad i przeprowadzenia należytego konkursu na to stanowisko, w którym o wyborze zadecyduje powszechnie poważane gremium ekspertów i ekspertek, a decyzja ta zostanie bez zwłoki zatwierdzona przez Pana Ministra.

Nie ma żadnych wątpliwości, że arbitralny wybór dyrektora tak ważnej instytucji kultury nie służy ani jakości programu wystawienniczego, ani samej instytucji, ani zwiedzającym, ani - wreszcie - pozycji polskiej sztuki na świecie. Jedynym sposobem należytego wyłonienia dyrektora Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki jest wybranie najlepszej osoby do pełnienia tej funkcji w otwartym i przejrzystym konkursie, o którego wyniku zadecydują szanowani w świecie sztuki eksperci. Jako obywatelki i obywatele, jako publiczność wystaw oraz innych wydarzeń organizowanych przez Zachętę, tej właśnie uczciwości wobec kluczowej polskiej instytucji sztuki oraz jej odbiorców domagamy się od Pana Ministra.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Dzięki sprawnym dyrektorkom wybieranym od początku lat 90. ubiegłego wieku Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki konsekwentnie prowadzi ciekawy, ambitny program wystawienniczy i edukacyjny, eksponując nowych, jak i utytułowanych artystów, pokazując ich istotną wagę w kontekście sztuki światowej, a także prowadząc działania towarzyszące angażujące widzów młodszych, starszych i ze specjalnymi potrzebami. To z tego powodu Galeria Zachęta cieszy się popularnością wśród zwiedzających zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Z wyrazami szacunku,
Publiczność Zachęty

Kategoria

Nowe informacje

2021-12-09 00:36:13 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2021-12-08 20:37:21 +0100

Zebrano 500 podpisów

2021-12-08 18:36:27 +0100

Zebrano 100 podpisów

2021-12-08 18:14:24 +0100

Zebrano 50 podpisów

2021-12-08 18:02:39 +0100

Zebrano 25 podpisów

2021-12-08 17:38:18 +0100

Zebrano 10 podpisów